A-kasse og dagpenge - hvis du pendler til eller fra Sverige

Seneste opdateret 29-04-2024
Hvis du pendler mellem Danmark og Sverige, gælder der EU-regler for medlemskab af a-kasse og udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse. Hovedreglen er, at hvis du ønsker at være arbejdsløsforsikret, skal du skal være medlem af en a-kasse i dit arbejdsland, så længe du er i arbejde.
Print

Medlemskab af a-kasse for pendlere

Når du pendler til et arbejde på den anden side af Øresund, skal du være dækket af en a-kasse i arbejdslandet. Det vil sige, at hvis du fx bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du være medlem af en dansk a-kasse for at være arbejdsløshedsforsikret. Det er dog frivilligt, om du ønsker at være arbejdsløshedsforsikret. 

 

Din anciennitet i din a-kasse flytter med dig

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse i bopælslandet, er det vigtigt, at du ikke opsiger dit medlemskab af denne a-kasse, før du har skiftet til en a-kasse i arbejdslandet. Kommer der et ophold i dit medlemskab af en a-kasse, kan du nemlig miste retten til at få dagpenge. Du bør derfor søge medlemskab i en a-kasse i arbejdslandet allerede på din første arbejdsdag. 

 

Hvad sker der med min a-kasse, hvis jeg bliver arbejdsløs?

Hvis du bliver helt arbejdsløs, skal du melde dig ind i en a-kasse i bopælslandet for at kunne få udbetalt dagpenge og andre arbejdsløshedsydelser. Hvis du får nedsat arbejdstid og bliver deltidsarbejdsløs, er det a-kassen i det land du arbejder, du skal kontakte.

Ved indmeldelse i en a-kasse i bopælslandet, skal du kunne fremvise en attest, der viser, hvor meget du har arbejdet i det andet land. Attesten hedder PD U1 og kan på forespørgsel hos din a-kasse i arbejdslandet, sendes elektronisk til en a-kasse i bopælslandet. Herefter kan du søge om dagpenge i bopælslandet. I denne situation er det dog også vigtigt, at du ikke melder dig ud af a-kassen i arbejdslandet, før du har fået bekræftelse på medlemskab i den nye a-kasse i bopælslandet. 

Hvis du bliver arbejdsløs og bor i Sverige

Hvis du bliver permanent arbejdsløs, skal du tilmelde dig på Arbetsförmedlingen i Sverige på den første ledighedsdag og melde dig ind i en a-kasse i Sverige for at kunne ansøge om at få udbetalt arbejdsløshedsydelser. 

De samme regler gælder, hvis du bor i Sverige og har pendlet til et arbejde i Danmark. Dette skyldes, at du skal være til rådighed for det svenske arbejdsmarked, når du modtager dagpenge. Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse, kan du få den såkaldte grundforsikring, hvis du opfylder arbejdsvilkåret. 

Du kan læse via nedenstående link om, hvad du bør tænke op, når du vender tilbage til det svenske system.

 

Læs denne guide (artiklen er på svensk)

Hvis du bliver arbejdsløs og bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark og har pendlet til et arbejde i Sverige, skal du på første ledighedsdag melde dig arbejdsløs på jobcentret i den kommune, du er bosat i. Derudover skal du melde dig ind i dansk a-kasse. 

Selv om du ikke er medlem i en svensk a-kasse, har du en grundforsikring, når du arbejder i Sverige. Du skal her bede om at få et "arbejdsgivarintyg" fra din svenske arbejdsgiver. Din danske a-kasse skal derefter begære, at du opfylder grundforsikringsvilkåret, gennem at kontakte den svenske Alfakassan. Dette gælder også, hvis du bliver helt arbejdsløs.

Du kan læse mere om de danske dagpengeregler på hjemmesiderne for Styrelse for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR), samt på borger.dk.

 

Gå til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

 

Gå til borger.dk

Hvis du arbejder både i Danmark og Sverige

Hvis du arbejder i to lande samtidigt, og arbejder 25 procent eller mere på jobbet i dit bopælsland sammenlignet med jobbet på den anden side af Øresund, skal du som hovedregel være medlem af en a-kasse i dit bopælsland. Kontakt din EU-sagsbehandler i din a-kasse for at høre nærmere.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.

Støttes af