Eksamen og karakterer

Seneste opdateret 26-01-2024
I Sverige anvender man ordet "eksamen" på en anden måde, end vi gør det i Danmark, men ECTS-point systemet er stadig det samme. Derudover anvendes en sekstrins-skala på de fleste ungdomsuddannelser.
Print

Svenske eksaminer

Ordet "eksamen" bruges kun om den eller de eksaminer, som endeligt afslutter den enkelte uddannelse. Når studerende på en högskola eller et universitet i Sverige afslutter de løbende kurser, som en uddannelse består af, kaldes det i stedet en "tentamen". En tentamen betyder "en prøve" og er det samme som det, vi i Danmark kalder en eksamen, men i Sverige skelnes der mellem de løbende og de afsluttende eksaminer.


Der findes flere forskellige måder at eksaminere på: En "salstentamen" er en skriftlig prøve, som udføres på uddannelsesstedet og skrives på begrænset tid. En "hemtentamen" er en skriftlig hjemmeopgave, som skal udføres på et antal dage. En "muntlig tentamen" er en mundtlig prøve, som udføres sammen med en underviser. Og endeligt findes der "laboration", som er et praktisk eksperiment, som den studerende skal løse.

 

Högskolepoäng og ECTS-point

Mens man i Danmark i daglig tale ofte kategoriserer uddannelser efter længde eller semestre, opdeler man dem i Sverige efter point. En uges studier på heltid giver 1.5 högskolepoäng og et semester giver normalvis 30 högskolepoäng (30 ECTS), men det er muligt at tage op til 45 högskolepoäng på et semester. En 3-årig uddannelse består i alt af 180 ECTS point ligesom i Danmark og andre EU-lande.

ECTS står for European Credit Transfer System og er en fælles europæisk standard for, hvor stor en tidsmæssig arbejdsbelastning de enkelte kurser og uddannelser har. Det er denne standard, som dikterer, at et 3-årigt fuldtidsstudie udgøres af 180 ECTS point. Pointene tildeles de studerende, som består kursets eksaminer og har til hensigt at gøre det lettere at overføre merit mellem forskellige studier, samt at gøre det lettere at anerkende studier på tværs af uddannelsesinstitutioner. 

 

Karakterer i Sverige

Den svenske karakterskala differentieres en smule fra den danske skala. I alle svenske folkeskoler og ungdomsuddannelser (heriblandt gymnasiet) gør man brug af en sekstrinskala, som går fra A til F, hvor A er højest og F er lavest og typisk gives for et ikke-godkendt resultat. De seks karakterer har hver deres værdi:

Karakter: Værdi:
A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F 0

 

Læs mere om de svenske karakterer på gymnasium.se

 

På svenske universitetsuddannelser anvendes ofte "underkänd" (ikke godkendt), "godkänd" (godkendt) og "Väl godkendt" (Meget godkendt), som karakterer på de kurser de gennemfører.

Det er dog op til det enkelte universitet eller högskola i Sverige, hvilket karaktersystem de anvender. Visse benytter sig af syvtrins-karakterskalaer, som nemmere kan sammenlignes ift. det europæiske ECTS-system. 

Det er derfor en god idé at undersøge, hvilket karaktersystem din kommende uddannelse benytter sig af, inden du starter. 

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tag en videregående uddannelse i Sverige

Vi giver dig et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, gode råd til ansøgning og finansiering, når du vil studere i Sverige.

Støttes af