Bo i Sverige og fået job i Danmark

Seneste opdateret 28-02-2024
Er du bosat - eller tænker på at finde en bolig - i Sverige og pendle til et arbejde i Danmark? I så fald skal du blandt andet ansøge om et særligt sundhedskort og et EU-sygesikringskort, registreres hos Skattestyrelsen i Danmark og være opmærksom på dit a-kassetilhørsforhold. Læs mere i denne guide.
Print
1.

Du skal betale skat af din løn i Danmark

Den dansk-svenske skatteaftale betyder, at du skal betale skat af din løn i det land, hvor du arbejder. Hvis du skal pendle til et arbejde i Danmark, skal du i kontakt med Skattestyrelsen. 

De kan hjælpe dig med din forskudsopgørelse.

Når du bor i Sverige, hører du som regel hjemme skattemæssigt i Sverige. Det betyder at du er skattepligtig for og skal selvangive din indkomst fra hele verden i Sverige.

Det betyder for eksempel, at du skal betale skat i Sverige af udbytte, renteindtægter og aktieindtægter, uanset om aktiverne står på en svensk konto eller i for eksempel et dansk aktiedepot.
Ligeledes skal du selvangive pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse og indtægter fra udlejning af din bolig i Danmark eller udlandet i Sverige.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan beskatningen af forskellige indkomster er fordelt mellem Sverige og Danmark, er du velkommen til at kontakte Skatteverket på Øresunddirekts kundecenter.

 

Læs mere skatteregler når du bor i udlandet og arbejder i Danmark på skat.dk

 

Kontakt Skattestyrelsen på Skat.dk

 

Læs mere om skat ved hjemmearbejde her

2.

Skatteberegner: Beregn din danske løn

Hvis du har fået job i Danmark, skal du som udgangspunkt betale dansk skat. 

Med Øresunddirekts skatteberegner kan du få et kvalificeret bud på, hvor meget du vil få udbetalt af din løn i Danmark efter skat.

Obs.: Skatteberegneren er på svensk.

 

Gå til skatteberegner på oresunddirekt.se

3.

Bestil et særligt sundhedskort og et EU-sygesikringskort

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, har du ret til lægelig behandling i begge lande.

Hvis du ønsker at benytte det danske sundhedssystem, skal du udskifte dit danske sygesikringsbevis med et såkaldt særligt sundhedskort. Kravet for at få det særlige sundhedskort er, at du arbejder minimum 39 timer om måneden i Danmark, indbetaler til ATP og er socialforsikret i arbejdslandet.

 

Læs mere om det særlige sundhedskort

4.

Vær opmærksom på dit A-kassetilhørsforhold

Hovedreglen er, hvis du ønsker at være arbejdsløshedsforsikret, skal du være det i det land, hvor du arbejder. Arbejder du i Danmark, skal du som udgangspunkt altså være med i en dansk a-kasse.

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du allerede den første arbejdsløse dag meddele dette til Arbetsförmedlingen i Sverige. Du skal derefter søge om optagelse i en a-kasse i dit bopælsland. Herefter kan du søge om dagpenge i bopælslandet.

 

Læs mere om a-kasse for pendlere

5.

Vær opmærksom på dine pensionsforhold

Når man bliver pensionist, ansøger man om pension i det land man bor i, uanset om den er optjent i Danmark eller i Sverige. Den pension, man har ret til fra Danmark udbetales derfra, selvom man bor i Sverige. Beskatning sker først i Danmark og kan også beskattes i Sverige, men man bliver aldrig dobbelt beskattet.

Hvis du har spørgsmål til pension, kan du i Danmark kontakte Udbetaling Danmark og i Sverige Pensionsmyndigheten. Omhandler dine spørgsmål sig om beskatning af din pension, skal du i kontakt med Skatteverket eller Skattestyrelsen. 

 

Læs mere om udbetaling af pension i Danmark og Sverige

 

Kontakt Udbetaling Danmark

 

Kontakt Pensionsmyndigheten i Sverige

6.

Kontakt Försäkringkassan og Udbetaling Danmark

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, bør du kontakte Försäkringskassan og give besked om, at du arbejder i Danmark.

Du bør samtidig kontakte Udbetaling Danmark og give dem besked om, at du arbejder i Danmark.

 

Kontakt Försäkringskassan i Sverige

 

Kontakt Udbetaling Danmark

7.

Hvis du også arbejder i Sverige

Normalt er du socialt sikret i det land, du arbejder i. Men hvis du arbejder i flere lande, kan dette ændre sig, idet du i stedet kan blive socialt sikret i bopælslandet. Hvis du bor i Sverige og arbejder for én eller flere arbejdsgivere i Danmark og Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan i Sverige. De vil så afgøre, hvilket land du er socialt sikret i.

Hvis du er socialt sikret i Sverige, er du også omfattet af svensk lovgivning. Det betyder, at du har ret til barsel efter svenske regler, optjener pension efter svenske regler osv. Din danske arbejdsgiver skal også følge de svenske regler for social sikring. Dette betyder, at din danske arbejdsgiver skal betale svenske sociale afgifter, selvom arbejdet er udført i Sverige for en anden svensk arbejdsgiver. Kontakt Försäkringskassan eller Øresunddirekt, hvis du har spørgsmål hertil.

Hvis du arbejder i to lande, kan det også påvirke din skat. Det kan f.eks. være, at du ikke kan anvende de danske grænsegængerregler ved beskatning, fordi 75 % af din arbejdsindkomst ikke kommer fra Danmark. 

 

Læs mere om om social sikring ved arbejde i begge lande

 

Kontakt Försäkringskassan

 

Kontakt Øresunddirekt

8.

Få en bankkonto for pendlere

Når man arbejder i Danmark, får man typisk sin løn udbetalt til en dansk bankkonto. Herfra kan den overføres til en svensk bank. Der kan være forskel på, hvor hurtigt det går med at overføre penge fra Danmark til Sverige, og hvor meget det koster. Det kan derfor godt betale sig at undersøge og sammenligne priserne hos flere forskellige danske banker.

Enkelte banker tilbyder særlige løsninger for dem, der pendler over Øresund og har brug for en konto i både Sverige og Danmark. Det er en god idé at sammenligne de forskellige bankers vilkår og betingelser, før du beslutter dig for, hvor du vil placere din danske konto. Når du sammenligner forskellige banker, kan du f.eks. se på, hvor lang tid det tager at overføre penge, og hvor meget det koster at overføre penge fra en dansk konto til en svensk konto.

Nogle banker har filialer i både Danmark og Sverige, og det er muligt at overføre penge mellem landene uden ekstra omkostninger. Læs mere om specifikke kontotyper, priser og betingelser hos de respektive banker. Blandt bankerne med nordiske løsninger er f.eks. Danske Bank og Nordea.

Bemærk, at det nogle gange kan tage ret lang tid at åbne en bankkonto i Danmark!

 

Læs mere om konto i Norden hos Danske Bank

 

Læs mere om konto i udlandet hos Nordea

 

Læs mere om bankkonto i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Guide til det offentlige Sverige

Støttes af