Sygesikringens dækning i Sverige

Seneste opdateret 11-01-2024
Hvis du bliver syg i Sverige eller har brug for akut lægebehandling i Sverige, skal du vise dit gule sundhedskort og billedlegitimation. Ifølge en særlig nordisk aftale kan det gule sundhedskort sammen med billedlegitimation dokumentere, at du kan få samme lægebehandling i Sverige som det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort skal du medbringe ved ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og det dækker også i Sverige. I nedenstående kan du læse, hvad det gule sundhedskort og det blå sygesikringskort dækker.
Print

I praksis vil det betyde, at rejsende til og fra Bornholm, der bliver syge i Sverige, selv skal betale for visse ydelser hos lægen og på hospitalet, som også er gældende for svenske statsborgere, medmindre der tegnes en privat sygesikring. Det er dog ikke alle, der kan tegne en privat sygesikring, idet der her er særlige regler for visse kritiske sygdomme, invalidepensionister og pensionister. Der henvises til eget forsikringsselskab for tegningsmuligheder og dækning.

 

Det blå sygesikringskort

Alle, der er statsborgere i et EU-land, kan som regel få det blå EU-sygesikringskort.

Det blå sygesikringskort dækker når du rejser i EU og EØS i disse tilfælde:

 

  • Når du skal på ferie eller andre midlertidige ophold i op til et års varighed.
  • Hvis du skal i praktik eller være au-pair.
  • Hvis du skal studere eller følge en faglig uddannelse.
  • Hvis du f.eks. har en kronisk sygdom og ved, du kan få behov for behandling eller andet.
  • Hvis du skal arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort.

 

EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

 

Læs mere om det blå sygesikringskort på borger.dk

 

Hvad er forskellen på dækningen via det gule sundhedskort og blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort giver ret til sygehjælp på samme vilkår som indbyggerne i det EU-land, du besøger. Det betyder, at der er en egenbetaling for dig, hvis der er det for en borger i det land, som du besøger.

 

Der kan derfor godt være udgifter til læge, hospital og medicin ved akut opstået sygdom (som tidligere blev dækket af det gule sundhedskort ved rejser på under en måned), som ikke bliver dækket af det blå sygesikringskort.

 

I Sverige har du ret til lægebehandling med dit gule sundhedskort og billedlegitimation, men det anbefales alligevel, at du har det blå sundhedskort med, hvis du har et. 

 

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

 

Læs mere om sygesikring i de nordiske lande på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

 

Bestil EU-sygesikringskort 

Det blå EU-sygesikringskort er gratis og gælder normalt for en femårig periode.

 

Du kan bestille kortet her

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Rejse til Bornholm via Sverige?

Vi giver dig et overblik over en række administrative procedurer og regler i forbindelse med din rejse til Bornholm via Sverige.  

Støttes af