Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

Seneste opdateret 12-12-2022
Du skal betale skat af din løn i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller uden brug af grænsegængerreglerne.
Print

AM-bidrag

Når du arbejder i Danmark, skal du betale arbejdsmarkedsbidrag - også selvom du bor i Sverige. Denne skat er på 8 procent.

 

Statsskat

Statsskatten er progressiv og består af bundskat og topskat. Du kan finde den gældende skattesats for bundskat og topskat i Danmark på skat.dk/satser.

 

Find den gældende skattesats på Skat.dk

 

Kommuneskat

I Danmark skal du betale kommuneskat. Når du bor i Sverige, er det den procentsats, som Skattestyrelsen angiver, der er afgørende for, hvor meget du betaler i kommuneskat. I 2023 er kommuneskatten og for pendlere fra Sverige fastsat til 25 % (24 % i 2022). Det har altså ingen betydning, hvad skatten er i din arbejdskommune.

 

Fradrag

Når du betaler skat i Danmark, har du forskellige fradragsmuligheder. Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig i Danmark. Som begrænset skattepligtig kan du vælge grænsegængerreglerne, hvis du tjener mindst 75 procent af hele din indkomst i Danmark.

 

Læs mere om fradragsreglerne i vores artikler:

 

Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

 

Fradrag - når du benytter grænsegængerreglerne

 

Brug TastSelv

Dine skatteoplysninger bliver gemt i TastSelv. Her kan du kontrollere din skat, foretage ændringer i fradrag, se om du har en restskat m.m. Du kan også udfylde din selvangivelse via TastSelv. Du skal bruge MitID eller en TastSelv-kode, som du kan bestille på skat.dk. 

 

Bestil TastSelv-kode på skat.dk

 

Læs mere om MitID på borger.dk

 

Skat af øvrige indkomster i Sverige - heriblandt aktier og boligsalg

Øvrige indkomster, eksempelvis indkomster fra svenske og udenlandske aktier, eller som følge af salg af bolig i Sverige, vil altid blive beskattet i bopælslandet. Husk, at du skal oplyse om dine indkomster fra Danmark i den svenske inkomstdeklaration under "Övriga upplysningar".

 

Skatteberegner: Beregn din danske løn

Hvis du har fået job i Danmark, skal du som udgangspunkt betale dansk skat. 

Med Øresunddirekts skatteberegner kan du få et kvalificeret bud på, hvor meget du vil få udbetalt af din løn i Danmark efter skat.

Obs.: Skatteberegneren er på svensk.

 

Gå til skatteberegner på oresunddirekt.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Bopæl i Sverige og skal pendle til job i Danmark?

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du ansøge om blandt særligt sundhedskort og registreres hos Skattestyrelsen i Danmark.

Støttes af