A-kasse og dagpenge - hvis du pendler til eller fra Sverige

Seneste opdateret 07-03-2019
Hvis du pendler mellem Danmark og Sverige, gælder der særlige regler for medlemskab af a-kasse og udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse. Hovedreglen er, at du hvis du ønsker at få arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du skal være medlem af en a-kasse i dit arbejdsland, så længe du er i arbejde.
Print

Medlemskab af a-kasse for pendlere

Når du pendler til et arbejde på den anden side af Øresund, skal du være dækket af en a-kasse i arbejdslandet. Det vil fx sige, at hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du være medlem af en dansk a-kasse for at være arbejdsløshedsforsikret. Det er dog frivilligt, om du ønsker at være arbejdsløshedsforsikret. 

Din anciennitet i din a-kasse flytter med dig

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse i bopælslandet, er det vigtigt, at du ikke opsiger dit medlemskab af denne a-kasse, før du har skiftet til en a-kasse i arbejdslandet. Kommer der et ophold i dit medlemskab af en a-kasse, kan du nemlig miste retten til at få dagpenge. Du bør derfor søge medlemskab i en a-kasse i arbejdslandet allerede på din første arbejdsdag. Ydermere bør du ikke opsige dit medlemskab til a-kassen i dit bopælsland, før du har fået en bekræftelse på medlemskab i den nye a-kasse.

 

Hvad sker der med min a-kasse, hvis jeg bliver arbejdsløs?

Hvis du bliver helt arbejdsløs, skal du melde dig ind i en a-kasse i bopælslandet for at kunne få udbetalt dagpenge og andre arbejdsløshedsydelser. Hvis du får nedsat arbejdstid og bliver deltidsarbejdsløs, er det a-kasse i det land du arbejder, du skal kontakte.

Ved indmeldelse i en a-kasse i bopælslandet, skal du kunne fremvise en attest, der viser, hvor meget du har arbejdet i det andet land. Attesten hedder PD U1 og kan fås af a-kassen i arbejdslandet. Herefter kan du søge om dagpenge i bopælslandet. I denne situation er det dog også vigtigt, at du ikke melder dig ud af a-kassen i arbejdslandet, før du har fået bekræftelse på medlemskab i den nye a-kasse i bopælslandet. 

Hvis du bliver arbejdsløs og bor i Sverige

Hvis du bor i Sverige og har pendlet til et arbejde i Danmark, skal du desuden også melde dig arbejdsløs på Arbetsförmedlingen i Sverige på den første ledighedsdag. Dette skyldes, at du skal være til rådighed for det svenske arbejdsmarked, når du modtager dagpenge. Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse, kan du få den såkaldte grundforsikring, hvis du opfylder arbejdsvilkåret. 

Hvis du bliver arbejdsløs og bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark og har pendlet til et arbejde i Sverige, skal du på første ledighedsdag melde dig arbejdsløs på jobcentret i den kommune, du er bosat i. Derudover skal du melde dig ind i dansk a-kasse.

 

Læs mere om de danske dagpengeregler på hjemmesiderne:

 

Hvis du arbejder både i Danmark og Sverige

Hvis du arbejder i to lande samtidigt, og arbejder 25 procent eller mere på jobbet i dit bopælsland sammenlignet med jobbet på den anden side af Øresund, skal du som hovedregel være medlem af en a-kasse i dit bopælsland. Kontakt din EU-sagsbehandler i din a-kasse for at høre nærmere.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Tjeklisten – når du har fået job i Sverige

Når du har fået job i Sverige, giver vi dig de vigtigste ting, som du skal kende. Det er lige fra svensk ”samordningsnummer” til SINK-skat og social sikring.