Udbetaling af pension

Seneste opdateret 12-02-2024
Hvis du har optjent pension på den anden side af sundet, er der visse ting, der er vigtige at være opmærksom på, når du skal have udbetalt din pension.
Print

Udbetaling af din svenske pension

I den periode du arbejder i Sverige (afhængig af indkomsten), optjener du ret til svensk pension. Når tiden nærmer sig for, at du skal på pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark og gøre dem opmærksomme på, at du har optjent pension i Sverige. De sender denne information til den svenske pensionsmyndighed, som beregner, beskatter og udbetaler din pension.

 

Udbetaling af din danske pension

Hvis du bor i Sverige (og også har arbejdet der), skal du kontakte Pensionsmyndigheten i Sverige, når du skal have din danske folkepension udbetalt. Pensionsmyndigheten ordner derefter din pension i samarbejde med Udbetaling Danmark og ATP i Danmark. Det er en god idé at tage kontakt til dem i god tid, inden du går på pension - helst seks måneder før. Du skal også huske, at du selv skal gøre din danske pensionskasse opmærksom på, at du går på pension og er bosat i Sverige.

Hvis du bor i Sverige og udelukkende har arbejdet i Danmark, skal du først henvende dig til Pensionsmyndigheten i Sverige. De vil derefter kontakte Udbetaling Danmark og ATP for udbetaling af din offentlige pension, og du bør oplyse dem om, at du bor i Sverige.

 

Du skal være opmærksom på følgende:

  • At det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension i Danmark.

  • Du skal betale skat af din danske pension i Danmark, det gælder folkepension, ATP og arbejdsmarkedspension. Du skal også betale skat i Sverige, dog skal det modregnes af den danske skat. 

  • Du kan ikke overføre en dansk arbejdsmarkedspension til en udenlandsk pensionsopsparing.

 

Hvad sker der med min danske pension, når jeg stopper med at arbejde i Danmark?

Din danske folkepension bliver sparet op i Danmark, indtil du når pensionsalderen. Du kan lade din arbejdsmarkedspension stå i din danske pensionskasse, indtil du går på pension. I nogle tilfælde kan du også få pengene udbetalt på forskud. I så fald skal du dog betale et gebyr på 60 %. Tjek med din danske pensionskasse om dine muligheder for at få udbetalt din pensionskapital. Normalt kan du ikke overføre din pensionsopsparing til en svensk pensionsordning, da det betragtes som en opsigelse af din danske opsparing og dermed en forudbetaling.

 

Læs mere om dansk pension i udlandet på borger.dk

 

Læs mere om svensk pension på pensionsmyndigheten.se

 

Du kan her deltage i et online informationsoplæg, hvis du vil have hjælp med at planlægge din pension

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af