Sverige dropper indrejserestriktioner Intet testkrav for nordiske lande

Ekspertskat i Sverige

Seneste opdateret 29-01-2021
Er du en udenlandsk såkaldt nøgleperson, som har midlertidigt arbejde i Sverige, kan du være omfattet af den såkaldte ekspertskat.
Print

Ekspertskatten gælder personer med midlertidigt arbejde i Sverige, som enten er en såkaldt nøgleperson og/eller som har en månedsløn på 95.200 SEK eller mere (indkomståret 2021).

 

Skattelettelser de første fem år

Ekspertskat indebærer, at 25 procent af arbejdsindkomsten bliver skattefri og fri fra sociale afgifter. Den resterende del af indkomsten beskattes ifølge almindelige regler. Skattelettelserne gælder de første fem år af ansættelsen.

 

Vilkår for ekspertskat

For at kunne få ekspertskat skal du være

  • ekspert, forsker, specialist, virksomhedsleder eller på anden vis er en nøgleperson
  • eller have en månedsløn på 95.200 SEK/måned (2021) eller derover (svarende til to svenske såkaldte "prisbasbelopp" - du kan finde en definition af ”prisbasbelopp” ved at følge linket forneden).

 

Læs mere om prisbasbelopp

 

For at blive betragtet som ekspert skal du have høje kompetencer eller særlige kundskaber. Desuden skal det være svært at finde tilsvarende kompetencer inden for Sverige.

Et andet vilkår er, at du ikke må være svensk statsborger eller have boet eller været ansat permanent i Sverige på noget tidspunkt i løbet af de seneste fem år, før arbejdet begyndte. Ansættelsen i Sverige skal være afset til at vare højst fem år.

Arbejdsgiveren må være hjemmehørende i Sverige eller være en udenlandsk virksomhed med fast driftssted i Sverige. 

 

Ansøg hos Forskarskattenämnden

Både du som ansat og din arbejdsgiver kan ansøge om ekspertskat. Ansøgningen skal sendes til Forskarskattenämnden og skal være dem i hænde senest tre måneder efter, at du er begyndt at arbejde i Sverige. Ansøgningen skal være skriftlig og skal omhandle en specifik ansat og arbejdsgiver.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Støttes af