Det svenske skattesystem - en kort introduktion

Seneste opdateret 17-01-2024
Det svenske skattesystem ligner i store træk det danske. Skatten er fordelt på kommune- og statsskat og som i Danmark stiger skatten i takt med indkomsten.
Print

Skat for pendlere - SINK

Hvis du dagligt pendler mellem din arbejdsplads i Sverige og din bopæl i Danmark, kan du søge om at betale SINK-skat (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) - en særlig bruttoindkomstskat på 25 procent. Til gengæld har du ikke nogle fradragsmuligheder. Du skal ansøge om SINK-beskatning hvert år inden årsskiftet - også selv om du har fået det tidligere.

 

Læs mere om SINK-skat i Sverige

 

Indkomstskat i Sverige

Hvis man både bosætter sig eller opholder sig mindst 6 måneder i Sverige, betaler man almindelig svensk indkomstskat. Hvis du kun bor i Danmark i weekenderne, er du formentlig også fuldt skattepligtig i Sverige og betaler derfor indkomstskat (såkaldt A-skat).

Man kan også som pendler vælge at betale indkomstskat og dermed blive beskattet efter almindelig svensk skattelov. Der er dog nogle betingelser der skal opfyldes, f.eks. skal du have haft 90 procent af din totale årsindkomst i Sverige for at få ret til fradrag i Sverige. Du skal dog være opmærksom på, at de danske skatteregler også kan påvirke dine fradragsmuligheder, f.eks. rentefradrag.

Bemærk, at du ikke vil kunne opnå fradrag på eksempelvis dansk bolig eller lån i Danmark, hvis du bor i Danmark men arbejder og betaler svensk SINK-skat.   

Er du udenlandsk såkaldt nøgleperson, som har midlertidigt arbejde i Sverige, kan du være omfattet af den såkaldte ekspertskat. 

 

Læs mere om Ekspertskat i Sverige

 

Skat ved distancearbejde

Hvis du arbejder for en svensk privat arbejdsgiver, betaler du fortsat skat i det land, hvor arbejdspladsen ligger (arbejdslandet). Dette gælder også selvom du lejlighedsvis har distancearbejde i Danmark (for eksempel hvis du arbejder hjemmefra) eller er på tjenesterejse i et helt tredje land. Det er dog en forudsætning, at arbejdet i arbejdslandet Sverige udgør mindst 50 % i en 3-måneders periode, og at der er tale om arbejde for den samme arbejdsgiver. Dette kaldes for Øresundsaftalen. Øresundsaftalen gælder ikke, hvis du er offentligt ansat. 

 

Læs mere om skat ved distancearbejde her

 

Beskatning af svensk firmabil

Hvis du er pendler og betaler SINK-skat, betaler du 25 procent i skat af værdien af din danske eller svenske firmabil. Betaler du derimod almindelig svensk skat, betaler du skat af din firmabil efter den skattesats din øvrige indkomst bliver beskattet efter.

Beskatning af salg af ejendomme

I Sverige betaler du skat af fortjenester ved salg af ejendomme. Er du bosat i Sverige, gælder det også, hvis du sælger dansk ejendom. Beskatningen er altså afhængig af, om du sælger før eller efter du er flyttet til Sverige. Kontakt derfor Skatteverket før du flytter eller sælger din bolig i Danmark for at få information om, hvordan det påvirker din beskatning. 

 

Beskatning af ejendomsværdi 

I Sverige skal alle der ejer et hus eller ejerlejlighed, betale en såkaldt ”kommunal fastighetsavgift” svarende til den danske ejendomsskat. Fastighetsavgiften bliver aldrig højere end et bestemt fast maksbeløb, som følger de årlige forandringer i det såkaldte "inkomstbasbeloppet".

Bemærk, at hvis man arbejder i Sverige og betaler svensk SINK-skat, er det ikke muligt at opnå skattefradrag på renteudgifter af dansk bolig.

 

Læs mere og ejendomsskat hvis du ejer en bolig i Sverige

 

Skatteregler, hvis du pendler til job i Danmark

Du skal betale skat i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller uden brug af grænsegængerreglen.

 

Læs mere om dansk skat, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Støttes af