Lige nu kan du opleve lidt længere svartider pga. skattedeklarationer Kontakt

Om svenske erhvervsuddannelser

Seneste opdateret 09-01-2024
Erhvervsuddannelserne i Sverige foregår på en anden måde end i Danmark. De svenske erhvervsuddannelser er længere og mere teoretiske, og kræver både et skoleforløb på "gymnasieskolan" og på "yrkeshögskolan".
Print

Start på en svensk erhvervsuddannelse

For at få en erhvervsuddannelse i Sverige kræver det, at du først studerer tre år på et af de seks "yrkesprogrammer" på et svensk gymnasium. Et yrkesprogram er en studieretning, hvor man kan vælge, at ca. halvdelen af ens studie skal foregå i praktik hos forskellige virksomheder. Det minder om en dansk erhvervsuddannelse, og kaldes i Sverige en "lärlingsutbildning".

Da yrkesprogrammerne hører til gymnasieskolan, er der otte obligatoriske fag (svensk, matematik, engelsk, idræt, historie, samfundsvidenskab, naturvidenskab og religion), som alle elever, uanset fagretning, skal læse. Dette gælder også, selvom du fx har valgt fagretningen "El- og energi-programmet". Der er derfor en del mere teoretisk undervisning end på en dansk erhvervsuddannelse.

 

Læs mere om de forskellige yrkesprogrammer i Sverige

 

Hvad er en yrkeshögskola?

Når du har færdiggjort dit yrkesprogram på gymnasieskolan, kan du søge ind på en yrkeshögskola. Tilsammen giver skoleforløbet på gymnasiet og yrkeshögskolan dig nemlig en svensk erhvervsuddannelse.

En yrkeshögskoleutbildning (YH) er en erhvervsrettet uddannelse, der varer mellem et og tre år. Uddannelserne bliver udviklet i samarbejde med både kommuner og lokale arbejdsgivere, og de fleste brancher er repræsenteret; herunder er der blandt andet tekniske fag, handelsfag, IT, byggeri, håndværk, sundheds- og omsorgsfag, mediefag og landbrug.

 

Læs mere om de forskellige svenske yrkeshögskolor

 

Hvordan foregår en yrkeshögskoleutbildning? 

En tredjedel af en YH-uddannelse foregår i en slags praktik, som i Sverige kaldes LIA - "lärande i arbete". LIA foregår ikke ved lønnet arbejde som i Danmark. I stedet for løn har du enten mulighed for at medbringe din danske SU til erhvervsuddannelsen i Sverige, eller du kan få svensk studiestøtte fra CSN (Centrala Studiestödsnämnden), der svarer til dansk SU, hvor beløbet er lidt lavere.

 

Læs mere om at medbringe dansk SU til Sverige

 

Ligesom i Danmark er det i Sverige arbejdsgiverne, der tager dig ind som praktikant og giver dig erfaring med det arbejde, du senere skal udføre som ansat i en virksomhed. YH-uddannelser er en god måde at komme ind på det svenske arbejdsmarked på, fordi uddannelserne er praktisk orienterede og tilbyder specialisering inden for det område, der interesserer dig.

 

Optagelse på en svensk yrkeshögskola

Som udgangspunkt skal du opfylde det, der kaldes "grundläggande behörighet", for at kunne søge ind på en svensk yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Man opnår grundläggande behörighet, når man afslutter et svensk gymnasieprogram, hvilket svarer til en dansk gymnasie/HF-eksamen eller til at have afsluttet adgangsgivende enkeltfag på et voksenuddannelsescenter. I Sverige er det altså ikke - som i Danmark - tilstrækkeligt at have en folkeskoleuddannelse for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

 

Læs mere om optagelse og ansøgning under den specifikke uddannelse. Du kan finde de fleste erhvervsuddannelser i Sverige på Yrkeshögskolans (YH) hjemmeside.

 

Gå til yrkeshogskolan.se

 

Særlige adgangskrav til svenske erhvervsuddannelser 

Den enkelte uddannelse kan derudover kræve en "särskild behörighet". Särskild behörighet er, udover den grundläggande behörighet, nogle særlige adgangskrav, som den enkelte uddannelse har bestemt, at man skal opfylde for at blive optaget. Dette kan typisk være, at have bestået specifikke fag og/eller kurser, som er relevante for uddannelsen.

Hvis du er dansker og har en ungdomsuddannelse i forvejen, afhænger optagelsen af, hvor relevant din tidligere uddannelse er for den yrkeshögskoleutbildning, du søger om optagelse på. I nogle tilfælde kan relevant erhvervserfaring også tælle med. Det er det enkelte uddannelsessted, der afgør, om du har behörighet til den ønskede uddannelse.

 

Find en erhvervsuddannelse i Sverige

Da yrkeshögskolan arrangeres lokalt, er der meget stor forskel på, hvilke uddannelser der tilbydes i de forskellige dele af Sverige. På yrkeshogskolan.se kan du finde en liste over alle erhvervsuddannelser, som du kan kontakte for at få mere konkret information om den enkelte uddannelse, og om hvordan du søger den.

 

Få listen med erhvervsuddannelser i Sverige på yrkeshogskolan.se 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tag en videregående uddannelse i Sverige

Vi giver dig et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, gode råd til ansøgning og finansiering, når du vil studere i Sverige.

Støttes af