Betale skat - sådan gør du, når du har fået job i Sverige

Seneste opdateret 11-01-2022
Når du arbejder i Sverige, skal du betale skat i Sverige. Du skal have et ”samordningsnummer” hos Skatteverket i den kommune, du har fået arbejde i, og samtidig skal du tage stilling til, om du skal betale den såkaldte SINK-skat, eller om du skal betale skat som almindelig svensk skattepligtig.
Print

Ansøg om svensk skat og få et 'samordningsnummer'

Når du begynder at arbejde i Sverige, skal du betale skat i Sverige. Derfor skal du registreres hos det svenske skattevæsen: Skatteverket. Du behøver ikke at have et svensk personnummer for at arbejde i Sverige, men derimod skal du have et "samordningsnummer" hos Skatteverket i Sverige. Når du ansøger om svensk SINK-beskatning (Statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) hos Skatteverket, får du også et samordningsnummer. Du skal bruge en blanket, som hedder "Ansøgning om særlig indkomstskat for udenlandsk bosiddende" eller SKV 4350. Første gang du ansøger, skal du desuden sende en kopi af dit pas. 

Ansøgningen kan også laves gennem Skatteverkets e-tjeneste.

 

Find blanket SKV 4350 på skatteverket.se

 

Vælg SINK-skat eller almindelig svensk skattepligt

Når du udfylder ansøgningsblanketten kan du samtidig vælge om du vil beskattes efter den såkaldte SINK-ordning eller som almindelig skattepligtig efter svensk indkomstskattelov. SINK er en statslig bruttoskat på arbejdsindkomst, hvilket betyder, at du bliver 25 procent beskattet - til gengæld får du ikke nogen fradragsmuligheder.

Hvis du i stedet vil beskattes som almindeligt svensk skattepligtig skal du bruge den samme blanket, men skrive, at du vil beskattes efter "svensk inkomstskattelag". Der er dog nogle betingelser der skal opfyldes, f.eks. skal du have haft 90 procent af din totale årsindkomst i Sverige for at få ret til rentefradrag i Sverige. Du skal dog være opmærksom på, at de danske skatteregler også kan påvirke dine fradragsmuligheder.

Husk at angive din fødselsdato på blanketten. Når den er udfyldt, skal du sende den til:


Skatteverket
205 31 Malmö 

 

Ansøgningen om SINK-skat kan også laves gennem Skatteverkets e-tjeneste.

 

Find blanket SKV 4350 på skatteverket.se

 

Giv besked til din arbejdsgiver

Når Skatteverket har behandlet din ansøgning, sender de enten en afgørelse om SINK-skat eller en A-skatteseddel for beskatning ifølge svensk indkomstskattelov. SINK-afgørelsen eller A-skattesedlen skal du aflevere til din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver ikke får afgørelsen om SINK-skat eller en A-skatteseddel, er denne tvunget til at trække en højere skat fra din indkomst.

 

Selvangivelse

Hvis du kun skal betale SINK-skat, skal du ikke indsende en selvangivelse. Betaler du derimod almindelig svensk indkomstskat, skal du udfylde, underskrive og indsende din selvangivelse til Skatteverket. Det gælder også, hvis du har aktier, som er skattepligtige i Sverige.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Støttes af