Ekspertskat i Sverige

Seneste opdateret 22-02-2023
Er du en udenlandsk såkaldt nøgleperson, som har midlertidigt arbejde i Sverige, kan du være omfattet af den såkaldte ekspertskat.
Print

Ekspertskatten gælder personer med midlertidigt arbejde i Sverige, som enten er en såkaldt nøgleperson og/eller som har en månedsløn på 105 001 SEK eller mere (indkomståret 2023).

 

Skattelettelser de første fem år

Ekspertskat indebærer, at 25 procent af arbejdsindkomsten bliver skattefri og fri fra sociale afgifter. Den resterende del af indkomsten beskattes ifølge almindelige regler. Skattelettelserne gælder de første fem år af ansættelsen gældende fra den dag, man som arbejdstager påbegyndte sit ophold i Sverige.

 

Vilkår for ekspertskat

For at kunne få ekspertskat skal du være

  • have en månedsløn på 105 001 SEK/måned (2023) eller derover (svarende til to svenske såkaldte "prisbasbelopp" - du kan finde en definition af ”prisbasbelopp” ved at følge linket forneden).
  • Eller være ekspert, forsker, specialist, virksomhedsleder eller på anden vis en nøgleperson.

 

Læs mere om prisbasbelopp 2023 her - Regeringen.se

 

De grundlæggende krav er:

  • Du må ikke være svensk statsborger.
  • Du må ikke have boet eller opholdt sig permanent (normalt mindst seks måneder) i Sverige på noget tidspunkt i løbet af de sidste fem kalenderår før det år, hvor arbejdet her påbegyndes.
  • På ansøgningstidspunktet er det hensigten, at dit (arbejdstagerens) ophold i Sverige skal vare i højst fem år.
  • Arbejdsgiveren, den virksomhed, der udbetaler løn til dig (arbejdstageren), skal være bosiddende i Sverige eller være et udenlandsk selskab med fast driftssted i Sverige.
  • Ansøgningen skal være modtaget af Forskarskattenämnden senest tre måneder efter, at arbejdet i Sverige blev påbegyndt.

 

For at blive betragtet som ekspert skal du også:

  • Have høje kompetencer eller særlige kundskaber - og det skal være svært at finde tilsvarende kompetencer i Sverige).

 

Valg af beskatning

For at benytte dig af ekspertskat skal du, udover at leve op til ovenstående punkter, også beskattes efter de almindelige svenske skatteregler - ikke SINK.

Det betyder, at du som grænsegænger der ønsker at få skattelettelse efter ekspertskattereglerne, skal vælge beskatning efter indkomstskatteloven i stedet for SINK.

Læs mere om forskellen mellem SINK og almindelig indkomstskat her:

Det svenske skattesystem - Guide til skat i Sverige - Øresunddirekt (oresunddirekt.dk)

 

Ansøg hos Forskarskattenämnden

Både du som ansat og din arbejdsgiver kan ansøge om ekspertskat. Ansøgningen skal sendes til Forskarskattenämnden og skal være dem i hænde senest tre måneder efter, at du er begyndt at arbejde i Sverige. Ansøgningen skal være skriftlig og skal omhandle en specifik ansat og arbejdsgiver.

 

Find mere information samt ansøgningsblanketten på Förskarsskattenämnden.se - her

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Støttes af