Fradrag - når du benytter grænsegængerreglen

Seneste opdateret 18-12-2019
Hvis du har haft 75 procent af din samlede årsindkomst i Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglen, som giver dig ret til nogle andre fradrag, end dem du får som begrænset skattepligtig.
Print

Fradrag ved beskatning som grænsegænger

Hvis du bliver beskattet efter grænsegængerreglen, har du ret til samme fradrag, som hvis du boede i Danmark.

Grænsegængerreglen giver ret til følgende fradrag: 

  • Personfradrag - Du kan også vælge at blive sambeskattet med din ægtefælle, hvis denne ikke har nogen eller kun meget lille indkomst 
  • Befordringsfradrag - Du kan få fradrag for din pendling mellem bopæl og arbejdsplads efter særlige tariffer
  • A-kasse fradrag - For dit medlemskab i en A-kasse 
  • Fradrag for fagforening - Fradrag for medlemskab af en fagforening
  • Fradrag for evt. betalt efterlønskontingent  
  • Pensionsopsparing 
  • Fradrag for renteudgifter - Gælder både danske og udlandske lån, herunder også studielån
  • Bidrag til efterløn og fleksydelseordning
  • Underholdsbidrag (børnebidrag eller ægtefællebidrag)
  • Gaver til velgørende formål

Beskæftigelsesfradrag

Lønmodtagere, der arbejder i Danmark får automatisk beskæftigelsesfradrag. Beløbet udgår 10,50 procent af lønnen, dog højst 39.400 DKK i 2020 (beløbet udgår 10,10 procent af lønnen, dog højst 37.200 DKK i 2019).

Enlige forsørgere kan få et ekstra beskæftigelsesfradrag, hvis de modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Beløbet udgør 6,25 procent af lønnen, dog højst 22.900 DKK i 2020 (beløbet udgør 6,25 procent af lønnen, dog højst 22.400 DKK i 2019).

 

Jobfradrag

Alle lønmodtagere, der har am-bidragspligtig løn får automatisk et jobfradrag på 4,50 procent af indkomsten over 195.800 DKK dog højst 2.600 DKK i 2020 (3,75 procent af indkomsten over 191.600 DKK, max. 2.100 DKK i 2019).

 

Personfradrag

I 2020 er personfradraget på 46.500 DKK (2019: 46.200 DKK). Som grænsegænger kan du også vælge at blive sambeskattet med din ægtefælle. Dermed får du mulighed for at bruge din ægtefælles eventuelt uudnyttede bundfradrag.

 

Befordringsfradrag

Når du arbejder i Danmark, kan du få et fradrag for din transport mellem bopæl og arbejdsplads - dog ikke hvis din arbejdsgiver betaler dine rejseudgifter. Befordringsfradraget beregnes efter faste satser og kun for de faktiske arbejdsdage. Du kan kun få fradrag for det antal kilometer, der ligger udover 24 km pr. 

 

I 2020 er befordringsfradraget per arbejdsdag

0-24 km: 0 DKK/km
24-120 km: 1,96 DKK/km
Over 120 km: 0,98 DKK/km 

I 2019 er befordringsfradraget per arbejdsdag:

0-24 km: 0 DKK/km
24-120: 1,98 DKK/km
Over 120 km: 0,99 DKK/km

 

Fradraget beregnes per kilometer og antal arbejdsdage - uanset transportmiddel og de faktiske udgifter. Feriedage, sygedage og hjemmearbejdsdage mv. skal ikke regnes med, du skal med andre ord kun medregne de dage, du har pendlet til dit arbejde i Danmark. Du kan også få et fradrag for kørsel over Øresundsbroen. Kører du i bil er fradraget 50 DKK pr. passage. For offentlig transport med bus eller tog er fradraget 8 DKK pr. passage.

Rejser du med færge mellem Helsingborg - Helsingør gælder særlige regler - kontakt Skattestyrelsen for mere information.

 

Ekstra befordringsfradrag

Personer med løn under 334.300 DKK i 2020, dog højst 15.400 DKK (328.100 DKK i 2019) får beregnet et ekstra kørselsfradrag.

Skattestyrelsens system beregner automatisk det ekstra fradrag som kan ses på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

 

Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside

Læs også: Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

 

Rentefradrag

Når du bliver beskattet efter grænsegængerreglen, kan du få fradrag for egne personlige renteudgifter på lån. 

 

A-kasse

Hvis du betaler skat i Danmark kan du få et fradrag for udgifter til en dansk A-kasse og efterlønskontigent.

 

Fagforening

Når du arbejder i Danmark, kan du få et fradrag for dine udgifter til en fagforening - maximalt 6000 DKK.

Ifølge statistikbanken.dk er omregningskursen for 2019: 70,52

(2018: 72,70 / 2017: 77,23)

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Udfyld din danske årsopgørelse

Øresunddirekt giver vejledning i hvordan du udfylder din danske årsopgørelse.

Støttes af