Øresunddirekts arbejde med grænsehindringer

For at indbyggere og virksomheder skal kunne undnytte de mange muligheder i Øresundsregionen, er det vigtigt at fjerne eventuelle mobilitetsbegrænsende problemer og grænseproblemer landene imellem.

Øresunddirekt arbejder aktivt med at identificere og rapportere grænsehindringer til beslutningstagere. Øresunddirekt bidrager til det arbejde på både regionalt, nationalt og nordisk niveau.

Indrapportér dit grænseproblem til os

Øresunddirekt har i samarbejde med de andre nordiske grænseinformationstjenester skabt Dit Grænseproblem, som er et digitalt værktøj, der gør det lettere at indrapportere og håndtere grænseproblemer. 

Værktøjet finder du på dittgransproblem.com, og her kan både private og virksomheder indrapportere grænseproblemer, som vi følger op og videreformidler til grænsehindringsrådet.

Når du oplever en grænsehindring som pendler eller som arbejdsgiver på tværs af Øresundsregionen er det en stor hjælp, hvis du giver grænsehindringsrådet besked, så de kan arbejde for at løse det. Og netop derfor er Dit Grænseproblem blevet skabt.

Grænsehindringsrådet – Grænsehindringsarbejde på nordisk plan

Nordisk Ministerråd, som er de nordiske regeringers samarbejdsorgan, arbejder aktivt med at identificere og løse grænsehindringer mellem samtlige nordiske lande. Arbejdet drives af grænsehindringsrådet, som har et medlem fra hvert nordisk land, inklusive Grønland, Åland og Færøerne. Hvert medlem prioriterer 3-5 grænsehindringer per år, som vil blive fulgt hele vejen til dørs, hvad enten dette betyder, at problemerne bliver løst eller det konstateres, at grænsehindringen ikke kan løses.

Grænsehindringsrådet samarbejder med aktører i de forskellige nordiske lande, deriblandt Øresunddirekt. I praksis betyder dette, at Øresunddirekt indsamler og videregiver information til Grænsehindringsrådet om de problemer og grænsehindringer, som indbyggere og virksomheder oplever mellem Sverige og Danmark.

Greater Copenhagen – Grænsehindringsarbejde på regionalt plan

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde i Østdanmark og Sydsverige som omfatter hele Øresundsregionen. Et af Greater Copenhagens indsatsområder er at identificere og bidrage til at løse grænsehindringer mellem Sverige og Danmark. Målsætningen er at fjerne grænsehindringer der begrænser mobilitet og vækst i regionen. Øresunddirekt indgår i Greater Copenhagens indsats for at sikre en tæt integration på arbejdsmarkedet i regionen.

Indrapportering af grænseproblem

Har du som privatperson eller virksomhed stødt på problemer, når du pendler eller driver virksomhed mellem Danmark og Sverige?

Indrapportér dit grænseproblem via det digitale værktøj "Dit Grænseproblem", hvor du også har mulighed for at give løsningsforslag og følge den videre proces. 

 

Indrapportér dit grænseproblem

Øresunddirekts grænsehindringskonference

Hvert år arrangerer Øresunddirekt en konference, et seminar eller en anden form for arrangement, der har fokus på grænsehindringer i Øresundsregionen.

Nedenfor kan du se tidligere grænsehindringskonferencer.

 

Grænsehindringskonference 2022: Dit Grænseproblem
Grænsehindringskonference 2021: Grænseregionalt arbejdsmarked i fokus
Grænsehindringskonference 2020: Øresundspendlerne, covid-19 og skatteregler

Aktuelle grænsehindringer mellem Sverige og Danmark

Støttes af