Tag en videregående uddannelse i Sverige

Seneste opdateret 09-01-2024
Det svenske uddannelsessystem adskiller sig på en del punkter fra det danske. Vi giver dig her et hurtigt overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, samt tips til ansøgning og finansiering når du skal studere i Sverige.
Print
1

Studere i Sverige

Som dansk statsborger kan du søge ind på et svensk universitet eller "högskola" på lige vilkår med svenske statsborgere. Du skal ikke betale for uddannelsen i Sverige, og du kan oftest få din danske SU med, når du læser på et universitet i Sverige.

For at tilmelde dig en uddannelse på et universitet eller högskola i Sverige, skal du oprette en profil på antagning.se. Der kan du også finde mere information om uddannelserne i Sverige, hvilke kvalifikationer som kræves og en liste med vigtige datoer for din ansøgning.

 

Læs mere på antagning.se
 
 

Det svenske uddannelsessystem er anderledes opbygget og til dels lidt mere frit end det danske system. Der findes to måder at studere på i Sverige; enten vælger den studerende at følge et "program" (enten på bachelor- eller kandidatniveau), svarede til det system vi kender i Danmark, hvor de studerende følger fastlagte fag sammen med et stamhold. 

Den anden model er mere fri og alsidig, da den studerende selv opbygger eller tilrettelægger sin uddannelse ud fra enkelte kurser.

Denne model kender man ikke i Danmark, hvorfor den kan være tillokkende for danske studerende, der gerne vil læse forskellige uddannelser/kurser. Herved får den studerende mere medbestemmelse og får oftest en mere alsidig profil pga. forskellige fag/kurser.

 

Læs mere om de forskellige udannelseskategorier i Sverige

2

Studiemiljø - når du studerer i Sverige

Du opdager hurtigt, at danskere og svenskere ligner hinanden meget, så du falder forhåbentligt hurtigt til i det svenske universitetsmiljø. 

I starten oplever du måske, at dine svenske medstuderende har svært ved at forstå dit danske, men dette ændrer sig hurtigt, da de fleste kun synes, det er spændende og interessant med en dansk studiekammerat, og derudover er det svenske universitetsmiljø meget åbent og internationalt. 

Alt efter om man læser et program eller fritstående kurser, er der forskellige introduktionsforløb. Programmer har oftest en introduktionsperiode, hvor de studerende "rystes sammen", hvilket er vigtigt, når man skal læse sammen i en årrække.

De fritstående kurser har oftest ikke en introduktionsperiode, da man oftest kun læser et til tre semestre sammen. 

3

Flytte til Sverige for at studere

Flytter du fra Danmark til Sverige for at studere, er der en række ting, der skal tages højde for. I forbindelse med din flytning til Sverige, skal du registreres i det svenske Folkebogføringsregister og få et svensk personnummer.

Det gør du ved at besøge det lokale skattekontor i den kommune, du flytter til. Læs mere om folkeregistrering i Sverige i artiklen Folkeregistrering og personnummer.

 

Læs mere om Folkebogføringsregister på skatteverket.se

 

Læs mere om folkeregistrering i Sverige her

 

Læs mere om at flytte til Sverige

4

A-kasse for danske studerende i Sverige

Inden du vælger at studere i Sverige, er der en række overvejelser, du skal gøre dig i forhold til a-kasse.

Når du vælger at læse din bachelor- eller kandidatuddannelse i Sverige, har du ikke mulighed for at være medlem af en dansk eller svensk a-kasse og kan derfor heller ikke modtage dagpenge, hvis du står uden job efter endt uddannelse.

 

Læs mere om A-kasse for danske studerende i Sverige

5

Find studiebolig i Sverige

Det kan tage tid og være en udfordring at få en studiebolig i Sverige, især ved semesterstart. Derfor anbefales det, at man starter sin søgen tidligt for at være sikker på at få noget billigt og ordentligt at bo i.

Du kan med fordel skrive dig op i de forskellige boligforeninger, der henvender sig til studerende, hvis det ikke lykkes at finde en bolig.

Der findes forskellige typer af studieboliger, f.eks. kollegieværelse, egen lejlighed, leje af værelse eller studiekollektiver. 

Bor man på kollegieværelse i Sverige, betaler man husleje ti måneder om året, da svenske studerende ikke modtager svensk studiestøtte (SU) i de to sommermåneder, hvor de ikke er aktive studerende. I stedet arbejder mange svenske studerende i de sommermåneder, hvor universiteterne er lukkede. 

 

Læs mere om kollegier og studieboliger i Sverige

6

Studierabat

Som studerende på et svensk universitet får man studiekort, der kan bruges til at opnå rabatter forskellige steder. Samtidig tilbyder mange caféer og restauranter studentervenlige priser. 

Det er også muligt at få rabat på visse rejser og transportmidler. 

 

Læs mere om rejser og rabatmuligheder

7

Eksamen og karakter i Sverige

I Sverige bruges ordet "eksamen" på en anden måde end i Danmark. I Sverige omtales eksamen nemlig som den eller de prøver, der afslutter den enkelte uddannelse.

Når studerende på en högskola eller et universitet i Sverige afslutter et kursus, som kun er en del af en uddannelse, skal den studerende eksamineres. På svensk kaldes det i stedet en "tentamen".

Der findes flere forskellige måder at eksaminere på:

 

  • En "salstentamen" er en skriftlig prøve, som udføres på uddannelsesstedet og skrives på begrænset tid.
  • En "hemtentamen" er en skriftlig hjemmeopgave, som skal udføres på et antal dage.
  • En "muntlig tentamen" er en mundtlig prøve, som udføres sammen med en underviser.
  • Og endelig er en "laboration" et praktisk eksperiment, som den studerende skal løse.

 

Læs mere om karakterer og eksamen i Sverige

8

SU - når du studerer i Sverige

Hvis du vælger at tage din universitetsuddannelse i Sverige, kan du søge om at få SU med. Som udgangspunkt er kravene de samme, som hvis du tager din uddannelse i Danmark.

Ønsker du at læse en hel uddannelse i Sverige, skal uddannelsen være godkendt af SU-styrelsen til at være SU-berettigende. Er uddannelsen godkendt, skal du kontakte SU-styrelsen via Digital post på borger.dk/e-Boks om at få SU til en hel uddannelse.

Hvis uddannelsen ikke er godkendt, skal du udfylde et godkendelsesskema, sende en studieplan til SU-styrelsens udlandsafdeling og udfylde et ansøgningsskema om SU til uddannelsen i udlandet. 

Vil du i stedet læse enkelte kurser i Sverige, skal du søge om at få kurserne forhåndsgodkendt af dit danske universitet.

Forhåndsgodkendelsen skal du sende til SU-kontoret sammen med oplysninger om kursernes ECTS-point og deres start- og slutdato. SU-kontoret vil så sørge for, at du fortsat modtager den SU, du allerede har fået bevilget til studier i Danmark.

For at få dansk SU bevilliget, er der visse grundlæggende krav der skal opfyldes, hvilket også er gældende, når du søger SU til en uddannelse i Sverige.

Ud over SU har du mulighed for at søge udlandsstipendium, der kan helt eller delvist dække din kandidat-/masteruddannelse i udlandet.

 

Læs mere om SU til svenske uddannelser

9

Rejser og rabatmuligheder ved transport til/fra studie i Sverige

Du kan få studierabat på offentlig transport, hvis du bor i Danmark og studerer på den anden side af Øresund.

Hvis du vælger at studere i Sverige, men bliver boende i Danmark, er der gode togforbindelser over Øresund. DSB giver rabat til studerende på videregående uddannelser, der pendler over sundet og som modtager dansk SU.

For at få det såkaldte Ungdomskort, skal du gå på en SU-godkendt uddannelse og modtage SU. På Ungdomskort.dk kan du læse mere om betingelserne for at få et Ungdomskort og bestille kortet.

Hvis du ikke modtager SU, men den svenske uddannelsesstøtte CSN, skal du i stedet ansøge om at få studierabat hos det svenske trafikselskab Skånetrafiken.

 

Læs mere om Ungdomskort på ungdomskort.dk

 

Læs mere om studierabat på offentlig transport over Øresund

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af