Skat i Sverige

Betale skat - sådan gør du, når du har fået job i Sverige

Når du arbejder i Sverige, skal du betale skat i Sverige. Du skal have et ”samordningsnummer” hos Skatteverket, og samtidig skal du tage stilling til, om du skal betale den såkaldte SINK-skat, eller om du skal betale skat som a...

Det svenske skattesystem - en kort introduktion

Det svenske skattesystem ligner i store træk det danske. Skatten er fordelt på kommune- og statsskat og som i Danmark stiger skatten i takt med indkomsten.

SINK skat i Sverige

Hvis du pendler fra Danmark til et arbejde i Sverige, er du begrænset skattepligtig og kan blive beskattet med den såkaldte SINK skat (statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) som er på 25 procent (2019).

Ejendomsskat hvis du ejer en bolig i Sverige

I Sverige skal alle der ejer et hus eller ejerlejlighed, betale en såkaldt ”kommunal fastighetsavgift” svarende til den danske ejendomsskat. Hvis du bor i en svensk ”bostadsrätt” (som minder om en andelsbolig) skal du ikke beta...

Skat ved fortjeneste på boligsalg

Hvis du skal flytte til Sverige og regner med at få en fortjeneste ved salget af din danske bolig, bør du sælge den, inden du registrerer dig i det svenske folkeregister.

Ekspertskat i Sverige

Er du en udenlandsk såkaldt nøgleperson, som har midlertidigt arbejde i Sverige, kan du være omfattet af den såkaldte ekspertskat.

ROT/RUT-fradrag i Sverige og det danske håndværkerfradrag (servicefradrag)

I Sverige har man noget, der kaldes ROT/RUT-fradrag, som svarer til det danske håndværkerfradrag. I nedenstående kan du læse, hvornår du kan gøre brug af henholdsvis det svenske og det danske håndværkerfradrag, hvis du pendler ...