Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

Seneste opdateret 12-12-2022
Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du 'Begrænset skattepligtig i Danmark'. Hvis mindst 75 procent af din samlede indkomst i løbet af et kalenderår kommer fra Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter 'Grænsegængerreglerne'.
Print

Fradrag for begrænset skattepligtige

Som begrænset skattepligtig har du mulighed for følgende fradrag:

  • Personfradrag - Hvis du har arbejdet i Danmark hele kalenderåret. Ellers kan du få personfradrag i forbindelse med en helårsomregning.
  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag) - Du kan få fradrag for din pendling mellem bopæl og arbejdsplads efter særlige satser
  • A-kasse fradrag - For dit medlemskab i en A-kasse
  • Fradrag for fagforening - Få fradrag for dit medlemskab af en fagforening

 

Personfradrag

I 2023 er personfradraget på 48.000 DKK (2022: 46.600 DKK). For at få hele fradraget, skal du være skattepligtig et helt kalenderår eller være beskattet efter grænsegængerreglerne. Hvis du kun har været skattepligtig i Danmark en del af året, kan du vælge helårsomregning af din indkomst og derved få en del af personfradraget. Hvorvidt det kan betale sig at få lavet en helårsomregning afhænger af din indkomst. 

 

Jobfradrag

Alle lønmodtagere, der har am-bidragspligtig løn får automatisk et jobfradrag på 4,50 % af indkomsten over 208.700 DKK, dog højst 2.700 DKK i 2023 (4,50 % af indkomsten over 202.700 DKK, dog højst 2.700 DKK i 2022).

 

Beskæftigelsesfradrag

Lønmodtagere, der arbejder i Danmark får automatisk beskæftigelsesfradrag. Beløbet udgør 10,65 %, dog højst 45.600 DKK i 2023 (10,65 % af lønnen, dog højst 43.500 DKK i 2022).

Enlige forsørgere kan få et ekstra beskæftigelsesfradrag, hvis de modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Beløbet udgør 6,25 % af lønnen, dog højst 24.400 DKK i 2023 (6,25 % af lønnen, dog højst 23.700 DKK i 2022).

 

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Når du arbejder i Danmark, kan du som begrænset skattepligtig få et fradrag for din transport mellem bopæl og arbejdsplads - dog ikke hvis din arbejdsgiver betaler dine rejseudgifter. Befordringsfradraget beregnes efter faste tariffer og kun for de faktiske arbejdsdage. Du kan kun få fradrag for det antal kilometer, der ligger udover 24 km pr. dag.

 

I 2023 er kørselsfradraget (befordringsfradraget) per arbejdsdag

0-24 km: 0 DKK/km
24-120 km: 2,19 DKK/km
Over 120 km: 1,10 DKK/km 

 

I 2022 er kørselsfradraget (befordringsfradraget) per arbejdsdag:

0-24 km: 0 DKK/km
24-120: 2,16 DKK/km
Over 120 km: 1,08 DKK/km

 

Kørselsfradraget beregnes per kilometer og antal arbejdsdage med fremmøde på arbejdet i Danmark - uanset transportmiddel og de faktiske udgifter. Feriedage, sygedage og hjemmearbejdsdage mv. skal ikke regnes med.

Rejser du med færge mellem Helsingborg - Helsingør gælder særlige regler - kontakt Skattestyrelsen for mere information.

 

Læs mere om kørselsfradrag (befordringsfradrag) på skat.dk

 

Ekstra kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Personer med løn under 353.000 DKK, dog højst 15.400 DKK i 2023 (344.300 DKK i 2022, dog højst 15.400 DKK) får beregnet et ekstra kørselsfradrag.

Skattestyrelsens system beregner automatisk det ekstra fradrag som kan ses på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

 

Særligt brofradrag pr. passage over Øresundsbron:

  • Over Øresundsbron med bil/motorcykel: 50 kr.
  • Med tog/offentlig transport: 8 kr. 

 

A-kasse

Hvis du betaler skat i Danmark kan du få fradrag for udgift til en dansk A-kasse, undtaget efterlønskontigent og fleksydelsesbidrag.

 

Fagforening

Når du arbejder i Danmark, kan du få et fradrag for dine udgifter til en fagforening. Maximalt 6000 DKK.

 

Læs mere om Skatteregler i Øresundsregionen på skat.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Personlig hjælp til årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjælper med spørgsmål om den danske årsopgørelse og den svenske skattedeklaration.

Ring på 040 17 64 00 eller besøg os på informationscenteret i Malmø.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Udfyld din danske årsopgørelse

Øresunddirekt giver vejledning i hvordan du udfylder din danske årsopgørelse.

Støttes af