Fradrag - når du benytter grænsegængerreglerne

Seneste opdateret 03-01-2023
Hvis du har haft 75 procent af din samlede årsindkomst i Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne, som giver dig ret til nogle andre fradrag, end dem du får som begrænset skattepligtig.
Print

Fradrag ved beskatning som grænsegænger

Hvis du bliver beskattet efter grænsegængerreglerne, har du ret til samme fradrag, som hvis du boede i Danmark.

 

Grænsegængerreglerne giver ret til følgende fradrag: 

 • Personfradrag - Du kan også vælge at blive sambeskattet med din ægtefælle, hvis denne ikke har nogen eller kun meget lille indkomst 
 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag) - Du kan få fradrag for din pendling mellem bopæl og arbejdsplads efter særlige tariffer
 • A-kasse fradrag - For dit medlemskab i en A-kasse 
 • Fradrag for fagforening - Fradrag for medlemskab af en fagforening
 • Fradrag for evt. betalt efterlønskontingent  
 • Pensionsopsparing 
 • Fradrag for renteudgifter - Gælder både danske og udlandske lån, herunder også studielån
 • Bidrag til efterløn og fleksydelseordning
 • Underholdsbidrag (børnebidrag eller ægtefællebidrag)
 • Gaver til velgørende formål
 • Boligjobordningen, håndværker- og servicefradrag

Læs også: Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

 

Læs mere om grænsegængerreglerne på skat.dk

 

Beskæftigelsesfradrag

Lønmodtagere, der arbejder i Danmark, får automatisk beskæftigelsesfradrag. Beløbet udgør 10,65 % af lønnen, dog højst 45.600 DKK i 2023 (43.500 DKK i 2022).

Enlige forsørgere kan få et ekstra beskæftigelsesfradrag, hvis de modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Beløbet udgør 6,25 % af lønnen, dog højst 24.400 DKK i 2023 (6,25 %, dog højest 23.700 DKK i 2022). 

 

Jobfradrag

Alle lønmodtagere, der har am-bidragspligtig løn får automatisk et jobfradrag på 4,50 % af indkomsten over 208.700, dog højst 2.700 DKK 2023 (202.700 DKK, dog højst 2.700 DKK i 2022).

 

Personfradrag

I 2023 er personfradraget på 48.000 DKK (2022: 46.700 DKK). Som grænsegænger kan du også vælge at blive sambeskattet med din ægtefælle. Dermed får du mulighed for at bruge din ægtefælles eventuelt uudnyttede bundfradrag.

 

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Når du arbejder i Danmark, kan du få et fradrag for din transport mellem bopæl og arbejdsplads - dog ikke hvis din arbejdsgiver betaler dine rejseudgifter. Befordringsfradraget beregnes efter faste satser og kun for de faktiske arbejdsdage. Du kan kun få fradrag for det antal kilometer, der ligger udover 24 km pr. 

 

I 2023 er kørselsfradraget (befordringsfradraget) per arbejdsdag

0-24 km: 0 DKK/km
24-120 km: 2,19 DKK/km
Over 120 km: 1,10 DKK/km 

I 2022 er kørselsfradraget (befordringsfradraget) per arbejdsdag:

0-24 km: 0 DKK/km
24-120: 2,16 DKK/km
Over 120 km: 1,08 DKK/km

 

Fradraget beregnes per kilometer og antal arbejdsdage - uanset transportmiddel og de faktiske udgifter. Feriedage, sygedage og hjemmearbejdsdage mv. skal ikke regnes med, du skal med andre ord kun medregne de dage, du har pendlet til dit arbejde i Danmark. Du kan også få et fradrag for kørsel over Øresundsbroen. Kører du i bil er fradraget 50 DKK pr. passage. For offentlig transport med bus eller tog er fradraget 8 DKK pr. passage.

Rejser du med færge mellem Helsingborg - Helsingør gælder særlige regler - kontakt Skattestyrelsen for mere information.

 

Læs mere om kørselsfradrag (befordringsfradrag) på skat.dk

 

Ekstra kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Personer med løn under 353.000 DKK i 2023, dog højst 15.400 DKK i fradrag (344.300 DKK, dog højst 15.400 DKK i 2022) får beregnet et ekstra kørselsfradrag.

Skattestyrelsens system beregner automatisk det ekstra fradrag som kan ses på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

 

Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside

 

Læs også: Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

 

Rentefradrag

Når du bliver beskattet efter grænsegængerreglen, kan du få fradrag for egne personlige renteudgifter på lån. 

 

A-kasse

Hvis du betaler skat i Danmark kan du få et fradrag for udgifter til en dansk A-kasse og efterlønskontigent.

 

Fagforening

Når du arbejder i Danmark, kan du få et fradrag for dine udgifter til en fagforening - maximalt 6000 DKK.

Ifølge statistikbanken.dk er omregningskursen for 2022: 70,00

(2021: 73,32, 2020: 71,12)

 

Se omregningskurs på statistikbanken.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Udfyld din danske årsopgørelse

Øresunddirekt giver vejledning i hvordan du udfylder din danske årsopgørelse.

Støttes af