ROT/RUT-fradrag i Sverige og det danske håndværkerfradrag (servicefradrag)

Seneste opdateret 08-03-2023
I Sverige har man en en skattereduktion, der kaldes ROT/RUT-fradrag, som svarer til det danske håndværkerfradrag. I nedenstående kan du læse, hvornår du kan gøre brug af henholdsvis det svenske og det danske håndværkerfradrag, hvis du pendler mellem Danmark og Sverige.
Print
Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hvad er ROT/RUT-arbejde?

ROT-arbejde dækker over reparation og vedligehold samt om- og tilbygning i din bolig. RUT-arbejde indbefatter betalt husholdningsarbejde som fx rengøring og pasning af børn.

ROT/RUT-fradraget er en skattelettelse, som kræver, at du betaler skat i Sverige. Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du fuld skattepligtig i Sverige. Det betyder, at du får en foreløbig skattereduktion på fakturaen. Hvis du arbejder fuldtid i Danmark og ikke betaler skat i Sverige, vil du ikke kunne få en endelig skattereduktion i din selvangivelse. Du vil få en restskat på det beløb, der svarer til den foreløbige skattereduktion.


Hvis du er delvist skattepligtig i Sverige, kan du altid bruge e-tjenesten "Räkna ut ROT- och RUT-avdrag til at vurdere, hvor meget ROT- och RUT-avdrag du kan bruge.

 

Beregn din skat på Skatteverkets hjemmeside

 

 

Følgende regler gælder ved benyttelse af ROT/RUT-fradrag

 • Ved benyttelse af ROT/RUT-fradraget kan du få en skattereduktion på max 75.000 SEK pr. person om året, hvoraf ROT-fradraget maksimalt må være på 50.000 SEK pr. person om året. 
 • Hvis du skal benytte dig ROT-fradrag, skal du være ejer af ejendommen, hvor serviceydelsen bliver udført
 • Skattefradraget gælder (ligesom i Danmark) kun for arbejdslønnenog ikke de indkøbte materialer
 • Du kan kun hyre en håndværker eller en serviceydelse fra personer/virksomheder der er henholdsvis bosat eller registreret i EU eller et EØS-land
 • Det er altid den, der udfører serviceydelsen, som anmoder om udbetalingen af skattefradraget fra Skatteverket. Du får den foreløbige skattereduktion ved at betale en del af arbejdsomkostningerne i fakturaen (dvs. du betaler ikke hele beløbet på fakturaen)
 • Serviceyderen må ikke være personer fra din familie
 • Det er dig som køber af serviceydelsen, som i sidste ende er ansvarlig for, at serviceydelsen er fradragsberettiget. Den sluttelige skattereduktionen fastsættes i selvangivelsen.
 • Det er et krav, at du betaler elektronisk. Elektronisk betaling er eksempelvis betaling med kreditkort, BankID/MitID eller Swish. Det er også muligt at betale med indbetalingskort via banken eller via en anden e-tjeneste. 

 

 

Skattereduktion for privatpersoner som installerer grøn teknik

Skattereduktionen gælder for al installation af solcellesystem, lagring af egenproduceret el-energi og opladningspunkter til el-køretøj. Skattereduktionen fungerer ligesom ROT- og RUT-fradrag. Det gælder installationer som er påbegyndt, afsluttet og betalt fra og med den 1. januar 2021.

 

 

Deler du bolig med en ægtefælle eller partner, der arbejder i Sverige?

Hvis jeres skat i Sverige ikke er tilstrækkelig, kan det være en fordel for jer, der er ægtefæller eller samlevende med fælles husstand, at omfordele ROT-fradraget eller RUT-fradraget mellem jer. Hver person kan dog få tildelt i alt op til 75.000 svenske kroner pr. person og år, hvoraf ROT-fradraget ikke må overstige 50.000 svenske kroner pr. år.

 

Læs mere om ROT- og RUT-fradrag på Skatteverkets hjemmeside

 

Det danske servicefradrag

Hvis du er anvender grænsegængerreglerne, kan du gøre brug af boligjobordningen, det danske håndværker- og servicefradrag  (håndværkerfradrag), som omfatter forskellige tjenester som fx rengøring i hjemmet, hjælp til børnepasning, havearbejde samt reparation og forbedringer af din bopæl. Bemærk, at håndværkerfradraget i Danmark blev afskaffet pr. 1. april 2022. Du kan altså kun på fradrag for håndværksarbejde udført senest 31. marts og betalt senest 31. maj 2022. 

 

Læs mere om servicefradraget på Skat.dk

 

Krav til dokumentation for grænsegængere 

Som grænsegænger skal du kunne dokumentere arbejdet med en faktura fra den virksomhed, der udførte arbejdet, eller en skriftlig erklæring fra en privatperson. Dokumentationen skal indeholde oplysninger som:

 • Hvilken slags arbejde der har været udført
 • Oplysninger om lønomkostninger
 • Leverandørens CVR-nummer (virksomhedsnummer)
 • Leverandørens personnummer eller tilsvarende udenlandsk ID-oplysninger samt navn og adresse
 • Dato for serviceydelsens udførelse
 • Adressen hvor arbejdet er udført
 • Serviceydelsen skal kunne dokumenteres med kontoudtog eller elektronisk kvittering for betaling
Hvis du bor i Danmark og er begyndt at arbejde i Sverige

Alle, der bor og har almindelig skattepligt i Danmark, har mulighed for at få det danske håndværker- og servicefradrag. Dette gælder også dig, som har været fuld skattepligtig i Danmark i løbet af et år, men som er begyndt at arbejde og betale skat i Sverige inden for samme år. 

I første omgang kan fradraget overføres til din ægtefælle eller din samlever (sambeskatning), hvis samleveren bor og er fuld skattepligtig i Danmark. Det kan eventuelt også overføres til et andet skatteår, hvor du har indkomst i Danmark igen.

Hvis du bor i Danmark og arbejder en hel skatteperiode i Sverige

Hvis du bor i Danmark og arbejder samt betaler SINK-skat i Sverige, kan du ikke få ROT/RUT-fradrag. Hvis du derimod betaler almindelig indkomstskat i Sverige, og mindst 90 % af din arbejdsindkomst kommer fra og beskattes i Sverige, kan du få ROT/RUT-fradrag. 

Læs mere om de almindelige vilkår for ROT/RUT under afsnittet "Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark".

Forskellene mellem ROT/RUT og det danske håndværkerfradrag 

I Danmark er servicefradraget et fradrag i oplysningsskemaet, der trækkes fra din indkomst i løbet af indkomståret. Dette medfører, at det totale beløb for serviceydelsen reduceres med cirka en tredjedel. 

I Sverige er ROT/RUT udformet som en ren skattereduktion for 30 % af arbejdsomkostningerne for ROT og 50 % af omkostningerne for RUT for den udførte serviceydelse. Dette betyder, at hvis serviceydelsen for ROT eksempelvis har kostet dig 9.000 SEK, bliver der direkte fratrukket 3000 SEK fra din faktura, og serviceudbyderen får denne sum direkte  fra Skatteverket. Ligeledes gælder det for RUT, at hvis serviceydelsen for RUT har kostet dig 9.000 SEK, så bliver der direkte fratrukket 4.500 SEK fra fakturaen og serviceudbyderen får pengene direkte fra Skatteverket. Derfor vises prisen på serviceydelser i Sverige ofte både med prisen eksklusiv og inklusiv ROT/RUT-fradrag. samt i selve ”udbetalingen” af disse fradrag.

Forskellen består altså både i måden, hvorpå man angiver skattefradraget til Skattestyrelsen eller Skatteverket samt i selve "udbetalingen" af disse fradrag.

 

Praktisk information om angivelse af ROT/RUT- og håndværkerfradraget

For at kunne benytte det svenske ROT/RUT-fradrag, skal serviceyderen anmode om fradragsudbetalingen via den online ROT/RUT-selvbetjening. En udenlandsk entreprenør kan også ansøge om ROT og RUT, men skal benytte en digital formular. En dansk entreprenør skal desuden indsende en gældfrihedsattest fra Gældsstyrelsen i Danmark. Et link til både den online ansøgning og ansøgningsskemaet for udenlandske entreprenører findes nedenfor. 

 

 

 

For at kunne benytte det danske håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2022, oplyser du serviceydelsen i Skattestyrelsens TastSelv-system. Dette gør du ved at logge ind på TastSelv med dit MitID i menuen ”Ændre årsopgørelsen eller indberet oplysningsskemaet”. Dernæst angiver du den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

 

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på Skattestyrelsens hjemmeside

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af