Guide - Stoppet med at arbejde i Sverige

Seneste opdateret 21-05-2024
Dette er en guide til dig, der bor i Danmark og har valgt at stoppe med at arbejde i Sverige eller er blevet opsagt. Her kan du læse om, hvad du bør tænke på, når du vender tilbage til det danske system.
Print
1

Meld dig ind i a-kasse og skift fagforening

Meld dig ind i en a-kasse i bopælslandet

Hvis du bor i Danmark, har pendlet til dit arbejde i Sverige og stopper eller er stoppet med at arbejde i Sverige, er det vigtigt, at du flytter din a-kasse til Danmark på din første arbejdsløse dag eller på første arbejdsdag i Danmark. Først når du har fået dit medlemskab bekræftet i den danske a-kasse, bør du melde dig ud af den svenske a-kasse.

Det er vigtigt, at der ikke bliver noget ”hul” mellem dit danske og svenske medlemskab af a-kassen. I så fald er der risiko for, at du ikke kan medregne den anciennitet, du har opnået i din svenske a-kasse. Det kan få betydning for din ret til dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Har du ikke været medlem af en a-kasse i Sverige, har du stadig mulighed for at melde dig ind i en a-kasse i Danmark. Præcis som i Sverige er det valgfrit at være med i en a-kasse i Danmark.

 

Se en oversigt over danske a-kasser på akasse.nu

 

Skift fagforening

Hvis du har været medlem af en svensk fagforening, mens du arbejdede i Sverige, skal du flytte dit medlemskab til et dansk fagforbund, såfremt du fortsat ønsker at være medlem af en fagforening.

2

Tilmeld dig jobcentret, hvis du er blevet arbejdsløs

Hvis du bor i Danmark, har pendlet til dit arbejde i Sverige og bliver arbejdsløs, er det vigtigt at du melder dig ledig hos jobcentret i din bopælskommune i Danmark på din første arbejdsløse dag. Det er et krav for at få dagpenge, at du er tilmeldt jobcentret.

På jobnet.dk kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig jobcentret, hvis du er blevet arbejdsløs.

 

Gå til jobnet.dk

3

Kontakt Försäkringskassan og Udbetaling Danmark

Hvis du stopper med at arbejde i Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan og give besked om, at du ikke længere arbejder i Sverige.

 

Kontakt Försäkringskassan

 

Du skal kontakte Udbetaling Danmark og give dem besked om, at dit arbejde i Sverige er ophørt.

 

Kontakt Udbetaling Danmark

4

Giv Skatteverket i Sverige besked

Dit samordningsnummer bliver automatisk hvilende efter fem år, medmindre du fornyer det. Du skal dog give Skatteverket besked, når du er holdt op med at arbejde i Sverige og ikke længere behøver at have kontakt med svenske myndigheder. Skatteverket kan så beslutte, om samordningsnummeret skal erklæres hvilende med det samme.


Hvis du har betalt almindelig indkomstskat (og ikke SINK-skat), skal du huske at lave din sidste svenske selvangivelse året efter, at du er stoppet med at arbejde i Sverige.


Husk at beholde dit svenske samordningsnummer, som du kan få brug for ved fremtidige kontakter med myndighederne i Sverige. Et samordningsnummer, der er blevet erklæret hvilende, kan fornyes på et senere tidspunkt.


Du kan også få brug for dit svenske samordningsnummer til eventuelle pensionsudbetalinger eller lignende i fremtiden.

 

Skriv til Skatteverket via dette link

5

Feriepenge fra din svenske arbejdsgiver

Hvis du har feriepenge til gode hos en svensk arbejdsgiver, bliver disse normalt udbetalt sammen med den sidste løn. Man kan også aftale med sin arbejdsgiver, at den resterende ferie afholdes inden arbejdsforholdet afsluttes.

6

Meld ny adresse til Skatteverket

Husk at melde adresseændring til Skatteverket, hver gang du flytter til en ny adresse.

 

Hvis du har et samordningsnummer, kan du indberette en ny adresse på denne blanket hos Skatteverket

 

Hvis du har et personnummer skal du anvende denne blanket hos Skatteverket

 

7

Behold din svenske bankkonto

Behold din svenske konto, når du stopper med at arbejde i Sverige. Du kan få brug for den til eventuelle udbetalinger fra det svenske Skatteverket.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af