Svenske ungdomsuddannelser og gymnasiet i Sverige

Seneste opdateret 09-01-2024
I modsætning til i Danmark er alle svenske ungdomsuddannelser samlet under betegnelsen "gymnasieskolan". Dette inkluderer både de gymnasielle og de erhvervsrettede uddannelser. Læs i nedenstående, hvad dette har af betydning i forhold til at komme ind på dit drømmestudie.
Print

Når man i Sverige taler om "gymnasieutbildningar", mener man alle ungdomsuddannelser - herunder også de uddannelser der svarer til danske erhvervsuddannelser. Der findes 18 forskellige faglinjer ("nationella program"), som du kan studere på hvilket som helst gymnasium i Sverige. Derudover findes der en række specialiserede linjer, som ikke udbydes alle steder.

Alle danskere under 20 år med en bestået folkeskoleeksamen, har mulighed for at søge ind på svenske ungdomsuddannelser. Hvis du er over 20 år, bliver du i stedet indskrevet i voksenuddannelsessystemet.

 

Gymnasieprogrammernes varighed 

Alle de svenske gymnasieprogrammer varer tre år, og er universitets- og "högskoleförberedande". Dette vil sige, at de giver dig adgang til en universitetsuddannelse eller til "yrkeshögskolan". Gymnasieprogrammerne svarer således nogenlunde til en dansk studentereksamen. 

 

Gymnasieprogrammernes studieretninger 

De seks af studieretningerne fra det nationella program hører til det "Högskoleförberedande program". Disse studieretninger giver både de studerende nogle almene studiekompetencer, samt mulighed for at fordybe sig i emner, som de finder særligt interessante. Der er fx mulighed for at læse på en samfundsfaglig eller naturvidenskabelig linje.

De 12 resterende studieprogrammer (yrkesprogrammerne) giver de studerende nogle kompetencer, der er mere orienteret mod et bestemt fagområde eller arbejde. Disse studieprogrammer er mere målrettet dem, som gerne vil ind på en svensk "yrkesutbildning". En yrkesutbildning minder om en dansk erhvervsuddannelse, men i Sverige skal man læse på gymnasiet, før man kan søge ind på en yrkesutbildning.

 

Læs mere om studieprogrammerne på utbildningsguiden.skolverket.se

 

Find listen over de forskellige studieretninger her

 

Adgang til videregående uddannelser med en svensk gymnasieuddannelse 

Alle de svenske gymnasieprogrammer giver som nævnt adgang til videregående uddannelser - også selvom man eksempelvis har studeret VVS- og ejendomsprogrammet. Det kan dog være påkrævet på den enkelte videregående uddannelse, at man skal have særlige faglige kompetencer ("särskilda förkunskaper eller behörighet"), før man kan søge om optagelse. Undersøg dette ved at kontakte den enkelte videregående uddannelse, som du er interesseret i.

 

Læs mere om ungdomsuddannelser og gymnasiet i Sverige på disse hjemmesider:

 

Læs mere om gymnasium i Skåne på Gymnasium.se

 

Læs mere om gymnasieskolan på Skolverket.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af