Vejledning til den danske årsopgørelse

Seneste opdateret 19-04-2024
I denne artikel får du en introduktion til, hvad du skal tænke på inden du starter årsopgørelsen, vigtige rubrikker du skal huske på, samt tips til hvordan du udregner fradragene.
Print

Alle som bor i Sverige og arbejder i Danmark er almindeligt begrænsede skattepligtige i Danmark.

Har du optjent mindst 75% af din arbejdsindkomst i Danmark, kan du vælge at blive beskattet ud fra grænsegængerreglerne. Dette giver dig mulighed for at trække private renteudgifter fra på din danske årsopgørelse. Læs mere om, hvordan du retter din danske årsopgørelse ifølge grænsegængerreglerne nederst i denne vejledning.

Skattestyrelsen har samlet en række relevante informationer for dig, som bor i Sverige, men arbejder og har indkomst i Danmark. Du kan læse mere om, hvad der gælder for dig nedenfor.

 

Læs mere om skat, hvis du arbejder i Danmark på skat.dk

 

Læs mere om skat i Øresundsregionen på skat.dk

 

Hjemmearbejde og skat

Hvis du, som normalt arbejder i Sverige, har flere hjemmearbejdsdage i Danmark, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i Sverige af lønindkomsten fra din svenske arbejdsgiver. Dette kan have indflydelse på din forskudsopgørelse. Læs mere om hvad der gælder på skats hjemmeside.

 

Læs mere om skat og hjemmearbejde for private ansatte øresundspendlere på skat.dk

 

Læs mere om skat og hjemmearbejde for offentligt ansatte øresundspendlere på skat.dk

 

Brug Skattestyrelsens hjælpeværktøj til at udregne hjemmearbejde

Hvis du har haft flere hjemmearbejdsdage et år, så kan det have betydning for, om du skal betale skat i Danmark eller Sverige. Hvis der er ændringer, skal du have rettet din årsopgørelse.

Skattestyrelsen har produceret et hjælpeværktøj, som kan hjælpe dig med at få overblik over hjemmearbejdsdage i henholdsvis Danmark og Sverige. 

 

Du finder hjælpeværktøjet på skat.dk

 

Anvend TastSelv og ret årsopgørelsen

Fra midten af marts hvert år kan du gå ind på din årsopgørelse via Skattestyrelsens elektroniske TastSelv-funktion. For at logge ind på TastSelv, skal du bruge dit MitID eller en TastSelv-kode, som du har fået af Skattestyrelsen.

 

Læs mere om MitID på borger.dk

 

Når du har rettet årsopgørelsen på nettet, kan du se resultatet med det samme. Hvis du ikke kan anvende TastSelv, skal du udfylde et oplysningsskema på papir. Årsopgørelsen sendes ud på papir i april til borgere, der er fritaget for TastSelv eller ikke omfattet af digital post.

 

Oplysningsskema på papir

Hvis du ønsker oplysningsskema på papir, kan du bede om det via TastSelv - eller på skat.dk og finde blanket nr. 04.009.

 

Se hvor på Skat.dk du finder blanket nr. 04.009 på skat.dk

 

Hvis du skal beskattes efter grænsegængerreglerne skal du desuden udfylde et supplement til dit oplysningsskema, denne har blanketnummer: 04.031. Du behøver ikke at sende yderligere information til Skattestyrelsen, hvis de ikke beder om det. I blanket 04.031 er der nævnt enkelte andre blanketter du evt. også skal bruge.

 

Du finder blanket 04.031 på skat.dk

 

Godt at vide: Du skal ikke udfylde oplysningsskemaet på papir, hvis du indberetter dine oplysninger via TastSelv.

 

Angiv beløb i danske kroner: Alle beløb i den danske årsopgørelse skal angives i danske kroner. Anvend Den Danske Nationalbanks omregningskurs for det aktuelle år (Nationalbankens omregningskurs for 2023: 100 SEK =  64,93 DKK (2022: 100 SEK = 70,00 DKK).

 

Se valutakurser på Nationalbankens hjemmeside

 

Vigtige datoer du skal være opmærksom på: 

 • Medio marts: Skattestyrelsen åbner for den digitale årsopgørelse

 • 1. maj: Den digitale årsopgørelse skal være udfyldt korrekt

 • 1. juli: Frist for dig der er nødsaget til at lave oplysningsskemaet på papir

 

Vigtige rubrikker i årsopgørelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubrik 11: Personlig indkomst

Her skal hele lønnen, det vil sige bruttobeløbet før am-bidrag og A-skat være. Inde på TastSelv står den samlede sum, som din arbejdsgiver har indrapporteret til Skattestyrelsen. Du kan desuden se din samlede årsindkomst på din sidste lønseddel hvert år. Hvis der er fejl i din lønbeløb, skal du kontakte din arbejdsgiver om det.

Rubrik 51: Befordringsfradrag (Kørselsfradrag)

Her skal dit eget befordringsfradrag noteres. Befordringsfradrag består af et kilometerfradrag og et fradrag for rejsen over broen eller alternativt et fradrag for færgen Helsingborg-Helsingør.

 

Kilometerfradraget

Du har ret til fradrag, uanset om du rejser med tog, bil eller båd. Fradraget beregnes efter følgende retningslinjer:

1. De første 24 kilometer (Bundgrænse) kan du ikke få fradrag for.
2. For de næste 96 kilometer (25-120 km) får du den høje sats.
3. For afstande over 120 kilometer får du den lave sats.

 

Se de gældende skattesatser på skat.dk

 

Fradrag for rejse med færge

Rejser du med færge mellem Helsingborg og Helsingør, skal du kun udregne antallet af kilometer fra bopælen til færgen eller fra færgen til arbejdet. Du får kun fradrag for hele din færgeudgift, hvis du har over 24 kilometer transport på landjorden tur/retur, da der altid skal tages hensyn til bundgrænsen, som der ikke er fradrag for.

 

Fradrag for rejser med tog eller bil over broen

Rejser du med tog, kan du få fradrag på 8 DKK pr. passage - det vil sige 16 DKK totalt per arbejdsdag. Kører du bil, får du et fradrag på 50 DKK pr. passage. Medpassagerer i bil får intet brofradrag. Du får kun fradrag, hvis du selv betaler dine rejseudgifter.

 

Beregning af befordringsfradrag

For at beregne dit befordringsfradrag skal du vide hvor mange arbejdsdage, du har haft i årets løb. Her skal feriedage, sygedage og lignende ikke tælles med. Du skal altså kun medtage de dage, hvor du reelt har rejst til og fra din arbejdsplads. Skattestyrelsen i Danmark har ret til at kræve dokumentation for antallet af arbejdsdage på arbejdspladsen, og det er derfor en god idé at gemme kvitteringer fra månedskort eller udskrifter fra Øresundsbron.


Anvend gerne Skattestyrelsens egen beregner. Du skal bruge din adresse, din(e) arbejdsgiver(e)s adresse og det antal dage du faktisk var på arbejde.

 

Beregn dit kørselsfradrag med Skattestyrelsens beregner på skat.dk

 

Når du har beregnet fradraget, kan du bruge det i Oplysningsskemaet. TastSelv har regneformularen indbygget så du får en færdig udregning af befordringsfradraget i rubrik 51.

Rubrik 50: Fagligt kontingent

Hvis du er medlem af en dansk fagforening, kan du få fradrag for dine udgifter til fagforeningen (max 6000 i 2023, derefter 7000 DKK). På TastSelv er beløbet allerede udfyldt. Hvis der er fejl i beløbet, skal du først kontakte din fagforening. Og derefter kan du eventuelt også kontakte Skattestyrelsen. 

Rubrik 52: Udgifter til a-kasse

Indbetaling til dansk a-kasse kan også trækkes fra i den danske årsopgørelse. På TastSelv er beløbet allerede fyldt ud. Hvis der er fejl i beløbet, skal du først kontakte din A-kasse. Og derefter kan du eventuelt også kontakte Skattestyrelsen.

Rubrik 69: Personfradrag for dig, der ikke er skattepligtig hele året

Hvis du har arbejdet i Danmark hele året, får du automatisk et personfradrag. Hvis du har arbejdet i Danmark noget at året, er du ikke berettiget til et fuldt personfradrag, men du kan vælge en såkaldt helårsomregning af din løn og beregne et personfradrag ud fra denne sum.

Beregningen sker automatisk, og du skal betale skat, som modsvarer den periode, du har arbejdet i Danmark. Personfradraget bliver da proportionelt i forhold til, hvor mange måneder du har arbejdet i Danmark. Ønsker du helårsomregning, skal du sætte kryds i Rubrik 69.

Øvrige rubrikker hvis du har valgt beskatning ifølge grænsegængerreglerne. 

 • Rubrik 21: privat dansk ratepension

 • Rubrik 43: renteudgifter vedr. danske studielån

 • Rubrik 56: underholdsbidrag (ægtefællebidrag / børnebidrag)

 • Rubrik 348: renteudgifter vedr. offentlig gæld

 • Rubrik 460: servicefradrag/håndværkerfradrag

 • Rubrik 462: renteudgifter vedr. ejendom i Sverige

 • Rubrik 463: danske renteudgifter vedr. lån til konsumtion

 • Rubrik 464: udenlandske private nettorenteudgifter som eksempelvis de svenske studielånsrenter

 • Rubrik 465: bidrag til efterlønsordning og fleksydelse 

På supplement til oplysningsskemaet finder du også alle rubrikkerne for ægtefælleoplysninger (nr. 470-478) for dig der er gift og bor sammen med ægtefælle og ønsker at benytte grænsegængerreglerne.

 

Er du usikker på reglerne? Skattestyrelsen hjælper dig.

 

Læs mere om årsopgørelsen her | Skat.dk

 

Find dine fradrag på Skattestyrelsens Fradragsvejleder her | Skat

 

Kontakt gerne Skattestyrelsen på telefon +45 72 22 18 18

Her kan du se en kort video om, hvordan du beregner og tilføjer dit kørselsfradrag i den danske årsopgørelse.

Personlig hjælp til årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjælper med spørgsmål om den danske årsopgørelse og den svenske skattedeklaration.

Ring på 040 17 64 00 eller besøg os på informationscenteret i Malmø.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for din besked

Støttes af