Videregående uddannelser i Sverige

Svenske universitetsuddannelser

De svenske universitetsuddannelser er opbygget anderledes end de danske, og dette giver dig gode muligheder for selv at sammensætte dit uddannelsesforløb, så du får en mere unik profil som færdiguddannet.

Optagelse på et svensk universitet

Hvis du gerne vil studere på et svensk universitet, søger du om optagelse på lige vilkår med svenske studerende. Der er dog alligevel en række ting, som du bør være opmærksom på, når du som dansker søger ind på et svensk univer...

SU til uddannelse i Sverige

Hvis du vælger at tage hele eller dele af din uddannelse i Sverige, kan du søge om at få din danske SU med. Som udgangspunkt er kravene for at kunne modtage SU de samme, som hvis du tager din uddannelse i Danmark.

Legater og programmer

Der findes legater og programmer til mange forskellige formål. De mest almindelige er uddannelsesstipendier, stipendier til studieophold eller studierejser og praktikophold.

Merit på et svensk studie

Nogle gange er der mulighed for at få merit fra tidligere studier. På svensk kaldes det ’tillgodoräknande’.