Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

Seneste opdateret 06-03-2024
Du skal betale skat af din løn i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller uden brug af grænsegængerreglerne.
Print

AM-bidrag

Når du arbejder i Danmark, skal du betale arbejdsmarkedsbidrag - også selvom du bor i Sverige. Denne skat er på 8 procent.

 

Statsskat

Statsskatten er progressiv og består af bundskat og topskat. Du kan finde den gældende skattesats for bundskat og topskat i Danmark på skat.dk/satser.

 

Find den gældende skattesats her | Skat.dk

 

Kommuneskat

I Danmark skal du betale kommuneskat. Når du bor i Sverige, er det den procentsats, som Skattestyrelsen angiver, der er afgørende for, hvor meget du betaler i kommuneskat. I 2024 er kommuneskatten og for pendlere fra Sverige fastsat til 25 % (25 % i 2023 og 24 % i 2022). Det har altså ingen betydning, hvad skatten er i din arbejdskommune.

 

Fradrag

Når du betaler skat i Danmark, har du forskellige fradragsmuligheder. Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig i Danmark. Som begrænset skattepligtig kan du vælge grænsegængerreglerne, hvis du tjener mindst 75 procent af hele din indkomst i Danmark.

 

Læs mere om fradragsreglerne i vores artikler:

 

Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

 

Fradrag - når du benytter grænsegængerreglerne

 

Brug TastSelv

Dine skatteoplysninger bliver gemt i TastSelv. Her kan du kontrollere din skat, foretage ændringer i fradrag, se om du har en restskat m.m. Du kan også udfylde din selvangivelse via TastSelv. Du skal bruge MitID eller en TastSelv-kode, som du kan bestille på skat.dk.

 

Bestil Tastselv-kode her | Skat.dk

 

Læs mere om MitID her | Borger.dk

 

Skat af øvrige indkomster i Sverige - heriblandt aktier og boligsalg

Øvrige indkomster, eksempelvis indkomster fra svenske og udenlandske aktier, eller som følge af salg af bolig i Sverige, vil altid blive beskattet i bopælslandet. Husk, at du skal oplyse om dine indkomster fra Danmark i den svenske inkomstdeklaration under "Övriga upplysningar".

 

Skatteberegner: Beregn din danske løn

Hvis du har fået job i Danmark, skal du som udgangspunkt betale dansk skat. 

Med Øresunddirekts skatteberegner kan du få et kvalificeret bud på, hvor meget du vil få udbetalt af din løn i Danmark efter skat.

 

OBS. Skatteberegneren er på svensk

 

Gå til skatteberegneren på Oresunddirekt.se her

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Bopæl i Sverige og skal pendle til job i Danmark?

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du ansøge om særligt sundhedskort og registreres hos Skattestyrelsen i Danmark.

Støttes af