Indrejserestriktioner ved rejser til Sverige: Negativ test kræves Læs mere her

ROT/RUT-fradrag i Sverige og det danske håndværkerfradrag (servicefradrag)

Seneste opdateret 30-03-2021
I Sverige har man noget, der kaldes ROT/RUT-fradrag, som svarer til det danske håndværkerfradrag. I nedenstående kan du læse, hvornår du kan gøre brug af henholdsvis det svenske og det danske håndværkerfradrag, hvis du pendler mellem Danmark og Sverige.
Print
Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hvad er ROT/RUT-arbejde?

ROT-arbejde dækker over reparation og vedligehold samt om- og tilbygning i din svenske bolig. RUT-arbejde indbefatter betalt husholdningsarbejde som fx rengøring og pasning af børn.

Det er ofte ikke muligt at få det svenske ROT/RUT-fradrag, hvis man er grænsependler fra Sverige til Danmark, da det er et skattefradrag, som kræver, at du betaler skat i Sverige. Hvis du arbejder heltid i Danmark og ikke har andre indkomster i Sverige, er der dermed ingen skat at trække fra i Sverige. 

Fra den 1. januar 2021 indtræder en ny skattereduktion for privatpersoner som installerer grøn teknik.

Skattereduktionen gælder for al installation af solcellesystem, lagring af egenproduceret el-energi og opladningspunkter til el-køretøj. Skattereduktionen fungerer ligesom ROT- og RUT-fradrag. Det gælder installationer som er påbegyndt, afsluttet og betalt fra og med den 1. januar 2021.

 

Er du medejer af en bolig i Sverige? 

Hvis du ejer din bolig med en anden, der tjener sin indkomst i Sverige, kan denne person kun udnytte sit eget skattefradrag og altså ikke dit skattefradrag (ROT/RUT) til forbedringer på boligen.  

ROT/RUT i 2020

I 2020 er det maksimale beløb på 50.000 SEK samlet for ROT/RUT. ROT/RUT gælder for personer, der er fyldt 18 år eller fylder 18 år i løbet af 2020.

Bemærk, at der er et krav om elektronisk betaling ved ROT/RUT for 2020.

R0T/RUT i 2021

I 2021 forhøjes det maksimale beløb for RUT-fradraget fra 50.000 SEK (2020) til 75.000 SEK pr. person og år (2021).

ROT-fradraget er stadig på 50.000 SEK pr. person og år (2021). 

Sammenlagt kan en privatperson få 75.000 SEK i ROT- og RUT-fradrag pr. år.

 

Det danske servicefradrag

Hvis du er anvender grænsegængerreglen, kan du gøre brug af det danske servicefradrag (håndværkerfradraget), som omfatter forskellige tjenester som fx rengøring i hjemmet, hjælp til børnepasning, havearbejde samt reparation og forbedringer af din bopæl.

I 2021 er fradraget på op til 25.000 DKK pr. person for serviceydelser i hjemmet samt et fradrag på op til 25.000 DKK for miljøvenlige renoveringsydelser (2020: 6.200 DKK + 12.500 DKK).

 

Krav til dokumentation for grænsegængere 

Som grænsegænger skal du kunne dokumentere arbejdet med en faktura fra den virksomhed, der udførte arbejdet, eller en skriftlig erklæring fra en privatperson. Dokumentationen skal indeholde oplysninger som:

 • Hvilken slags arbejde der har været udført
 • Oplysninger om lønomkostninger
 • Leverandørens CVR-nummer (virksomhedsnummer)
 • Leverandørens personnummer eller tilsvarende udenlandsk ID-oplysninger samt navn og adresse
 • Dato for serviceydelsens udførelse
 • Adressen hvor arbejdet er udført
 • Serviceydelsen skal kunne dokumenteres med kontoudtog eller elektronisk kvittering for betaling
Hvis du bor i Danmark og er begyndt at arbejde i Sverige

Alle, der bor og har almindelig skattepligt i Danmark, har mulighed for at få det danske håndværkerfradrag (servicefradrag). Dette gælder også dig, som har været fuld skattepligtig i Danmark i løbet af et år, men som er begyndt at arbejde og betale skat i Sverige inden for samme år. 

I første omgang kan fradraget overføres til din ægtefælle eller din samlever (sambeskatning), hvis samleveren bor og er fuld skattepligtig i Danmark. Det kan eventuelt også overføres til et andet skatteår, hvor du har indkomst i Danmark igen.

Hvis du bor i Danmark og arbejder en hel skatteperiode i Sverige

Hvis du bor i Danmark og arbejder samt betaler fuld skat i Sverige, kan du omvendt få ROT/RUT-fradrag. Dette gælder dog ikke, hvis du kun betaler SINK-skat.

Følgende regler gælder ved benyttelse af ROT/RUT-fradrag:

 • Ved benyttelse af ROT/RUT-fradraget i 2021 kan du få en skattereduktion på max 75.000 SEK per person per år. 
 • Hvis du skal benytte dig ROT-fradrag, skal du være ejer af ejendommen, hvor serviceydelsen bliver udført
 • Skattefradraget gælder som i Danmark kun arbejdstiden og ikke de indkøbte materialer
 • Du kan kun hyre en håndværker eller en serviceydelse fra personer/virksomheder der er henholdsvis bosat eller registreret i EU eller et EØS-land
 • Det er altid den, der udfører serviceydelsen, som anmoder om udbetalingen af skattefradraget fra Skatteverket
 • Serviceyderen må ikke være personer fra din familie
 • Det er dig som køber af serviceydelsen, som i sidste ende er ansvarlig for, at serviceydelsen er fradragsberettiget
 • Bemærk fra den 1. januar 2020 er der et krav om elektronisk betaling. 

Forskellene mellem ROT/RUT og det danske håndværkerfradrag 

I Danmark er servicefradraget et fradrag i oplysningsskemaet, der trækkes fra din indkomst i løbet af indkomståret. Dette medfører, at det totale beløb for serviceydelsen reduceres med cirka en tredjedel. 

I Sverige er ROT/RUT udformet som en ren skattereduktion for 30 procent af omkostningerne for ROT og 50 procent af omkostningerne for RUT for den udførte serviceydelse. Dette betyder, at hvis serviceydelsen for ROT eksempelvis har kostet dig 9000 SEK, bliver der direkte fratrukket og udbetalt 3000 SEK fra din svenske indkomstskat i den efterfølgende måned. Ligeledes gælder det for RUT, at hvis serviceydelsen for RUT har kostet dig 9000 SEK, så bliver der direkte fratrukket og udbetalt 4500 SEK i Skattestyrelsen i den efterfølgende måned. Derfor vises prisen på serviceydelser i Sverige ofte både med prisen eksklusiv og inklusiv ROT/RUT fradrag. 

Forskellen består altså både i måden, hvormed man angiver skattefradraget til Skattestyrelsen eller Skatteverket samt i selve ”udbetalingen” af disse fradrag.

 

Praktisk information om angivelse af ROT/RUT- og håndværkerfradraget

For at kunne benytte det svenske ROT/RUT-fradrag, skal serviceyderen anmode om fradragsudbetalingen via den online ROT/RUT-selvbetjening.

 

Gå til ROT/RUT-selvbetjening

 

På Skatteverkets hjemmeside kan du læse mere om det svenske ROT/RUT-fradrag.

 

Læs mere om ROT/RUT på skatteverket.se

 

For at kunne benytte det danske håndværkerfradrag (servicefradrag), oplyser du serviceydelsen i Skattestyrelsens TastSelv-system. Dette gør du ved at logge ind på TastSelv med dit NemId i menuen ”Ændre årsopgørelsen eller indberet oplysningsskemaet”. Dernæst angiver du den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

 

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på Skattestyrelsens hjemmeside

 

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af