Bo i Sverige og fået job i Danmark

Er du bosat - eller tænker på at finde en bolig - i Sverige og pendle til et arbejde i Danmark? I så fald skal du blandt andet ansøge om et særligt sundhedskort og et EU-sygesikringskort, registreres hos Skattestyrelsen i Danmark og være opmærksom på dit a-kassetilhørsforhold. Læs mere i denne guide.Bo i Sverige og arbejde i Danmark

1. Du skal kontakte Skattestyrelsen i Øresundsregionen

Den dansk-svenske skatteaftale betyder, at du skal betale skat i det land, hvor du arbejder. Hvis du skal pendle til et arbejde i Danmark, skal du i kontakt med Skattestyrelsen, som kan hjælpe dig med at få et dansk skattepersonnummer og forskudsopgørelse. Læs mere om skatteregler – hvis du pendler til Danmark

2. Bestil et særligt sundhedskort og et EU-sygesikringskort

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, har du ret til lægelig behandling i begge lande. Hvis du ønsker at benytte det danske sundhedssystem, skal du udskifte dit danske sygesikringsbevis med et såkaldt særligt sundhedskort. Kravet for at få det særlige sundhedskort er, at du arbejder minimum 39 timer om måneden i Danmark, indbetaler til ATP og ikke arbejder i dit bopælsland. Læs om hvordan du bestiller kortet i vores artikel Det særlige sundhedskort.

 

Vil du i stedet benytte det svenske sundhedssystem skal du søge om et certifikat hos Försäkringskassan. Læs mere i artiklen Ret til behandling i Sverige

 

Skal du til et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du også have et EU-sygesikringskort. Pendler du til Danmark, skal du formentlig også bestille kortet i Danmark. Få mere information om det blå sygesikringskort.

3. Vær opmærksom på dit a-kassetilhørsforhold

Hovedreglen er, hvis du ønsker at være arbejdsløshedsforsikret, skal du være det i det land, hvor du arbejder. Arbejder du i Danmark, skal du altså være med i en dansk a-kasse.

 

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du allerede den første arbejdsløse dag meddele dette til Arbetsförmedlingen i bopælslandet. Du skal derefter søge om optagelse i en a-kasse i dit bopælsland og derefter bede a-kassen i dit arbejdsland om at blive overført til a-kassen i bopælslandet. Herefter kan du søge om dagpenge i bopælslandet.

4. Vær opmærksom på dine pensionsforhold

Når man bliver pensionist, ansøger man om pension i det land man bor i, uanset om den er optjent i Danmark eller i Sverige. Den pension, man har ret til fra Danmark udbetales derfra, selvom man bor i Sverige. Beskatning sker først i Danmark og kan også beskattes i Sverige, men man bliver aldrig dobbelt beskattet.

 

Hvis du har spørgsmål til pension, kan du i Danmark kontakte Udbetaling Danmark og i Sverige Pensionsmyndigheten.

 

Læs mere om udbetaling af pension

5. Kontakt Forsäkringskassan og Udbetaling Danmark

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du kontakte Försäkringskassan og give besked om, at du arbejder i Danmark.


Du skal kontakte Udbetaling Danmark og give dem besked om, at du arbejder i Danmark.

6. Hvis du også arbejder i Sverige

Normalt er du socialt sikret i det land, du arbejder i. Men hvis du arbejder i flere lande, kan dette ændre sig, idet du i stedet kan blive socialt sikret i bopælslandet. Hvis du bor i Sverige og arbejder for én eller flere arbejdsgivere i Danmark og Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan i Sverige. De vil så afgøre, hvilket land du er socialt sikret i.

 

Hvis du er socialt sikret i Sverige, er du også omfattet af svensk lovgivning. Det betyder, at du har ret til barsel efter svenske regler, optjener pension efter svenske regler osv. Din danske arbejdsgiver skal også følge de svenske regler for social sikring. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal indbetale svenske sociale arbejdsgiverafgifter af din danske bruttoløn.

 

Hvis du arbejder i to lande, kan det også påvirke din skat. 

 

Læs mere om reglerne om social sikring i vores artikel Arbejde i begge lande.

7. Få en bankkonto for pendlere

Når man arbejder i Danmark, får man typisk sin løn udbetalt til en dansk bankkonto. Herfra kan den overføres til en svensk bank. Der er stor forskel på, hvor hurtigt det går med at overføre penge fra Danmark til Sverige, og hvor meget det koster. Det kan derfor godt betale sig at undersøge og sammenligne priserne hos flere forskellige danske banker. Mere information får du også i vores artikel Bankkonto i Sverige.