Social sikring ved arbejde i både Sverige og Danmark

Seneste opdateret 01-02-2023
Som udgangspunkt er du som arbejdstager socialt sikret i dit arbejdsland, uanset hvilket land du bor i. Hvis du både arbejder i Sverige og Danmark, kan din sociale sikring blive flyttet over til dit bopælsland.
Print

Hvorvidt du er omfattet af social sikring i dit bopælsland eller i dit arbejdsland afhænger blandt andet af, hvor meget du arbejder i hvert land.

 

Hvis du arbejder:

  • mindre end 25 procent i bopælslandet, er du socialt sikret i det land, hvor du hovedsageligt arbejder.
  • 25 procent eller mere i bopælslandet, er du socialt sikret i bopælslandet.

 

Bor du i Sverige, skal du informere Försäkringskassan, og bor du i Danmark, er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte. I begge tilfælde skal du ansøge om en A1 attest. Försäkringskassan, alternativt Udbetaling Danmark, udpeger derefter hvilket land, du skal være socialt sikret i. Ovenstående gælder både, hvis du arbejder for den samme arbejdsgiver i begge lande, eller hvis du har to forskellige arbejdsgivere.

 

Læs mere om A1 attest hos Försäkringskassan

 

Læs mere om A1 attest på borger.dk

 

Hvis du begynder at arbejde i Sverige, skal du som udgangspunkt være socialt sikret i Sverige, selvom du bor i Danmark.

Arbejde for forskellige arbejdsgivere i Danmark og Sverige

Den, som bor i Danmark og arbejder fuldtid i Sverige (dvs. 40 timer pr. uge), kan have en bibeskæftigelse på maximalt 12 timer pr. uge i Danmark, (dvs. under 25 procent af den samlede arbejdstid), uden at den svenske arbejdsgiver bliver indkrævet danske arbejdsgiverafgifter. For den, der arbejder mindre end fuldtid i Sverige, bliver antallet af timer, som man kan bijobbe i Danmark, tilsvarende reduceret. Hvis du er socialt sikret i Sverige, skal du tænke på, at alle dine arbejdsgivere i denne situation skal betale svenske sociale afgifter. Du skal i dette tilfælde ansøge om en afgørelse om social sikring (A1 attest) hos Udbetaling Danmark.

For den, der har haft bijob i Danmark før den 28. juni 2012 og som derfor omfattes af dansk lov, gælder 10 års overgangsbestemmelser, hvilket vil sige, at man også vil være omfattet af dansk lov fremover. Man har dog mulighed for at begære, at man hellere vil omfattes af de nye regler. En sådan begæring skal sendes til Försäkringskassan, hvis man bor i Sverige, og til Udbetaling Danmark, hvis man bor i Danmark.

Hvis du er ansat i Sverige og overvejer at få et bijob i Danmark for en anden arbejdsgiver, bør du kontakte Försäkringskassan på Øresunddirekt Malmø for nærmere information.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

 

Mulighed for at søge dispensation, hvis du bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark og arbejder i begge lande for samme svenske arbejdsgiver, kan du og din arbejdsgiver ansøge om dispensation fra reglen om social sikring i bopælslandet. Dispensationen indebærer, at Udbetaling Danmark og Försäkringskassan indgår en særlig aftale om, at du skal være socialt sikret i Sverige, selvom du delvist arbejder i Danmark.

Du kan få dispensation efter en særskilt Øresundsaftale, hvis du:

  • arbejder mindst 50 procent af din arbejdstid i Sverige (under en sammenhængende periode på tre måneder) for din svenske arbejdsgiver, men samtidig arbejder mindst 25 procent af din arbejdstid i Danmark for samme arbejdsgiver.
  • er ansat for at arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren har driftssted, og du samtidig modtager honorar i dit bopælsland. 

Øresundsaftalen tillader tjenesterejser, kurser, konferencer, messer og lignende i andre EU/EØS-lande eller Schweiz, hvis de er af tilfældig, sporadisk og enkeltstående karakter. Beskæftigelsen i et andet EU/EØS-land eller Schweiz må ikke være et led i et fast, tilbagevendende arbejdsmønster (eksempelvis en fast "tjenesterejse" til koncernens kontor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz).

 

Enkeltmandsvirksomhed i ét land og ansat i et andet land

Som enkeltmandsvirksomhed i et land og ansat af en arbejdsgiver i et andet land, er du som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor du er ansat. Dette gælder, uanset hvor meget du arbejder for din arbejdsgiver og som selvstændig. Vær dog opmærksom på, at dette ikke gælder for dig, der arbejder som ansat i begge lande. 

Hvis du driver enkeltmandsvirksomhed i et land og er ansat i et andet land, skal du informere Försäkringskassan (hvis du bor i Sverige) eller Udbetaling Danmark (hvis du bor i Danmark), og ansøge om en A1 attest. Myndighederne afgør herefter formelt, hvilket land du er socialt sikret i. 

 

Social sikring for offentligt ansatte

Hvis du er offentligt ansat, skal du være socialt sikret i det land, hvor forvaltningen tilhører. Hvis du er offentligt ansat i et land og er privat ansat i et andet land, er du socialt sikret i land, hvor du er offentligt ansat.

Hvis din offentlige ansættelse er marginal eller hvis du er offentligt ansat i både Danmark og Sverige gælder andre regler. Kontakt i så fald Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan for at høre mere. 

Husk! Det er vigtigt at give din arbejdsgiver besked, hvis du har et job i et andet land. Dette er særligt vigtigt for arbejdsgiveren, som er forpligtig til at betale socialafgifter til det andet land.  

 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere information om lovningen om social sikring kan du kontakte Udbetaling Danmark, afdelingen for Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø.

 

Kontakt Udbetaling Danmark

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

OBS! Bemærk, at testen ikke tager hensyn til de nuværende undtagelser, som blev vedtaget af danske og svenske myndigheder i foråret 2020.

Ifølge disse undtagelser vil det land som grænsependlere er socialforsikrede i ikke ændres, selvom hjemmearbejde skulle udgøre mere end 25% af arbejdstiden, som følge af restriktioner ifbm. corona/covid-19.

Læs mere om undtagelsen for socialforsikring

Bopæl i Sverige og skal pendle til job i Danmark?

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du ansøge om blandt særligt sundhedskort og registreres hos Skattestyrelsen i Danmark.

Har du oplevet en grænsehindring?

Øresunddirekt arbejder aktivt med at minimere grænsehindringer i Øresundsregionen. Hjælp os med at indrapportere eventuelle grænseproblem.

Støttes af