Optagelse på et svensk universitet

Seneste opdateret 12-01-2024
Hvis du gerne vil studere på et svensk universitet, søger du om optagelse på lige vilkår med svenske studerende. Der er dog alligevel en række ting, som du bør være opmærksom på, når du som dansker søger ind på et svensk universitet.
Print

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

1.

Adgangskrav

Når du søger om optagelse på lige vilkår med svenske studerende, betyder det, at du også skal have en adgangsgivende studentereksamen fra en gymnasieuddannelse, samt at du bliver vurderet ud fra de samme kriterier som svenskere.

De svenske universiteter har som i Danmark forskellige former for adgangskrav til videregående uddannelser:

  • Grundläggande behörighet (grundlæggende adgangskrav) betyder, at du skal have bestået en række fag på et gymnasielt grundniveau, for at være kvalificeret til en universitetsuddannelse i Sverige. Generelt opfylder du de grundlæggende adgangskrav med en dansk, gymnasiel uddannelse.
  • Särskild behörighet (specifikke adgangskrav) er krav om særlige niveauer i specifikke fag, som de enkelte uddannelser kan definere. Det er derfor en god idé at tjekke dit ønskede studies adgangskrav, før du ansøger om optagelse. 
  • Betyg og gymnasiepoäng (karakterer). Læs afsnit "Optagelse på et svensk universitet" længere nede på siden.

 

Svenskkundskaber

Som dansker er der intet krav om, at du skal kunne svensk for at blive optaget på en svensk universitetsuddannelse. Undervisningen foregår naturligvis ofte på svensk, hvorfor det selvfølgelig vil være en fordel at have kendskab til sproget. Hvis man ikke har lært svensk tidligere, kan det være en god idé at tage et svenskkursus inden studiestart.

2.

Optagelseskrav og -kvoter på svenske universitet

I Sverige er der som i Danmark forskellige optagelseskvoter, som man kan søge uddannelse igennem. I Danmark har vi kvote 1, hvor man udelukkende bliver vurderet på sit karaktergennemsnit samt kvote 2, hvor man bliver vurderet på andre kvalifikationer end karaktergennemsnittet. I Sverige er der hele fem kvoter (betygsgrupper), som ansøgere kan blive optaget igennem. Disse kaldes henholdsvis Bl, BII, BF, HP og Alternativt urval.

 

Hvis du kun søger på baggrund af dine gymnasiekarakterer, søger du automatisk gennem kvoterne:

  • Kvote Bl= Du indgår i kvote Bl, hvis du skal vurderes på dit karaktergennemsnit fra gymnasiet, og hvis du opfylder de grundlæggende adgangskrav.
  • Kvote Bll= Du indgår derudover i kvote Bll, hvis du også har taget supplerende fag efter gymnasiet. Karaktererne fra disse fag tæller med i dit gennemsnit fra gymnasiet, så i kvote Bll vil du blive vurderet ud fra dit nye samlede gennemsnit.

 

Kvoterne BF og HP henvender sig derudover primært til dem, der tidligere har studeret i Sverige. HP betyder højskoleprøven (högskoleprovet), som er en prøve, der tester, om du er egnet til at gennemføre en videregående uddannelse i Sverige. Du bliver blandt andet testet i matematik, svensk og engelsk. Du behøver ikke være svensk statsborger for at udføre prøven, men prøven er på svensk. HP er et supplement til eksamensbeviset og kan være med til at øge dine chancer for at blive optaget, men HP erstatter ikke de generelle og specifikke adgangskrav. Mindst en tredjedel af de studerende bliver optaget med HP. Prøven koster cirka 450 svenske kroner (2022), og det er muligt at tage prøven to gange årligt.

 

Læs mere om HP på studera.nu

 

Kvoten Alternativt urval er derimod nogle kriterier, som den enkelte uddannelse selv har besluttet. Dem der bliver optaget gennem Alternativt urval, kan fx blive bedt om at tage en særlig, uddannelsesspecifik optagelsesprøve, eller de kan blive vurderet på baggrund af deres erhvervserfaring og andre parametre, der er relevante for den enkelte uddannelse. Alternativt urval minder derfor om den danske kvote 2. De specifikke kriterier kan typisk ses på uddannelsens egen hjemmeside. 

 

Læs mere om disse optagelseskvoter på antagning.se

 

Hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser, er det dem med de højeste karakterer i hver udvælgelsesgruppe, som får tilbud om optagelse. Det er en god idé at undersøge dit ønskede studies statistikker for karakterer og optagelse. I nogle tilfælde kan statistikkerne findes på uddannelsens egen hjemmeside. 

 

Undersøg statistikker for karakterer og optagelse for din uddannelse i Sverige

3.

 

Omregning af danske karakterer

I Sverige har man andre karakterskalaer end i Danmark, så når du søger om optagelse, vil eksamensgennemsnittet fra din studentereksamen blive oversat til det svenske karaktersystem. Omregningen af dine karakterer sker automatisk, når du søger uddannelse gennem ansøgningsportalen antagning.se. Du behøver derfor ikke omregne dine karakterer, når du søger ind på en svensk uddannelse. 

 

Gå til ansøgningsportalen antagning.se

 

Hvis du ønsker en omregning af dine karakterer inden du søger uddannelse, kan du gøre dette ved at udfylde besøge Universitets- och Högskolerådets hjemmeside. Her kan du både selv finde en tabel hvori du kan se en omregning af dine karaktere samt lave en omregning. 

 

Se omregningstabel af dine danske karaktere her | Universitets- och og Högskolerådet 

 

Dit nye, svenske karaktergennemsnit bliver kaldt et "jämförelsetal", og er et tal mellem 10-22,5, inklusivt meritpoint. På gymnasium.se, kan du læse mere om svenske gymnasiekarakterer og få indblik i, hvor dit karaktergennemsnit ca. ligger på den svenske skala.

 

Læs mere om svenske gymnasiekarakterer på gymnasium.se

4.

Ansøgningsprocedure til svensk universitet

Du kan søge om optagelse til en videregående uddannelse i Sverige - både til et universitet eller en "högskola" - via den svenske studieportal antagning.se. Hvis du søger internationale linjer, med engelsk som det primære sprog, skal du benytte den engelske version universityadmissions.se. 

Du søger ved at oprette en brugerprofil og udfylde et ansøgningsskema. Vær opmærksom på, at hvis du ikke har et svensk personnummer, skal du bruge et særligt link for folk uden svensk personnummer. Når du opretter en brugerkonto og klikker dig igennem ansøgningsproceduren på antagning.se, kan du efterfølgende oprette en konto med din mailadresse i stedet for et personnummer.

 

Ansøg om svensk-talende uddannelser via antagning.se

 

Ansøg om internationale uddannelser via universityadmissions.se

 

Når du søger optagelse i Sverige uden svensk personnummer, laver du din ansøgning online. Din ansøgning skal indeholde en kopi af dit pas, adgangsgivende eksamensbevis og evt. andre beviser, som du oploader til din ansøgning.

Hvis du ikke har mulighed for at oploade dokumentationen til din ansøgning, skal du derimod sende den. Der skal du sende:

  1. Et print af din online ansøgning
  2. Adgangsgivende eksamensbevis og evt. andre beviser
  3. En fotokopi af dit pas.

Din dokumentation sender du med post til:

PostNord Strålfors AB

Att: Antagningsservice
R 312

190 81 Rosersberg

 

Læs mere om ansøgningsproceduren på antagning.se

5.

Ansøgningsfrist til universitet i Sverige

Ansøgningsfristen til videregående uddannelser i Sverige varierer for hvert uddannelsessted, men ligger typisk et par måneder før de danske deadlines. I Sverige har de fleste uddannelser ansøgningsfrist fra den 15. marts til den 15. april for studiestart i efterårssemestret. Ansøgningsfristen afhænger dog af en række faktorer, så kontrollér ansøgningsfristen for den enkelte uddannelse.

 

Se ansøgningsfrister for svensk-talende uddannelser på antagning.se

 

Se ansøgningsfrister for engelsk-talende uddannelser på universityadmissions.se

6.

Søg en ledig studieplads

Efter sidste tilmeldingsdag er der derudover mange universiteter og "högskolor", som har studier og kurser, der stadig er åbne for tilmelding (sen anmälan). Du kan fx se en liste over ledige studiepladser på Malmö Högskola på antagning.se, hvor du også kan søge efter ledige studiepladser på andre universiteter. Her skal du huske at angive, om du søger uddannelse på "grundnivå" (bachelorniveau) eller "avancerad nivå" (kandidatniveau).

7.

Bekræft studiepladsen

Hvis du bliver tilbudt en studieplads, er det vigtigt, at du husker at be- eller afkræfte, om du vil have den søgte studieplads. Dette skyldes, at de ansøgere som ikke bliver tilbudt en studieplads, får et rangeret reservepladsnummer. Hvis du er blevet tilbudt en studieplads men ikke ønsker den alligevel, betyder det dermed, at pladsen bliver givet videre til en anden. Hvis du glemmer at be- eller afkræfte din studieplads, vil studiepladsen senere bortfalde til en, der har et reservepladsnummer.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Tag en videregående uddannelse i Sverige

Vi giver dig et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, gode råd til ansøgning og finansiering, når du vil studere i Sverige.

Støttes af