Hvordan påvirker coronavirus/covid-19 dig?

D. 16-10-2020
Her har vi samlet relevante oplysninger fra de svenske og danske myndigheder, der vedrører coronavirus/covid-19. Til dig som pendlere eller driver virksomhed på tværs af Øresund.
Print

Der er i øjeblikket et udbrud af coronavirus/covid-19 i verden. Efterhånden som der rapporteres om flere tilfælde af coronavirus/covid-19 i både Sverige og Danmark, er myndighederne i begge lande begyndt at indføre foranstaltninger for at stoppe spredningen. Forholdene og reglerne kan variere mellem landene. Når du som øresundspendler bevæger dig over landegrænserne dagligt, kan du via nedenstående links holde dig orienteret og opdateret på situationen i både Sverige og Danmark.

Information for dig som grænsependlere

Fristen for at indberette ændringer til den danske årsopgørelse 2019 er 1. september 2020

Fristen for at indberette ændringer til årsopgørelsen 2019 er 1. september 2020 på grund af coronavirus/covid-19. Hvis du gør det inden fristen, og du har overskydende skat, vil du få den udbetalt hurtigere.

 

Læs mere på skat.dk

Hjemmearbejde påvirker ikke ens social sikring

Försäkringskassan og Udbetaling Danmark er blevet enig om at lave en undtagelse på grund af coronavirus/covid-19 i forhold til social sikring, når det gælder hvilket land øresundspendlerne er social sikret i, og hvilket land arbejdsgiveren skal betale arbejdsgiverbidrag til.

Undtagelserne:

  • Hvis du bor i Sverige og normalt arbejder i Danmark, påvirkes din social sikring i Danmark ikke - grundet hjemmearbejde i Sverige på grund af coronavirus/covid-19.
  • Hvis du bor i Danmark og normalt arbejde i Sverige, påvirkes din social sikring i Sverige ikke - grundet hjemmearbejde i Danmark på grund af coronavirus/covid-19
  • Hvis du har et igangværende A1-attest for at arbejde i Sverige og Danmark, er dette attest stadig gyldigt.

Hvis du ændrer dine arbejdsforhold, gælder undtagelsen for din social sikring IKKE, hvis du eksempelvis:

  • Starter i nyt job hos en ny arbejdsgiver
  • Starter at arbejde som selvstændigt
  • Begynder at tage løn fra et aktieselskab, som du ejer.

 

Hvis du er i tvivl om undtagelserne, skal du kontakte Øresunddirekt på (+46) 40-17 64 00 eller Försäkringskassans afdeling vedrørende social sikring (+46) 10-11 51 964.

 

Læs mere om nyheden (på svensk)

 

På borger.dk og forsakringskassan.se kan du læse mere om aktuelle spørgsmål om social sikring i forbindelse med hjemmearbejde på grund af coronavirus/covid-19, hvis du normalt bor i ét land og arbejder i et andet land.

 

Gå til på borger.dk

Gå til forsakringskassan.se

Jeg bor i Danmark, og kan jeg pendle til Sverige for at arbejde?

Hvis du har bopæl i Danmark og pendler til Sverige for at arbejde, vil du ikke blive afvist, når du rejser tilbage til Danmark, så længe du kan fremvise gyldig legitimation. Den kommende tid vil du højst sandsynligt forvente markant forlænget rejsetid ind i Danmark, så længe grænsekontrollen står på.

 

Læs mere på coronasmitte.dk

Læs mere om danske grænser lukker

 

Når du rejser til Sverige, bør du også holde øje med deres forhold til tiltag angående coronavirus/covid-19.

 

Læs mere på regering.se

Hvis jeg bor i Sverige og bliver arbejdsløs

Hvis du - ikke bliver permitteret uden at blive helt afskediget - bliver helt arbejdsløs, skal du tilmelde på Arbetsförmedlingen i Sverige på den første ledighedsdag og melde dig ind i en a-kasse i Sverige for at kunne ansøge om at få udbetalt arbejdsløshedsydelser. 

De samme regler gælder, hvis du bor i Sverige og har pendlet til et arbejde i Danmark. Dette skyldes, at du skal være til rådighed for det svenske arbejdsmarked, når du modtager dagpenge. Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse, kan du få den såkaldte grundforsikring, hvis du opfylder arbejdsvilkåret. 

 

Læs mere om a-kasse i Sverige (artiklen er på svensk)

 

Desuden kan du via nedenstående link læse om, hvad du bør tænke op, hvis du vender tilbage til det svenske system.

 

Læs denne guide (artiklen er på svensk)

 

På nedsat tid

Hvis du er gået fra fuldtidsarbejde til nedsat tid på grund af manglende arbejde, kan du fortsætte dit arbejde på nedsat tid, og du bør kontakte jobcenteret i Danmark og din danske a-kasse. På borger.dk kan du læse mere om, hvordan du tilmelde dig.

 

Gå til borger.dk 

Hjemsendt fra dansk arbejdsgiver – med lønkompensation

Den danske regering tilbyder en hjælpepakke til private virksomheder. Hjælpepakken giver private virksomheder mulighed for at søge om midlertidig lønkompensation, hvis de hjemsender deres medarbejdere. Hvis din arbejdsgiver opfylder betingelserne for at få midlertidig lønkompensation, kan din arbejdsgiver sende dig hjem med fuld løn. Lønkompensationen omfattes private virksomheder, der er registeret i Det Central Virksomhedsregister (CVR) og medarbejderne er registeret med et CPR-nummer. Du som medarbejder skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og du skal kunne vende tilbage på job, når der er behov. Til gengæld skal du give ’afkald’ på fem feriedage.  På virksomhedsguiden.dk kan du læse mere om lønkompensationen for private virksomheder.

 

Læs mere om lønkompensationen på virksomhedsguiden.dk

 

Hvis du bliver fyret fra dit arbejde, er det EU-reglerne, som du skal følge.

 

Læs om a-kassereglerne (artiklen er på svensk)

Hjemsendt fra dansk arbejdsgiver - uden kompensation

Hvis du er bliver hjemsendt, og din virksomhed ikke kan tilbyde dig lønkompensation og du stadig er ansat i virksomheden, skal du omgående kontakte EU-sagsbehandleren i din danske a-kasse for at ansøge om dagpenge.

Hvis du ikke er medlem i en dansk a-kasse, når du arbejder i Danmark, vil du ikke kunne ansøge modtage dagpenge fra Danmark, imens du er hjemsendt.

 

Læs om a-kassereglerne (artiklen er på svensk)

Tilpassede regler for a-kasse i Sverige

 

Den svenske regering er kommet med et forslag om midlertidige justeringer i ordningen ved arbejdsløshedsdagpenge på grund af coronavirus/covid-19. Forslaget skal sikre at flere personer har mulighed for at få erstatning ved arbejdsløshed. De midlertidige regler vil gælde indtil starten af 2021.

 

Læs om forslaget på regeringen.se

 

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark og er social sikret i Danmark, gælder EU-reglerne stadig i forhold til at du bør være medlem i en dansk a-kasse. Hvis du bliver arbejdsløs i Danmark, så medregnes medlemsperioden i Danmark, når du søger om arbejdsløshedsdagpenge i Sverige.

Derfor bør du være medlem af en a-kasse, og hvis du ikke er medlem i en a-kasse i dag, bør du hurtigst muligt tilmelde dig.

 

Læs mere om a-kasse og dagpenge

Pendlere fra Danmark til job i Sverige - men er hjemsendt

Hvis din arbejdsgiver er registeret i Sverige og betaler arbejdsgiverafgift i Sverige, kan pendlere fra Danmark, der arbejder i Sverige, være omfattet af svenske hjælpepakker.

Dette gælder også for danske og udenlandske virksomheder, som er registeret i Sverige og betaler arbejdsgiverafgift i Sverige.

 

Læs mere på Tillväxtverkets hjemmeside

 

Hvis din arbejdsgiver er dansk og er registeret i Sverige, men betaler danske arbejdsgiverbidrag, vil det være som udgangspunkt danske hjælpepakker, der kan hjælpe dig.

 

Læs mere på virksomhedsguiden.dk  

Beskatning ved hjemmearbejde

Pga. af coronavirus/covid-19 er en del grænsependlere ufriviligt blevet tvunget til at arbejde hjemmefra eller sendt på orlov.

For pendlere mellem Danmark og Sverige, der arbejder i et privat firma, gælder en særlig skatteaftale: Øresundsaftalen. Denne aftale indebærer, at der bliver trukket skat på din løn i det land, som du arbejder i, under forudsætning af, at du arbejder et vidst antal timer. Aftalen er gældende, hvis dit arbejde i arbejdslandet udgør mindst 50 procent af arbejdstiden i en periode over 3 måneder.

Du vil aldrig blive dobbeltbeskattet, da der altid vil afregnes skat landene imellem.

Læs mere i vores artikel om hjemmearbejde pga. Covid-19

Ændre din svenske forskudsskat (preliminärskat), hvis din indkomst påvirkes

Hvis du har en dansk arbejdsgiver samt bor og arbejder i Sverige, bør du i nogle tilfælde selv indbetale forskudsskat - ’preliminärskatt’ - til Skatteverket.  Bemærk, at hvis din indkomst påvirkes – eksempelvis hvis indkomsten bliver lavere - bør du ændre din forskudsskat, så du løbende betaler den rigtige skat for 2020. Hvis din nuværende beregning er for høj, bør du indsende en ny deklaration – for at undgå at betale for meget skat, som du først kan få tilbagebetalt næste år i juni 2021.

Ændringer i forskudsskatten (preliminärskat) gælder ligeledes for flyende personale i international trafik, som har løbende indkomstbetingelser.

 

Læs mere om 'preliminärskat' på Skatteverket.se

Kan jeg tage i sommerhus eller på ferie i Sverige?

 

Fra den 10. oktober 2020 kategoriers Sverige igen som et land i ”karantæne”. Dette betyder, at hver region vil blive vurderet efter antal smittede af coronavirus / covid-19 og betegnes som værende 'åbent' (gult) eller 'i karantæne' (orange). Skåne betegnes som være 'åbent'. Blekinge og Halland betegnes som være 'i karantæne.

 

Læs mere om reglerne

 

Arbejdsløs på grund af konkurs

Statslig løngaranti

Hvis du er blevet arbejdsløs, på grund af at din arbejdsgiver er gået konkurs, kan du omfattes af den statslige løngaranti i Sverige.

Læs mere i vores artikel om svensk og dansk løngaranti ved konkurs

 

Social sikring

Hvis din arbejdsplads er blevet erklæret konkurs, skal du håndtere det på samme måde, som hvis du stoppede med at arbejde i Sverige. 

Det er vigtigt, at du meddeler Försäkringskassan og Udbetaling Danmark at din arbejdsplads er gået konkurs, så de kan undersøge hvilket land du er socialt sikret i.  

Læs mere i vores guide til dig, som har stoppet med at arbejde i Sverige

 

A-kasse

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt melder dig ind i et Jobcenter og ansøger om medlemskab i en a-kasse i dit bopælsland. Herefter er det den danske a-kasse som bestemmer hvilken dag, der er din første dag som arbejdsløs. Dette er gældende, selvom du skulle være omfattet af svensk løngaranti. 

Overvej grundigt hvilken a-kasse du vælger at søge medlemskab i, og bed altid om at få lov til at tale med en EU-sagsbehandler, når du er i kontakt med din a-kasse.  

Det er sidenhen din a-kasse som bedømmer om du er egnet til at få erstatning. 

Læs mere i vores artikel om a-kasse

Bor du i Sverige og er du blevet tilbudt orlov/tjenestefrihed i Danmark?

Socialforsikring:

Hvis du som bosat i Sverige ikke er berettiget til erstatning fra din danske indkomst, eksempelvis via. Dansk a-kasse eller barselsdagpenge, skal du som arbejdssøgende melde dig ind i den svenske socialforsikring.

Er man derimod bevilliget midler fra en dansk a-kasse eller danske barselsdagpenge, er man automatisk socialt forsikret i Danmark indtil disse midler ophører.

Hvis man begynder at arbejde i Sverige under sin ledighed, uanset om du får erstatning eller ej, så skal man tilmelde sig den svenske socialforsikring.

 

Svensk a-kasse/dagpenge:

Hovedreglen i Sverige er, at man ikke kan få erstatning fra svensk a-kasse ved orlov/tjenestefrihed, hvis man stadig er ansat i Danmark. Der findes dog et par specifikke undtagelser.

Ift. den svenske a-kasses arbejdsvilkår, regnes ledighed ikke som værende 'arbejdstid' eller som afskrivningsbar tid. Hvis man bliver opsagt under/efter tjenesteledighed, kan mann risikere ikke at være berettiget til erstatning fra svensk a-kasse.

Læs mere om afskrivningsbar tid og svensk a-kasse på A-kassa.se

 

Dansk a-kasse/dagpenge:

I Danmark er hovedreglen, at orlov/tjenestefrihed ikke anses for at være årsag nok til bevilling af dagpenge. I visse tilfælde kan arbejdsgiver og fagforening dog forhandle sig frem til en løsning, f.eks. ved et ’tvunget orlov’, hvor alternativet er en fyring. Her er det dog en forudsætning, at du er medlem i en dansk a-kasse. Det er vigtigt at tjekke med din fagforening og a-kasse i Danmark, for at finde ud af hvilke vilkår, der gælder dig som pendler, inden du takker ja til et tilbud om orlov/tjenestefrihed.

 

Beskatning ved tjenesteledighed med dansk a-kasse

Dansk a-kasse bliver normalt beskattet i Danmark, men der vil derudover også ske en beskatning i bopælslandet. Du vil aldrig blive dobbeltbeskattet, da du i den svenske deklaration kan begære fradrag af den danske skat. 

Dette indebærer, at du året efter udbetalingen skal deklarere a-kasse/dagpenge i to lande, dvs. både i svensk og dansk deklaration/årsopgørelse.

 

Indrejserestriktioner ved de danske grænser pga. coronavirus/covid-19

Sverige kategoriers som et land i ”karantæne”. Dette betyder, at hver region vil blive vurderet efter antal smittede af coronavirus / covid-19 og betegnes som værende 'åbent' (gult) eller 'i karantæne' (orange).

 

Læs mere, om særlige indrejserestriktioner til Danmark fra Skåne, Halland eller Blekinge

 

Fra den 3. september 2020 vil politiet udføre grænsekontrol ved de danske grænser som periode- og stikprøvebaseret. Du skal kunne fremvise gyldig legitimation, når du krydser grænsen fra Sverige til Danmark.

 

Fra den 22. august 2020 er der blevet indført et krav om mundbind eller visir i al offentlig og privat kollektiv trafik i Danmark.

 

Hvis du rejser med InterCity- og InterCityLyntog i Danmark, er der krav om reservation af pladsbillet. Pladsbilletten gælder ikke i Øresundstoget. 

 

Læs mere om indrejserestriktioner til Danmark

 

Information til virksomheder

Den danske og svenske regering er klar til at hjælpe lønmodtagere, arbejdspladser, virksomheder og selvstændige i Danmark og Sverige, der står til at lukke på grund af coronavirus/covid-19.

 

Læs mere om de økonomiske hjælpepakker til danske virksomheder 

Læs mere om de økonomiske hjælpepakker til svenske virksomheder

 

Relevant information fra Sverige

Her finder du information fra svenske myndigheder, der kan være relevant for dig i forhold til coronavirus/covid-19. 

De svenske grænser lukker delvist

Sverige følger EU’s beslutning og lukker delvist sine grænser for at mindske udbredelsen af coronavirus/covid-19. De svenske grænser bliver ikke lukket for EU/EØS-statsborgere – herunder nordiske (danske) statsborgere. Svenske statsborgere og personer med opholdstilladelse vil også kunne krydse grænsen til Sverige for at komme hjem.

Beslutningen gælder fra og med torsdag den 19. marts 2020. 

 

Læs mere om Sverige grænselukning

 

Læs mere på regeringen.se 

 

Læs mere om grænsekontrol på polisen.se

Rejseinformation fra Utrikesdepartementet
Tidligere frarådede det svenske udenrigsministerium ikke-nødvendige rejser til Danmark. Den anbefaling blev ophævet 29 juli.

Gå til Swedenabroad.se

 

Gå til Swedenabroad.se - om de danske grænser

 

Hvis du har flere spørgsmål om rejsevejledninger, har den svenske regering offentliggjort en artikel med spørgsmål og svar om vejledningerne. Informationen bliver også løbende opdateret.

Gå til regeringen.se – spørgsmål og svar om rejsevejledninger

Folkhälsomyndigheten - information om corona-spredning i Sverige

På Folkhälsomyndighetens hjemmeside indeholder information om coronavirus/covid-19. Her finder du information om spredning i Sverige og globalt. Hertil finder du råd om, hvordan du beskytter dig selv og andre. Desuden indeholder hjemmesiden information til skoler, børneinstitutioner og rejsende. Hjemmesiden opdateres løbende.

 

Gå til Folkhälsomyndigheten.se

Universiteter og gymnasier anbefales at lukke, og folkeskoler holder fortsat åbent

Den svenske regering anbefaler at nedlukke gymnasier, og universiteter fra den 18. marts 2020 - undervisning bør sker ved fjernstyring, således at undervisningen kan fortsætte.

 

Læs mere om gymnasium, universitet med videre

 

Læs mere om svensk udannelsesstøtte

 

Før- og folkeskole er i på nuværende tidspunkt ikke lukket, men kan lukkes i løbet af kort tid. Enkelte skoler kan lukkes efter høring med myndighederne. Hvis skolerne lukkes, kan undervisningen også flyttes til lørdage og søndage.

 

Læs mere om folkeskoler

Udbetaling Danmark – Social sikring i udlandet

På borger.dk kan du læse mere om aktuelle spørgsmål om social sikring i forbindelse med coronavirus/covid-19, hvis du normalt bor i ét land og arbejder i et andet land.

 

Læs mere på borger.dk

Relevant information fra Danmark

Her finder du information fra danske myndigheder, der kan være relevant for dig i forhold til coronavirus/covid-19. 

Forsamlingsforbud ved arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 100 personer

Den danske regering har foretaget en række tiltag med henblik på at nedbringe socialt samvær mod spredning af coronavirus/covid-19.

Den 7. juli 2020 har man justeret et tidligere vedtaget forsamlingsforbud, hvor det forbydes at afholde eller deltage i arrangementer, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 100 personer er samlet. Forbuddet gælder både inden- og udendørs og gælder både i det offentlige og private. Der findes dog en række undtagelser, eksempelvis fodboldkampe, hvor op til 500 tilskuere nu er tilladt. 

Regeringen annullerer den tidligere annoncerede hævelse af forsamlingsforbuddet til 200 personer for visse arrangører, som var planlagt til den 8. august.

Læs mere om forsamlingsforbuddet

Natklubber og diskoteker har stadig lukket, mens at frisører, restauranter og sportsfaciliteter alle har åbent igen - dog med visse restriktioner. 

Lufthavne, togstationer eller almindelig kollektiv transport (tog, busser, fly, færger m.v) vil som udgangspunkt ikke være opfattet af tiltaget. Bemærk, at der fra d. 15 Juni er indført obligatorisk brug af mundbind for rejsende i alle danske lufthavne. 

Læs mere om tiltagene på coronasmitte.dk

 

De danske grænser lukker på grund af coronavirus/covid-19

OPDATERING: Fra den 15. august kan personer med bopæl i Sverige rejse ind i Danmark uden anerkendelsesværdigt formål, så længe at Sverige er 'åbent'. Krævet om de seks overnatninger er ikke længere gældende.     
For personer med bopæl i grænseregioner (Skåne, Blekinge og Halland) gælder det fortsat, at de kan indrejse uanset opfyldelse af kriterierne, og uanset formål.

Fra den 1. august, opfyldte Sverige kriterierne for at være et ’åbent’ land. Og fra den 15. august kan personer med bopæl i Sverige rejse ind i Danmark uden anerkendelsesværdigt formål, så længe at Sverige er åbent.   
For personer med bopæl i grænseregioner (Skåne, Blekinge og Halland) gælder det fortsat, at de kan indrejse uanset opfyldelse af kriterierne, og uanset formål.

Fra den 14. marts 2020 klokken 12 lukkede de danske grænser, og en hel eller delvis nedlukning af fly-, færge-, og togtransport blev sat i værk. Politiet og Forsvaret har siden stået for grænsekontrol. Danske statsborgere vil dog altid komme ind i landet.

 

Ved indrejse til Danmark, skal du kunne fremvise gyldigt legitimation. Læs mere på politi.dk

 

Læs mere om lukning af grænserne

 

Læs mere på politi.dk om indrejserestriktionerne 

Alle informationer samlet på en hjemmeside vedrørende coronavirusen/covid-19

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedshotline på telefon +45 7020 0233.

 

Gå til hjemmesiden om coronavirus/covid-19 i Danmark

 

Få mere information vedrørende arbejdsgivere og medarbejdere

 

Få mere information vedrørende virksomheder

 

Lønkompensationsordning til virksomheder

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde information om coronavirus/covid-19. Her finder du blandt andet telefonnumre til læger, information om forholdsregler til jer, der har opholdt sig i risikoområderne. Hertil kan du læse om spørgsmål og svar om spredning af coronavirus/covid-19, anbefalinger til særlige risikogrupper, rejser og karantæne. Denne side opdateres løbende.

 

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet

Hold dig opdateret om de seneste rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet i Danmark. Siden opdateres løbende.

Hvis du har spørgsmål om din situation vedrørende indrejse i Danmark, bør du ringe til Udenrigsministeriets Hotline for rejsende. Kontakt dem på telefon +45 70 20 60 44.

 

Gå til Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Gå til Udenrigsministeriets rejsevejledninger - til Sverige

Universiteter, skoler og daginstitutioner lukker i Danmark

Fredag den 13. marts 2020 blev universiteterne i Danmark lukket, og mandag den 16. marts 2020 blev folkeskoler og daginstitutioner lukket. Undervisningen skal så vidt muligt ske online, så undervisningen ikke går tabt. Der er fundet pasningsmuligheder for børn med særlig behov eller med forældre, der forældre, der udfører nødvendige funktioner.

Fra og med den 15. april begyndte den danske regering at åbne op for folkeskolens laveste klasser. Fra den 18. maj har 6.-10. klasse kunne komme i skole igen. 

Fra d. 27. maj har ungdomsuddannelser såsom gymnasier, EUD, HF og højskoler åbnet op, mens at voksenuddannelser såsom AMU og sprogcentre også igen er åbne.

Universiteter vil umiddelbart åbne igen primo august.

Læs mere om regeringens genåbning af Danmark - heriblandt skoler og universiteter

Region Hovedstaden - Ny corona online-test

På Region Hovedstadens hjemmeside finder du en online-test, der giver svar på spørgsmål om smitte og sygdom. Brug kun 1-1-2 og 1813, hvis du er akut syg, så mennesker med alvorlige sygdomme kan komme igennem på telefon

 

Læs mere regionh.dk

Informationen på siden opdateres løbende.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Coronasvirus/covid-19 påvirker Øresunddirekt

For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 lukker Øresunddirekt for fysisk fremmøde på Informationscenteret i Malmø. Vi kan stadig kontaktes via telefon og mail.

Støttes af