A-kasse for danske studerende i Sverige

Seneste opdateret 21-05-2024
Der er specifikke regler for at blive optaget i en dansk a-kasse og modtage dagpenge i Danmark, hvis du er studerende på tværs af grænserne. Læs mere om dine muligheder her.
Print

Svensk uddannelse og dansk a-kasse medlemskab

For at modtage dagpenge i Danmark kræver det, at du er medlem i en dansk a-kasse. Alle der har bopæl i Danmark, og er mellem 18 og 2 år under folkepensionsalderen, kan optages i en dansk a-kasse.

I Danmark findes der både fagligt afgrænsede a-kasser og tværfaglige a-kasser. Alle kan optages i de tværfaglige a-kasser, mens de fagligt afgrænsede a-kasser kun optager personer med f.eks. en vis faglig uddannelse.

Det er altid en god idé, at henvende sig til sin fremtidige a-kasse for at få mere vejledning.

 

Se en oversigt over danske a-kasser på danskeakasser.dk

 

Visse a-kasser kræver en vurdering af den udenlandske uddannelse, for at kunne ansøge om et a-kasse-medlemskab i Danmark. Det kan derfor være en god idé at indledningsvist høre din a-kasse, om de har brug for en vurdering for at optage dig.

Vurderingen bliver foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som sammenligner din udenlandske uddannelse med et bestemt dansk uddannelsesniveau. A-kasserne er herefter lovmæssigt forpligtet til at tage udgangspunkt i styrelsens vurdering.

 

Få vurderet din svenske uddannelse via ufm.dk

 

Læs mere om a-kasse og anerkendelse af uddannelser på ufm.dk

 

Find din udenlandske uddannelse i UFM's vurderingsdatabase

 

Danske dagpenge på baggrund af uddannelse

Der gælder særlige betingelser for ret til dagpenge på baggrund af en uddannelse – uanset om den er dansk eller svensk.

For at kunne optjene retten til at få udbetalt dagpenge som nyuddannet skal følgende betingelser som udgangspunkt være opfyldt:

 

  • Have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Have bopæl og ophold i Danmark inden uddannelsens start og senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.
  • Have søgt om optagelse i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

 

Danskere, der studerer i Sverige, og ikke opfylder ovenstående betingelser, har ikke ret til at få udbetalt dagpenge på baggrund af uddannelsen. Betingelserne gælder også for danskere med bopæl i Sverige, der studerer i Danmark.

Begge ovenstående tilfælde er dog ikke et hinder for, at man kan melde sig ind i en dansk a-kasse, og med tiden opnå retten til dagpenge efter 1 års medlemskab og fuldtidsarbejde.

Bemærk desuden, at bopæls- og opholdskravet ved optagelse i en a-kasse ikke gælder for personer, der arbejder inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Det gælder derfor ikke for f.eks. grænsearbejdere mellem Danmark og Sverige.

 

A-kasse ved bachelor eller kandidatuddannelse i Sverige

Hvis du som dansker har læst din bacheloruddannelse i Sverige og læser videre på en dansk kandidatuddannelse samtidig med, at du bor i Danmark, har du ret til at modtage danske dagpenge efter endt kandidatuddannelse.

Det samme er gældende, hvis du har læst din bacheloruddannelse i Danmark, og vælger at læse videre på en svensk kandidatuddannelse, mens du samtidig har bopæl i Danmark.

Du kan dog ikke modtage dagpenge mellem de to uddannelser, medmindre du søger arbejde i denne periode eller er startet i job inden endt bacheloruddannelse.

 

 

Bosat i Sverige - studerer i Danmark

Hvis du studerer i Danmark, men er bosat i Sverige, kan det anbefales, at du indmeldes i det svenske forsikringssystem, selvom du er dansker. Reglerne er anderledes i Sverige, så kontakt den relevante svenske a-kasse i god tid inden uddannelsens afslutning. Som bosat i Sverige, kan du blive arbejdsløshedsforsikret i Sverige, hvis du før dine danske studier har arbejdet i Sverige. Hvis du arbejder i Sverige, er det de svenske regler, der er gældende for dig.

 

Se en oversigt over svenske a-kasser på sverigekassor.se

 

Har du brug for yderligere information om dine muligheder for a-kasse, så kontakt gerne vores Informationscenter i Malmö, hvor vi har repræsentanter fra den svenske Arbetförmedlingen tilstede.

 

Kontakt Øresunddirekts informationscenter

 

Overførsel af dagpengeret fra svensk til dansk a-kasse

Hvis du som dansker, svensker eller statsborger i et andet EU/EØS-land har været medlem af en svensk a-kasse, og flytter tilbage til Danmark, er den tid som du har optjent i Sverige overførbar til en dansk a-kasse. Dette betyder, at du ikke mister din optjente tid, når du melder dig ind i en dansk a-kasse.

Du kan i de fleste tilfælde få din danske a-kasse til at hjælpe med overførslen, som sker ved at begære en såkaldt PD U1 fra den svenske a-kasse. Vær opmærksom på, at du skal melde dig ind i den danske a-kasse inden 8 uger efter, at du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i Sverige. Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal du desuden arbejde i 3 måneder, før du bliver ledig.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tag en videregående uddannelse i Sverige

Vi giver dig et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, gode råd til ansøgning og finansiering, når du vil studere i Sverige.

Støttes af