Informationscenteret i Malmø har åbent for besøgende igen Læs mere her

Bo i Sverige og fået job i Danmark

Seneste opdateret 25-02-2021
Er du bosat - eller tænker på at finde en bolig - i Sverige og pendle til et arbejde i Danmark? I så fald skal du blandt andet ansøge om et særligt sundhedskort og et EU-sygesikringskort, registreres hos Skattestyrelsen i Danmark og være opmærksom på dit a-kassetilhørsforhold. Læs mere i denne guide.
Print
1

Du skal kontakte Skattestyrelsen

Den dansk-svenske skatteaftale betyder, at du skal betale skat i det land, hvor du arbejder. Hvis du skal pendle til et arbejde i Danmark, skal du i kontakt med Skattestyrelsen. 

De kan hjælpe dig med at få et dansk skattepersonnummer og forskudsopgørelse.

 

Læs mere om skatteregler – hvis du pendler til Danmark

Kontakt Skattestyrelsen på skat.dk

2

Bestil et særligt sundhedskort og et EU-sygesikringskort

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, har du ret til lægelig behandling i begge lande. Hvis du ønsker at benytte det danske sundhedssystem, skal du udskifte dit danske sygesikringsbevis med et såkaldt særligt sundhedskort. Kravet for at få det særlige sundhedskort er, at du arbejder minimum 39 timer om måneden i Danmark, indbetaler til ATP og ikke arbejder i dit bopælsland.

 

Læs mere om det særlige sundhedskort

3

Vær opmærksom på dit A-kassetilhørsforhold

Hovedreglen er, hvis du ønsker at være arbejdsløshedsforsikret, skal du være det i det land, hvor du arbejder. Arbejder du i Danmark, skal du altså være med i en dansk a-kasse.

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du allerede den første arbejdsløse dag meddele dette til Arbetsförmedlingen i Sverige. Du skal derefter søge om optagelse i en a-kasse i dit bopælsland. Herefter kan du søge om dagpenge i bopælslandet.

4

Vær opmærksom på dine pensionsforhold

Når man bliver pensionist, ansøger man om pension i det land man bor i, uanset om den er optjent i Danmark eller i Sverige. Den pension, man har ret til fra Danmark udbetales derfra, selvom man bor i Sverige. Beskatning sker først i Danmark og kan også beskattes i Sverige, men man bliver aldrig dobbelt beskattet.

Hvis du har spørgsmål til pension, kan du i Danmark kontakte Udbetaling Danmark og i Sverige Pensionsmyndigheten. Omhandler dine spørgsmål sig om beskatning af din pension, skal du i kontakt med Skatteverket eller Skattestyrelsen. 

 

Læs mere om udbetaling af pension i Danmark og Sverige

Kontakt Udbetaling Danmark

Kontakt Pensionsmyndigheten i Sverige

5

Kontakt Försäkringkassan og Udbetaling Danmark

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, bør du kontakte Försäkringskassan og give besked om, at du arbejder i Danmark.

Du bør samtidig kontakte Udbetaling Danmark og give dem besked om, at du arbejder i Danmark.

 

Kontakt Försäkringskassan i Sverige

Kontakt Udbetaling Danmark

6

Hvis du også arbejder i Sverige

Normalt er du socialt sikret i det land, du arbejder i. Men hvis du arbejder i flere lande, kan dette ændre sig, idet du i stedet kan blive socialt sikret i bopælslandet. Hvis du bor i Sverige og arbejder for én eller flere arbejdsgivere i Danmark og Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan i Sverige. De vil så afgøre, hvilket land du er socialt sikret i.

Hvis du er socialt sikret i Sverige, er du også omfattet af svensk lovgivning. Det betyder, at du har ret til barsel efter svenske regler, optjener pension efter svenske regler osv. Din danske arbejdsgiver skal også følge de svenske regler for social sikring. Dette betyder, at din danske arbejdsgiver kan risikere at skulle betale svenske sociale afgifter, selvom arbejdet er udført for en anden svensk arbejdsgiver. Kontakt Försäkringskassan eller Öresunddirekt, hvis du har spørgsmål hertil.

Hvis du arbejder i to lande, kan det også påvirke din skat. 

 

Læs mere om om social sikring ved arbejde i begge lande

Kontakt Försäkringskassan

Kontakt Øresunddirekt

7

Få et bankkonto for pendlere

Når man arbejder i Danmark, får man typisk sin løn udbetalt til en dansk bankkonto. Herfra kan den overføres til en svensk bank. Der er stor forskel på, hvor hurtigt det går med at overføre penge fra Danmark til Sverige, og hvor meget det koster. Det kan derfor godt betale sig at undersøge og sammenligne priserne hos flere forskellige danske banker.

 

Læs mere om bankkonto i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Guide til det offentlige Sverige

Støttes af