Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

Seneste opdateret 18-12-2019
Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du 'Begrænset skattepligtig i Danmark'. Hvis mindst 75 procent af din samlede indkomst i løbet af et kalenderår kommer fra Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter 'Grænsegængerreglen'.
Print

Fradrag for begrænset skattepligtige

Som begrænset skattepligtig har du mulighed for følgende fradrag:

  • Personfradrag - Hvis du har arbejdet i Danmark hele kalenderåret. Ellers kan du få personfradrag i forbindelse med en helårsomregning.
  • Befordringsfradrag - Du kan få fradrag for din pendling mellem bopæl og arbejdsplads efter særlige satser
  • A-kasse fradrag - For dit medlemskab i en A-kasse
  • Fradrag for fagforening - Få fradrag for dit medlemskab af en fagforening

 

Personfradrag

I 2020 er personfradraget på 46.500 DKK (2019: 46.200 DKK). For at få hele fradraget, skal du være skattepligtig et helt kalenderår eller være beskattet efter grænsegængerreglen. Hvis du kun har været skattepligtig i Danmark en del af året, kan du vælge helårsomregning af din indkomst og derved få en del af personfradraget. Hvorvidt det kan betale sig at få lavet en helårsomregning afhænger af din indkomst. 

 

Jobfradrag

Alle lønmodtagere, der har am-bidragspligtig løn får automatisk et jobfradrag på 4,50 procent af indkomsten over 195.800 DKK dog højst 2.600 DKK i 2020 (3,75 procent af indkomsten over 191.600 DKK, max. 2.100 DKK i 2019).

 

Beskæftigelsesfradrag

Lønmodtagere, der arbejder i Danmark får automatisk beskæftigelsesfradrag. Beløbet udgår 10,50 procent af lønnen, dog højst 39.400 DKK i 2020 (beløbet udgår 10,10 procent af lønnen, dog højst 37.200 DKK i 2019).

Enlige forsørgere kan få et ekstra beskæftigelsesfradrag, hvis de modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Beløbet udgør 6,25 procent af lønnen, dog højst 22.900 DKK i 2020 (beløbet udgør 6,25 procent af lønnen, dog højst 22.400 DKK i 2019).

 

Befordringsfradrag

Når du arbejder i Danmark, kan du som begrænset skattepligtig få et fradrag for din transport mellem bopæl og arbejdsplads - dog ikke hvis din arbejdsgiver betaler dine rejseudgifter. Befordringsfradraget beregnes efter faste tariffer og kun for de faktiske arbejdsdage. Du kan kun få fradrag for det antal kilometer, der ligger udover 24 km pr. dag.

 

I 2020 er befordringsfradraget per arbejdsdag

0-24 km: 0 DKK/km
24-120 km: 1,96 DKK/km
Over 120 km: 0,98 DKK/km 

I 2019 er befordringsfradraget per arbejdsdag:

0-24 km: 0 DKK/km
24-120: 1,98 DKK/km
Over 120 km: 0,99 DKK/km

 

Kørselsfradraget beregnes per kilometer og antal arbejdsdage med fremmøde på arbejdet i Danmark - uanset transportmiddel og de faktiske udgifter. Feriedage, sygedage og hjemmearbejdsdage mv. skal ikke regnes med.

Rejser du med færge mellem Helsingborg - Helsingør gælder særlige regler - kontakt Skattestyrelsen for mere information.

Ekstra befordringsfradrag

Personer med løn under 334.300 DKK i 2020, dog højst 15.400 DKK (328.100 DKK i 2019) får beregnet et ekstra kørselsfradrag.

Skattestyrelsens system beregner automatisk det ekstra fradrag som kan ses på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Særligt brofradrag pr. passage over Øresundsbron:

  • Over Øresundsbron med bil/motorcykel: 50 kr.
  • Med tog/offentlig transport: 8 kr 

 

A-kasse

Hvis du betaler skat i Danmark kan du få fradrag for udgift til en dansk A-kasse, undtaget efterlønskontigent.

 

Fagforening

Når du arbejder i Danmark, kan du få et fradrag for dine udgifter til en fagforening. Maximalt 6000 DKK.

 

Læs mere om Skatteregler i Øresundsregionen på skat.dk

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Udfyld din danske årsopgørelse

Øresunddirekt giver vejledning i hvordan du udfylder din danske årsopgørelse.

Støttes af