SU til uddannelse i Sverige

Seneste opdateret 11-01-2024
Hvis du vælger at tage hele eller dele af din uddannelse i Sverige, kan du søge om at få din danske SU med. Som udgangspunkt er kravene for at kunne modtage SU de samme, som hvis du tager din uddannelse i Danmark.
Print

Grundlæggende krav for at kunne modtage SU

Uanset om du vil studere i Danmark eller Sverige (eller i et andet nordisk land), er de grundlæggende krav, du skal opfylde for at kunne modtage SU, at du:

 

  • er fyldt 18 år
  • er dansk statsborger
  • er studieaktiv og indskrevet på en uddannelse, der er SU-berettigende
  • ikke modtager anden offentlig støtte
  • ikke tjener for meget ved siden af din SU

 

Læs mere om betingelserne for at modtage SU på su.dk

 

Hvis du søger om SU til en ungdomsuddannelse i Sverige, må du ikke allerede have færdiggjort en tilsvarende ungdomsuddannelse. Hvis der er tale om en svensk gymnasieuddannelse, skal den være adgangsgivende til en dansk videregående uddannelse.

 

Læs mere om SU til en ungdomsuddannelse i Sverige

 

SU til en hel uddannelse i Sverige

Ønsker du at læse en hel uddannelse i Sverige, skal uddannelsen være godkendt af SU-styrelsen til at være SU-berettigende. Er uddannelsen godkendt, skal du kontakte SU-styrelsen via Digital Post på borger.dk/e-Boks om at få SU til en hel uddannelse.

 

Følg SU-styrelsens anvisninger for at sende Digital Post

 

Hvis uddannelsen ikke er godkendt i forvejen, skal du søge om at få uddannelsen optaget på Fast Track-listen, hvilket du gør på SU-styrelsens hjemmeside. Du skal i denne forbindelse udfylde et godkendelsesskema, sende en studieplan med beskrivelse af fagindhold, timetal, varighed o.l. til SU-styrelsens udlandsafdeling via borger.dk fra e-Boks.dk. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at være optaget på uddannelsen for at søge om at få uddannelsen godkendt som SU-berettigende. 

 

Se om din uddannelse er på Fast Track-listen

 

Efter godkendelse af den svenske uddannelse, kan du ansøge om at få SU til uddannelsen via funktionen MinSU på su.dk. Her skal du logge ind med dit Nem-ID. For at kunne søge om SU til uddannelsen, er det en forudsætning, at du er optaget på den svenske uddannelse. Desuden skal du sende dokumentation for dine studieaktiviteter til SU-styrelsen to gange om året, hvis du bliver godkendt til at medbringe din SU til Sverige.

 

Gå videre til MinSU på su.dk

 

Hvis du har nogle spørgsmål, der vedrører at tage et helt studieophold, kan du kontakte udlandsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

 

Kom i kontakt med udlandsenheden

 

SU til et semester i Sverige

Hvis du i stedet vil læse enkelte fag eller kurser i Sverige, skal du søge om at få disse forhåndsgodkendt af dit studie i Danmark. Forhåndsgodkendelsen skal du sende til SU-kontoret sammen med oplysninger om kursernes ECTS-point samt deres start- og slutdato. SU-kontoret vil dernæst sørge for, at du fortsat modtager den SU, du allerede har fået bevilget til studiet i Danmark.

I denne forbindelse er det din danske uddannelse, der godkender dine studier i Sverige til at være SU-berettigende. Det er SU-kontoret på dit studie, som du skal kontakte i denne forbindelse, hvis du har spørgsmål.

 

Udlandsstipendium til kandidatuddannelse i Sverige

Du kan ansøge om at modtage et udenlandsstipendium, svarende til to års studieaktivitet, i tillæg til den almindelige SU. Et udenlandsstipendium kan helt eller delvist dække den studieafgift, du skal betale, når du læser en hel kandidatuddannelse i udlandet. Du kan dog højest få et beløb, der svarer til, hvad en tilsvarende uddannelse ville have kostet i Danmark.

Du ansøger om at modtage udenlandsstipendium i samme ansøgning, som når du søger om udenlands-SU, efter at uddannelsen er blevet godkendt til at være SU-berettigende. Her skal du vedlægge dokumentation for, at du er blevet optaget på studiet, samt en faktura for studieudgifterne for det første studiemodul. 

 

Læs mere om udenlandsstipendium

 

Hvis ikke udenlandsstipendiet dækker hele studieudgiften, har du ret til at tage et såkaldt udenlandsstudielån, som dækker differencen. Dette beløb er maksimalt 118.569 kr. for hele uddannelsen (takst 2024).

 

CSN - svensk studiestøtte

Er du dansk statsborger og har boet og arbejdet deltid i mindst to år i Sverige, kan du få svensk uddannelsesstøtte (CSN), hvilket svarer til SU. Du skal dog være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke modtager CSN i ferieperioder, og at CSN-beløbet er væsentligt lavere end det tilsvarende SU-beløb. 

CSN består af to forskellige former for studiestøtte: studiehjälp og studiemedel. Studiehjälp gives til 16-20 årige og studiemedel gives til 20-56 årige.

 

Du kan læse mere om svensk studiestøtte på CSN's hjemmeside

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tag en videregående uddannelse i Sverige

Vi giver dig et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, gode råd til ansøgning og finansiering, når du vil studere i Sverige.

Støttes af