Beskatning og hjemmearbejde for dig som bor i Danmark og arbejder i Sverige

Seneste opdateret 20-03-2023
Medfører dit job, at du har hjemmearbejdsdage, eller giver dit arbejde mulighed for det? I denne artikel kan du læser mere om, hvilke skatteregler der gælder, når du arbejder helt eller delvist hjemmefra.
Print

Hvilke regler gælder, hvis du arbejder hjemmefra? 

Hovedreglen er, at du bliver beskattet i Sverige, hvis du arbejder i Sverige, og i Danmark, hvis du arbejder i Danmark. Hvis du arbejder og er socialt sikret i Sverige, og din løn beskattes i Sverige, bliver du ikke beskattet af den i Danmark (eksemption med progressionsforbehold), men du skal oplyse om din udenlandske indkomst i dit danske Oplysningsskema. Hvis du er socialt sikret i Danmark, skal du eventuelt betale skat i Danmark med forskellen på den svenske betalte skat og den beregnede danske skat (creditmetoden). 

Hvis du arbejder hjemme i Danmark eller tager på forretningsrejser i andre lande for din svenske arbejdsgiver, hvor du normalvis arbejder, kan hele din løn blive beskattet i Sverige, hvis du er omfattet af Øresundsaftalen. Det afhænger af, at du arbejder for en privat arbejdsgiver og af fordelingen af hjemmearbejdsdage/ forretningsrejser til tredjeland og dine arbejdsdage i Sverige. Offentligt ansatte er ikke omfattet af Øresundsaftalen. 

Du er omfattet af Øresundsaftalen, når du arbejder flere end 50% af dine arbejdsdage i Sverige hver 3-måneders-periode. Du kan med fordel bruge Skattestyrelsens hjælpeværktøj for at regne ud om du er omfattet af Øresundaftalen. 

 

Læs mere om Øresundsaftalen via Skats hjemmeside

 

Hent Skattestyrelsens hjælpeværktøj

 

Læs mere i vores artikel om social sikring

 

Læs mere om eksemption og progressionsforbehold samt creditmetoden på skat.dk

For dig som er privat ansat

Hvis du bor i Danmark og pendler til Sverige for at arbejde for en svensk arbejdsgiver, gælder en særlig skatteaftale, Øresundsaftalen. Aftalen bevirker, at du bliver beskattet af hele din løn i Sverige, selvom du har hjemmearbejdsdage i Danmark/ forretningsrejser til tredjeland, så længe en tilstrækkelig del af dine arbejdsdage foregår i Sverige. 

For at være omfattet af Øresundsaftalen, skal du arbejde i Sverige i mindst 50 % af din arbejdstid i hver 3-måneders-periode. De resterende procent af arbejdstiden kan udgøres af hjemmearbejde i Danmark eller på fx forretningsrejser i Danmark eller i et tredjeland. 

Når du beregner en 3-måneders-periode, er det altså størrelsesforholdet mellem antallet af hjemmearbejdsdage i Danmark/ arbejde i tredjeland over antallet af arbejdsdage i Sverige i den pågældende 3-måneders-periode, der er vigtigt.  

3-måneders-perioderne beregnes løbende og kan også begynde før og slutte efter årsskiftet. Hvis mindst halvdelen af arbejdsdagene i en given 3-måneders-periode tæller som arbejdsdage i Sverige, vil lønnen for hele den pågældende 3-måneders-periode blive beskattet i Sverige. 

Ferie- og sygedage regnes som arbejdsdage i Sverige. En del af en arbejdsdag i Sverige regnes som en hel arbejdsdag i Sverige. 

Du kan benytte dig af Skattestyrelsens årlige hjælpeværktøj til at se, om du i løbet af året falder ud af Øresundsaftalen.

 

Gå til Skats hjælpeværktøj 2022

 

Læs mere i vores artikel om at betale skat i Sverige

For dig som er offentligt ansat

Hvis du bor i Danmark, arbejder helt eller delvist hjemmefra og er ansat i den offentlige sektor i Sverige, er du ikke omfattet af Øresundsaftalen. I de fleste tilfælde vil du blive beskattet i Sverige for de dage, du har arbejdet i Sverige, og i Danmark for de dage, du har arbejdet i her.

 

Læs mere om at være offentligt ansat grænsependler på skat.dk

Hvilken betydning har det for din sociale sikring?

Hvor du er socialt sikret, påvirkes også af hvor stor en del af dit arbejde, der foregår i Danmark eller Sverige. Og hvor du er socialt sikret, har indflydelse på, om din indkomst er pensionsgivende i Danmark, og hvor din arbejdsgiver betaler arbejdsgiverbidrag.

 

Læs mere i vores artikel om social sikring

 

Hvad skal du som Øresundspendler overveje i forhold til beskatning?

  • Skab et overblik over hvor mange dage du har hjemmearbejde i Danmark, antal dage med forretningsrejser i tredjelande samt antal arbejdsdage i Sverige. 
  • Har du færre end 50 % af dine arbejdsdage i Sverige i en 3-månedersperiode, er du ikke omfattet af Øresundsaftalen i den periode. Dette skal du rette i din årsopgørelse, ved at sende besked om fordeling af løn til Skattestyrelsen. 
  • Du kan benytte dig af Skattestyrelsens hjælpeværktøj 2022 for at se, om du er omfattet Øresundsaftalen. Den hjælper dig med at beregne hvilke måneder i løbet af året, som du har været omfattet af Øresundsaftalen. 

 

Hjælp til at holde styr på dine hjemmearbejdsdage i 2023

Skattestyrelsen har allerede udarbejdet deres hjælpeværktøj for 2023, der kan hjælpe dig med at forberede din selvangivelse og årsopgørelse i 2024. Værktøjet gøre det lettere for dig, der pendler over grænsen med hjemmearbejdsdage i 2023. Du kan downloade filen nu og udfylde dine arbejdsdage, f.eks. hver uge. På den måde kan du holde styr på dine dage, se om du nærmer dig grænsen for antallet af hjemmearbejdsdage i Øresundsaftalen. Samtidigt er du også hurtigt klar, når det er tid til at indberette i maj 2024.

 

Hent Skattestyrelsens hjælpeværktøj 2023 her

Støttes af