Pga ferie har vi pt. længere svartider på mail Kontakt os i stedet på telefon +46 040-176400

Indskrivning i förskola i Sverige

Seneste opdateret 03-05-2022
I Sverige kan børn tidligst blive indskrevet på förskola fra og med den måned, hvor de fylder ét og frem til de fylder fem år. Förskolan minder om danske vuggestuer og børnehaver.
Print

Ansøg om plads

Så snart du ved, at du får behov for en plads på förskolan til dit barn, skal du ansøge hos kommunen. Den dag, som kommunen modtager din ansøgning, regnes som ansøgningsdatoen. Ansøgningen kan i nogle tilfælde foretages via kommunens hjemmeside. Ellers skal du kontakte kommunen og bede om en ansøgningsblanket. Normalt tilbydes du i første omgang en plads i en förskola i dit område. Ønsker du i stedet et familjedaghem (dagpleje), skal du meddele dette.

Hvis du er interesseret i en plads på en såkaldt enskild förskola uden for kommunens regi (privat institution), skal du selv kontakte förskolan for at blive skrevet op. Enskilda förskolor kan have egne ventelisteregler, for eksempel tager nogle hensyn til fordeling af køn og alder frem for ansøgningsdato.

 

Venteliste

Det er op til kommunen at bestemme vilkårene for fordeling af pladser i daginstitutionerne. Arbejdsløse forældre har ret til at lade deres børn gå i dagpleje, vuggestue eller børnehave i op til tre timer om dagen eller 15 timer om ugen, når de er over et år gamle. Kontakt kommunen for at høre nærmere om regler og ventetid.

 

Opsigelse af institutionsplads

Hør med kommunen hvilke regler, der gælder vedrørende opsigelse. Normalt skal pladsen siges op to måneder før den dato, hvor barnet stopper på förskolan.

 

Hvad koster förskolan i Sverige?

Kommunerne har ret til at kræve betaling for pladsen i "förskola" og familiedagplejen. Prisen er beregnet ud fra forældrenes indkomst og den tid, barnet er i institutionen. Næsten alle svenske kommuner følger reglen om "maxtaxa", som er en maksimumsats for hvor meget en institutionsplads må koste. I Malmø er makstaksten i 2022:

  • Første barn: 1572 SEK/måned
  • Andet barn: 1048 SEK/måned
  • Tredje barn: 524 SEK/måned.

 

Læs mere om afgiftspriser på svensk förskola på Malmö Stads hjemmeside 

 

Mulighed for dansk vuggestue eller børnehave

Pendler du fra Sverige til Danmark, kan det være muligt at få børnepasning i den danske kommune, du arbejder i, men du har dog ikke ret til en plads. I Danmark har kommunen kun pligt til at sørge for børnepasning til de børn, der bor i kommunen. Kontakt kommunen, hvor du arbejder, for at høre nærmere om dine muligheder.

 

Fritidshjem for børn i skolealderen

Ligesom i Danmark findes der også fritidshjem for børn i skolealderen. Den officielle betegnelse for fritidshjem er "skolbarnomsorg". Du kan skrive sit barn op på venteliste til en plads. I Malmø og andra kommuner i Skåne, følger du som regel samme system med "maxtaxa", maksimumsats (2022).

  • Første barn: 1048 SEK/måned
  • Andet barn: 524 SEK/måned
  • Tredje barn: 524 SEK/måned.

 

Læs mere om afgift for förskola, fritidshjem og familiedagpleje i Malmø her

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Helligdage 2021 - i Danmark og Sverige

Hvis du vil vide, hvornår helligdagene i Danmark og Sverige falder i 2021, kan du læse Øresunddirekts oversigt over helligdagene for år 2021.

Støttes af