Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

Du skal betale skat i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller uden brug af grænsegængerreglen.

AM-bidrag

Når du arbejder i Danmark, skal du betale arbejdsmarkedsbidrag - også selvom du bor i Sverige. Denne skat er på 8 procent.

Statsskat

Statsskatten består af en bundskat og en topskat. I 2019 ser grænserne for bund - og topskat således ud:

  • Bundskat: For beløb der ligger over dit personfradrag (efter eventuel helårsomregning) betaler man 12,16 procent
  • Topskat: For beløb, efter 8 procent arbejdsmarkedsbidrag, over 513.400 betaler man 15 procent

Kommuneskat

I Danmark skal du betale kommuneskat. Når du bor i Sverige, er det den procentsats, som Skattestyrelsen angiver, der er afgørende for, hvor meget du betaler i kommuneskat. I 2019 er kommuneskatten og for pendlere fra Sverige fastsat til 24 procent. Det har altså ingen betydning, hvad skatten er i din arbejdskommune.

Fradrag

Når du betaler skat i Danmark, har du forskellige fradragsmuligheder. Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig i Danmark. Som begrænset skattepligtig kan du vælge grænsegængerreglen, hvis du tjener mindst 75 procent af hele din indkomst i Danmark.

 

Læs mere om fradragreglerne i vores artikler: 

Brug TastSelv

Dine skatteoplysninger bliver gemt i TastSelv. Her kan du kontrollere din skat, foretage ændringer i fradrag, se om du har en restskat m.m. Du kan også oplyse via TastSelv. Du skal bruge NemID eller en TastSelv kode. Kan du bestille dette via NemIDs hjemmeside.