Daginstitutioner i Sverige

Daginstitutioner i Sverige findes både i kommunalt og privat regi – præcis som i Danmark. Bor du i Sverige og skal have passet dit barn i en svensk daginstitution, er der tilsvarende daginstitutioner som vuggestue, dagpleje og børnehave i Sverige.

Daginstitutioner indtil skolealderen

Børnepasning kaldes på svensk "barnomsorg" eller "förskola". Det svarer til de danske daginstitutioner som vuggestue, dagpleje og børnehave. Daginstitutioner i Sverige findes både i kommunal og privat regi og med forskellige pædagogiske retninger. "Förskola" giver ligesom i Danmark nogle pædagogiske og sociale rammer for børn mellem 1-5 år. De holder åbent hele året, har forskellige størrelser og antal afdelinger.

Förskola i Sverige: både vuggestue og børnehave

Daginstitutioner i Sverige opdeles ikke i vuggestue og børnehave. Fra og med ét-års alderen til og med fem-års alderen hedder det förskola. Dog deles børnene op i grupper, der matcher deres alder.

Godt at vide: Dit barn kan ikke starte i "förskolan" før den måned, det fylder 1 år. 

Dagpleje

I dagplejen, som er et alternativ til förskolan, tager dagplejemoderen, kaldet "dagmamma", imod børn i alderen cirka 1-12 år i sit eget hjem. De fleste børn i dagpleje er dog 1-5 år gamle.

Børnehaveklasse: förskoleklass

Året inden barnet begynder i skolen skifter de fleste fra förskoleklass - børnehaveklasse. Förskoleklassen findes på den skole, hvor barnet skal gå i skole og indebærer en langsom indskolning til skolemiljøet. Børnehaveklasse er fra 2018 blevet obligatorisk i Sverige.

Hvis du ikke bor i Sverige

Arbejder du i Sverige og bor i Danmark, og du vil gerne have passet dit barn i Sverige, er det god idé at kontakte den kommune, som du arbejder i for at høre om der kan tilbydes en løsning til dig, selvom du ikke bor i Sverige.