Bornholmer-guiden

Seneste opdateret 11-01-2024
Rejsen mellem Sjælland og Bornholm via Sverige er forbundet med en række administrative procedurer og regler. For at guide dig igennem disse, har vi i samarbejde med Bornholms Regionskommune lavet en kort beskrivelse af emnet og samlet de vigtigste informationer og links, du skal vide eller bruge.
Print

Foto: Bornholmslinjen

Guide: Rejse og transport til Bornholm

Nedenstående guide omfatter udelukkende persontransport. I forbindelse med erhvervsmæssig transport henviser vi til det enkelte erhvervs brancheorganisation, som kan oplyse om de nødvendige tilladelser. 

1

Transport af hunde og katte

Der er ikke længere specielle regler for at rejse i transit gennem Sverige med dyr, hvilket betyder, at hunde og katte som skal rejse til/fra Sjælland og Bornholm via Sverige skal opfylde de betingelserne, som gælder ved almindelige rejser til Sverige og de øvrige EU-lande.

Det gælder blandt andet at:

  • Dyret skal være ID-mærket
  • Dyret skal have et pas
  • Dyret skal være rabiesvaccineret
  • Dyret skal registreres hos det svenske toldvæsen 

 

Læs mere om rejse med kæledyr via Sverige | Øresunddirekt

2

Medicin og pillepas

Et pillepas er en medicinattest (Schengen-attest), der skal medbringes, hvis man rejser til en række europæiske lande og skal have medicin med som indeholder euforiserende stoffer.

Formålet med ”pillepasset” er at etablere en ordning, der gør det let for rejsende at dokumentere deres ret til at medbringe lægemidler med euforiserende stoffer på rejser.

Attesten udstedes med gyldighed i højst 30 dage, er gratis og fås på apotekerne. Det er nødvendigt, at du tager dit pas med på apoteket for at få attesten.

 

Læs mere om medicin og pillepas | Øresunddirekt

3

Højafgiftspligtige varer (spiritus, cigaretter, m.v.)

Privat indførsel:

De svenske toldmyndigheder anfører følgende for indførsel af højafgiftspligtige varer:

Alkoholholdige drikkevarer kun må indføres af personer over 20 år og tobaksvarer kan kun indføres af personer over 18 år.

Inden for EU må man indføre afgiftspligtige tobak og alkoholvarer hvis;

  • Man selv har købt dem
  • Man skal bruge dem til eget eller familiens brug
  • Man selv transporterer varerne fra et andet EU-land til Sverige

 

For at afgøre om indførelsen er til kommerciel eller privat brug, skal der foretages en samlet vurdering af samtlige omstændigheder, såsom handelsdokumenter, transport og opbevaring samt mængder.

 

Læs mere om indførelse af højafgiftspligtige varer | Øresunddirekt

4

Indføring af fødevarer

Det er tilladt at medbringe animalske fødevarer fra andre EU-lande, heriblandt Sverige, til Danmark, uden tilladelse eller mængdebegrænsning, så længe det er til privat brug. Fødevarerne skal være pakket ned i din egen baggage eller medbringes i den pakkeemballage, som de er modtaget i.

OBS. Der kan være visse restriktioner på indførelse af fødevarer ifbm. smitsomme dyresygdomme.

 

Læs mere om indførelsen af fødevarer til Danmark på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Ved indførelse af fødevarer til Sverige gælder samme regler for EU-lande. Du kan læse mere om regler for specifikke produkter på Jordbruksverkets hjemmeside.

 

Læs mere om indførelsen af fødevarer til Sverige på Jordbruksverkets hjemmeside

5

Indføring af planter

Som privatperson er det tilladt at indføre planter fra et EU-land til et andet (eksempelvis fra Danmark til Sverige og omvendt), og du behøver ikke noget særlig dokumentation for dette. 

Det er dog en god idé at være opmærksom på, at dine planter er friske og ikke indeholder skadedyr eller er at betegne som en invasiv art. Der gælder desuden specielle regler for truede planter.

 

Læs mere om indførsel af planter til Danmark på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

 

Læs mere om indførsel af planter til Sverige på Jordbruksverkets hjemmeside

6

Sygesikringens dækning

Når du rejser til eller fra Bornholm via Sverige, kan du nøjes med at medbringe dit gule sundhedskort. Ifølge nordisk aftale kan det gule sundhedskort dække samme lægebehandling i Sverige som det blå EU-sygesikringskort.

I praksis betyder sygesikringens dækning, at rejsende til og fra Bornholm, der bliver syge i Sverige, selv skal betale for visse ydelser hos lægen og på hospitalet, med mindre der tegnes en privat sygesikring.

 

Læs mere om sygesikringens dækning | Øresunddirekt

7

Obligatorisk brug af vinterdæk i Sverige

Det er lovpligtigt at køre med vinterdæk i Sverige i perioden 1. december til 31. marts, når der er sne eller is på dele af vejen. 

Dette gælder også, hvis du kører i bil i transit gennem Sverige, i rejsen mod eller fra Bornholm.

I Sverige er det tilladt at bruge pigdæk i perioden 1. oktober til 15. april. Hvis bilen har pigdæk, skal også en eventuel trailer, der er koblet til bilen, have pigdæk. I normale tilfælde skal pigdækkene tages af senest den 15. april. Snekæder kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ædelægger vejene.

 

Læs mere om brugen af vinterdæk i Sverige | Øresunddirekt

8

Våben ind og ud af Sverige

De svenske myndigheder forlanger, at du tolddeklarerer våben og ammunition, før du rejser ind i Sverige. Dette kan gøres ved at holde ind i tolden både ved ind- og udrejse, men det kan også gøres via internettet.

Ud over tolddeklareringen skal du altid medbringe gyldigt dansk jagttegn, evt. riffeltilladelse samt gyldigt EU-våbenpas.

 

Læs mere om tolddeklaration af våben og ammunition | Øresunddirekt

9

Heste - primært ved konkurrenceridning

Privat transport af heste til ridestævner i EU og Norden 
Ved transport af heste, der midlertidigt udføres af Danmark for at deltage i konkurrencer, er der visse regler der er gældende for udrejse til nordiske lande og EU.

 

Den Nordiske aftale

Registrerede heste, som skal deltage i stævner i Sverige, Norge og Finland, kan krydse landegrænsen uden sundhedscertifikat, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et hestepas. Dvs. at de undtages for veterinær besigtigelse før transporten. 
Undtagelsen for inspektion gælder fra 5 døgn før første konkurrencedag til 5 døgn efter sidste konkurrencedag.

 

Læs mere om transport af heste | Øresunddirekt

10

Grænsekontrol ved indrejse i Sverige

Skal du rejse gennem Sverige til Bornholm, skal du kunne fremvise pas eller nordisk kørekort ved indrejse til Sverige. Grænsekontrollen gælder både indrejse med tog, bus, færge eller bil. Husk at børn skal medbringe pas, hvis de ikke har gyldigt id-kort.  

 

Læs mere om den svenske grænsekontrol | Øresunddirekt

11

Asylansøgere/personer fra ikke-EU-lande

Asylansøgere kan ikke rejse gennem Sverige (til/fra Bornholm), før de har fået asyl (opholdstilladelse) i Danmark. En asylansøger defineres som en person, der søger om asyl, men som endnu ikke har fået sin sag færdigbehandlet. En asylansøger har således hverken visum eller opholdstilladelse i Danmark. En asylansøger skal derfor have visum for at rejse igennem Sverige.

Asylansøgere som er indkvarteret på Bornholm, skal søge om visum hos de svenske myndigheder for at kunne transitere Sverige.

Transport til Bornholm - med tog/færge eller fly

Find mulige færgetider og -billetter på Bornholmslinjen.dk.

 

Gå til bornholmslinjen.dk

 

Det er også muligt at flyve fra Københavns Lufthavn og Bornholm. Se efter ledige flyafgange via DAT eller SAS

 

Gå til dat.dk

 

Gå til sas.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af