Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

Seneste opdateret 08-04-2019
Du skal betale skat i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller uden brug af grænsegængerreglen.
Print

AM-bidrag

Når du arbejder i Danmark, skal du betale arbejdsmarkedsbidrag - også selvom du bor i Sverige. Denne skat er på 8 procent.

Statsskat

Statsskatten består af en bundskat og en topskat. I 2019 ser grænserne for bund - og topskat således ud:

  • Bundskat: For beløb der ligger over dit personfradrag (efter eventuel helårsomregning) betaler man 12,16 procent
  • Topskat: For beløb, efter 8 procent arbejdsmarkedsbidrag, over 513.400 betaler man 15 procent

Kommuneskat

I Danmark skal du betale kommuneskat. Når du bor i Sverige, er det den procentsats, som Skattestyrelsen angiver, der er afgørende for, hvor meget du betaler i kommuneskat. I 2019 er kommuneskatten og for pendlere fra Sverige fastsat til 24 procent. Det har altså ingen betydning, hvad skatten er i din arbejdskommune.

Fradrag

Når du betaler skat i Danmark, har du forskellige fradragsmuligheder. Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig i Danmark. Som begrænset skattepligtig kan du vælge grænsegængerreglen, hvis du tjener mindst 75 procent af hele din indkomst i Danmark.

 

Læs mere om fradragreglerne i vores artikler: 

Brug TastSelv

Dine skatteoplysninger bliver gemt i TastSelv. Her kan du kontrollere din skat, foretage ændringer i fradrag, se om du har en restskat m.m. Du kan også udfylde din selvangivelse via TastSelv. Du skal bruge NemID eller en TastSelv kode. Kan du bestille dette via NemIDs hjemmeside.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Bopæl i Sverige og skal pendle til job i Danmark?

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du ansøge om blandt særligt sundhedskort og registreres hos Skattestyrelsen i Danmark.