Beskatning og distancearbejde for dig som bor i Danmark og arbejder i Sverige

Seneste opdateret 19-02-2024
Medfører dit job, at du har distancearbejde? I denne artikel kan du læse mere om, hvilke skatteregler der gælder, når du arbejder helt eller delvist fra distance, for eksempel ved hjemmearbejde.
Print

Hvilke regler gælder, hvis du har distancearbejde? 

Hovedreglen er, at du bliver beskattet i Sverige, hvis du arbejder i Sverige, og i Danmark, hvis du arbejder i Danmark. Hvis du arbejder og er socialt sikret i Sverige, og din løn beskattes i Sverige, bliver du ikke beskattet af den i Danmark (eksemption med progressionsforbehold), men du skal oplyse om din udenlandske indkomst i dit danske Oplysningsskema. Hvis du er socialt sikret i Danmark, skal du eventuelt betale skat i Danmark med forskellen på den svenske betalte skat og den beregnede danske skat (creditmetoden). 

Hvis du arbejder hjemme i Danmark eller tager på forretningsrejser i andre lande for din svenske arbejdsgiver, hvor du normalvis arbejder, kan hele din løn blive beskattet i Sverige, hvis du er omfattet af Øresundsaftalen. Det afhænger af, at du arbejder for en privat arbejdsgiver og af fordelingen af hjemmearbejdsdage/ forretningsrejser til tredjeland og dine arbejdsdage i Sverige. Offentligt ansatte er ikke omfattet af Øresundsaftalen. 

Læs om vilkårene for Øresundsaftalen under rubrikken "For dig som er privat ansat".

 

 

Læs mere i vores artikel om social sikring

 

Læs mere om exemptionmetoden og progressionsforbehold samt creditmetoden på Skat.dk

For dig som er privat ansat

Hvis du bor i Danmark og pendler til Sverige for at arbejde for en svensk arbejdsgiver, gælder en særlig skatteaftale, Øresundsaftalen. Aftalen bevirker, at du bliver beskattet af hele din løn i Sverige, selvom du har hjemmearbejdsdage i Danmark/ forretningsrejser til tredjeland, så længe en tilstrækkelig del af dine arbejdsdage foregår i Sverige. 

For at være omfattet af Øresundsaftalen, skal du arbejde i Sverige i mindst 50 % af din arbejdstid i hver 3-måneders-periode. De resterende procent af arbejdstiden kan udgøres af hjemmearbejde i Danmark eller på fx forretningsrejser i Danmark eller i et tredjeland. 

Når du beregner en 3-måneders-periode, er det altså størrelsesforholdet mellem antallet af hjemmearbejdsdage i Danmark/ arbejde i tredjeland over antallet af arbejdsdage i Sverige i den pågældende 3-måneders-periode, der er vigtigt.  

3-måneders-perioderne beregnes løbende og kan også begynde før og slutte efter årsskiftet. Hvis mindst halvdelen af arbejdsdagene i en given 3-måneders-periode tæller som arbejdsdage i Sverige, vil lønnen for hele den pågældende 3-måneders-periode blive beskattet i Sverige. 

Ferie- og sygedage regnes som arbejdsdage i Sverige. Offentlige helligdage regnes ikke som arbejdsdage i Sverige. En del af en arbejdsdag i Sverige regnes som en hel arbejdsdag i Sverige. 

Du kan benytte dig af Skattestyrelsens årlige hjælpeværktøj til at se, om du i løbet af året falder ud af Øresundsaftalen.

 

Læs mere om Øresundsaftalen på Skats hjemmeside

 

Hent Skattestyrelsens hjælpeværktøj 

 

Læs mere i vores artikel om at betale skat i Sverige

 

Læs mere om exemptionsmetoden og progressionsforbehold samt creditmetoden på Skat.dk

For dig som er offentligt ansat

Hvis du bor i Danmark, arbejder helt eller delvist hjemmefra og er ansat i den offentlige sektor i Sverige, er du ikke omfattet af Øresundsaftalen. I de fleste tilfælde vil du blive beskattet i Sverige for de dage, du har arbejdet i Sverige, og i Danmark for de dage, du har arbejdet i her.

 

Læs mere om at være offentlig ansat grænsependler på Skat.dk

Hvilken betydning har det for din sociale sikring?

Hvor du er socialt sikret, påvirkes også af hvor stor en del af dit arbejde, der foregår i Danmark eller Sverige. Og hvor du er socialt sikret, har indflydelse på, om din indkomst er pensionsgivende i Danmark, og hvor din arbejdsgiver betaler arbejdsgiverbidrag.

 

Læs mere i vores artikel om social sikring

 

Hvad skal du som Øresundspendler overveje i forhold til beskatning?

  • Skab et overblik over hvor mange dage du har distancearbejde (for eksempel hjemmearbejde i Danmark), antal dage med forretningsrejser i tredjelande samt antal arbejdsdage i Sverige. 
  • Har du færre end 50 % af dine arbejdsdage i Sverige i en 3-månedersperiode, er du ikke omfattet af Øresundsaftalen i den periode. Det betyder, at det kun er den del af din løn, der vedrører aktive arbejdsdage i Sverige, mens resten af lønnen udelukkende beskattes i Danmark. Dette skal du rette i din årsopgørelse, ved at sende besked om fordeling af løn til Skattestyrelsen. Hvis arbejdsgiveren har trukket svensk skat af hele lønnen, skal du også kontakte Skatteverket for at få korrigeret SINK-skatten.
  • Du kan benytte dig af Skattestyrelsens hjælpeværktøj 2023 for at se, om du er omfattet Øresundsaftalen. Den hjælper dig med at beregne hvilke måneder i løbet af året, som du har været omfattet af Øresundsaftalen. 

 

Hjælp til at holde styr på dine distancearbejdsdage i 2023

Skattestyrelsen har allerede udarbejdet deres hjælpeværktøj for 2023, der kan hjælpe dig med at forberede din selvangivelse og årsopgørelse i 2024. Værktøjet gøre det lettere for dig, der pendler over grænsen med distancearbejdsdage i 2023. Du kan downloade filen nu og udfylde dine arbejdsdage, f.eks. hver uge. På den måde kan du holde styr på dine dage, se om du nærmer dig grænsen for antallet af distancearbejdsdage i Øresundsaftalen. Samtidigt er du også hurtigt klar, når det er tid til at indberette i maj 2024.

 

Hent Skattestyrelsens hjælpeværktøj 2023 her

Støttes af