Skatteregler for medarbejdere af udenlandske virksomheder i Sverige

Seneste opdateret 06-03-2024
Den 1. januar 2021 trådte nye skatteregler i kraft i Sverige, som har indflydelse på skattepligten og skattetrækket for udenlandske arbejdsgivere, hvis medarbejdere udfører arbejde i Sverige (heriblandt hjemmearbejde).
Print

Ifølge reglerne skal også udenlandske arbejdsgivere, som ikke har en fast driftssted i Sverige, registrere sig som arbejdsgiver i Sverige, og trække svensk forskudsskat på 30 procent af lønnen for alt arbejde udført i Sverige – så længe der ikke eksisterer en beslutning, der siger noget andet. 

De nye regler har også indflydelse på grænsearbejdere, der normalt arbejder i Danmark og bor i Sverige, men som delvist arbejder hjemmefra sin bopæl i Sverige.

 

Du kan læse mere om de nye regler på Skatteverkets hjemmeside

 

Læs mere om skattereglerne for udenlandske virksomheder i Sverige

 

Hvad gælder for medarbejderen:

Når en medarbejder, der bor i Sverige, arbejder på stedet i Sverige for en udenlandsk arbejdsgiver, beskattes lønnen altid i Sverige. Skattereglerne betyder, at en udenlandsk arbejdsgiver skal tilbageholde og indberette svensk forskudsskat på lønnen for de dage, der arbejdes i Sverige. For den ansatte betyder det, at indkomsten bliver synlig i den ansattes selvangivelse, Inkomstdeklaration 1.

Hvis ansættelsen hos den udenlandske arbejdsgiver er medarbejderens hovedindtægtskilde, kan medarbejderen justere skattetrækket ved at ansøge om en skattejustering i e-tjenesten Jämkning. Medarbejderen udfylder oplysninger om sin årsindkomst og eventuelle fradrag, og ud fra oplysningerne beregner Skatteverket retten til forskudsskat. Hvis der ikke findes en sådan afgørelse, skal den udenlandske arbejdsgiver trække 30 procent skat af værdien af lønnen for arbejdsdage i Sverige.

Hvis medarbejderen derimod bor i Sverige og arbejder normalt i Danmark for en privat dansk virksomhed, vil medarbejderens løn blive beskattet i Danmark i henhold til den såkaldte Øresundsaftale, hvis medarbejderen arbejder mindst 50 % af arbejdsdagene i hver tremånedersperiode på stedet i Danmark og resten af tiden enten på sin bopæl i Sverige eller på midlertidige forretningsrejser.

Når betingelserne i Øresundsaftalen er opfyldt, er det muligt for medarbejderen at opnå skattefrihed i Sverige. Medarbejderen ansøger i e-tjenesten Jämkning på Skatteverket.se og vælger det pågældende år og derefter "Ansök om fribeslut enligt Öresundsavtalet". Afgørelsen sendes til medarbejderen og gælder under forudsætning af, at betingelserne i Øresundsaftalen er opfyldt. Medarbejderen skal sende en kopi af justeringsbeslutningen til arbejdsgiveren.

Bemærk, at hvis arbejdsgiveren er en dansk offentlig institution, som f.eks. en myndighed eller et universitet, gælder Øresundsaftalen ikke. For Øresundspendlere, der arbejder for offentlige danske arbejdsgivere, betyder det typisk, at hjemmearbejdsdage og arbejde på tjenesterejser i andre lande end Danmark altid beskattes i Sverige.

Medarbejdere, der ikke har arbejdsdage i Sverige, er ikke skattepligtige i Sverige for sin løn og skal derved ikke betale svensk skat. I dette tilfælde kræves ingen beslutning fra Skatteverket, men de ansatte skal altid oplyse om alle sine udlandsindkomster i sin selvangivelse, Inkomstdeklaration 1.

 

Ansøg om jämkning på skatteverket.se

 

Hvad gælder for arbejdsgiveren:

Den danske virksomhed, som benytter sig af arbejdskraft i Sverige (heriblandt hjemarbejde), skal enligt de nye regler også registrere sig som arbejdsgiver hos Skatteverket. Dette indebærer, at virksomheden skal indberette skat til Skatteverket for de dage, som den ansatte har udført arbejde i Sverige og dermed ikke opfyldt Øresundsaftalen.

Som hovedregel skal en udenlandsk virksomhed, der har en ansat i Sverige, altid registrere sig som arbejdsgiver i Sverige, trække svensk forskudsskat på lønnen for de dage, der arbejdes i Sverige, og lave svenske arbejdsgiverdeklarationer hver måned.

Det er f.eks. tilfældet, hvis medarbejderen for det meste arbejder hjemmefra, eller hvis medarbejderen arbejder et andet sted end sit hjem, og der ikke kun er tale om midlertidige forretningsrejser (f.eks. hvis medarbejderen skal arbejde hos virksomhedens kunder i Sverige, på kontoret i et svensk koncernselskab eller på et kontorhotel i Sverige). Dette er også tilfældet i de fleste tilfælde, hvis arbejdsgiveren er en dansk offentlig arbejdsgiver - da der ikke er grundlag for skattefritagelse i henhold til Øresundsaftalen.

Men hvis medarbejderen bor i Sverige og arbejder normalt i Danmark for en privat dansk virksomhed, vil medarbejderens løn kun blive beskattet i Danmark i henhold til den såkaldte Øresundsaftale, hvis medarbejderen arbejder mindst 50 procent af arbejdsdagene i hver tremånedersperiode på stedet i Danmark og resten af tiden enten på sin bopæl i Sverige eller på midlertidige forretningsrejser.

Når betingelserne i Øresundsaftalen er opfyldt, er det muligt for medarbejderen at opnå skattefrihed i Sverige. Medarbejderen ansøger om dette hos det svenske skattevæsen. Afgørelsen sendes til medarbejderen og gælder under forudsætning af, at betingelserne i Øresundsaftalen er opfyldt. Når arbejdsgiveren modtager en kopi af afgørelsen fra medarbejderen, behøver virksomheden ikke at indeholde og indberette svensk skat af medarbejderens løn.

 

Læs mere i Skatteverkets guide til udenlandske virksomheder, der betaler løn for arbejde i Sverige

 

Læs mere om hvad der gælder for udenlandske virksomheder i Sverige

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af