Barsel og barselsdagpenge når du arbejder i Sverige

Seneste opdateret 17-01-2024
Hvis du er socialt sikret i Sverige, kan du tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge – de såkaldte ”föräldrapenning” - på samme vilkår som svenske borgere. Der er dog en række faktorer, der har indflydelse på beløbssatsen, samt hvor lang tid du kan modtage föräldrapenning.
Print

Orlovens samlede længde i Sverige

To forældre har samlet set ret til föräldrapenning i 480 dage ved barselsorlov med ét barn. Heraf er beløbssatsen for 390 dage på sygedagpengeniveau. Dette er dog betinget af, at du opfylder indtægts- og beskræftigelseskravet for at have ret til svensk barsel. 90 ud af de 480 dage udbetales den laveste takst på 180 SEK (2023) brutto per dag. (Du kan få krediteret arbejdstid fra Danmark, hvis du ikke har nået at arbejde 240 dage i Sverige inden barslens begyndelse).

De 90 dage på laveste niveau kan først bruges efter at du har brugt minimum 180 dage på Sygdagpengeniveau (eller ”grundniveauet” hvis du ikke opfylder kravet for Sygdagpengeniveau).

Sygedagpengeniveauet beregnes af Försäkringskassan og vil være knap 80 procent af din indkomst. Beløbets størrelse afhænger derfor af din indtægt men med et loft.

Hvis du har arbejdet mindre end 240 sammenhængende dage inden barslen, får du i stedet udbetalt barsel på ”grundnivået” i de første 180 dage. I de resterende dage får du udbetalt ud fra sygedagpengeniveauet.

 

Læs mere om krav og regler for barsel i Sverige på forsakringskassan.se

 

Læs mere om de aktuelle beløb for udbetaling af barsel på forsakringskassan.se

 

Fordeling af barsel mellem forældre

Er der to forældre, kan man vælge at dele sin barselsorlov, så hver forælder tager 195 dage hver på sygedagpengeniveau og 45 dage på ”lägsta nivå”. Det er også muligt at afstå nogle af dagene, således at den ene forælder får flere dage på barsel end den anden. 90 af dagene er dog reserveret til hver forælder for børn født i 2016 eller senere.

For børn født i 2015 og tidligere gælder reglen, at 60 dage er reserveret til hver forælder.

Er man eneforælder, har man ret til alle de 480 dage på barselsdagpenge.

 

Hvis begge forældre vil på barsel samtidig

Under barnets første 15 måneder kan begge forældre få udbetalt föräldrepenning for samme dage og  barn. Dette kaldes ”dubbeldagar”, og man kan maksimalt have 60 dubbeldagar. På én dubbeldag bliver forældrene trukket for to dages barselsdagpenge. Det vil sige, at hvis et forældrepar vælger at have 60 dubbeldagar, så bliver de trukket for 120 dages föräldrapenning.     

 

Orlov før fødsel

Inden fødslen har moderen ret til at holde orlov med föräldrapenning i op til 60 dage før beregnet fødsel. Til forskel fra det danske system indgår disse 60 dage i de samlede 480 dage. De trækkes altså fra det antal dage, som kan anvendes efter fødslen. 

 

Orlov i forbindelse med fødsel

Den forælder, der ikke er gravid, har ret til at være fri fra arbejde og modtage erstatning i 10 dage i forbindelse med barnets fødsel. Såkaldt tillfällig föräldrapenning.
Erstatningen udbetales primært til den forælder, der ikke er gravid. Den der tager ud 10 dage, skal være forsikret i Sverige. Barnet skal bo i Sverige, inden for EU/EØS eller i Schweiz.

 

Barsel på deltid

Der er forskellige måder at dele forældreorloven på. Har du et barn under 18 måneder, har du ret til at være helt ledig fra arbejdet, men du kan også vælge i stedet at tage orlov og få ydelse for 50 procent eller 75 procent af din arbejdsdag. Denne ordning gør, at mange svenskere forlænger sin barselsperiode, da de ikke søger föräldrapenning for alle ugens dage. Efter dit barn er fyldt et år, må du søge om fem barselsdage i ugen for ikke at påvirke niveauet på din ydelse fra Försäkringskassan.

Hvis dit barn er født efter den 1. januar 2014, kan du indløse föräldrapenning for det pågældende barn, til det er fyldt 12 år.

 

Kontantydelse - Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige

Hvis du bor i Danmark, og skal på barselsorlov fra dit arbejde i Sverige, skal du søge om barselsdagpenge som en slags kontantydelse (kontantförmån) fra den første dag, du holder orlov. Det er vigtigt, at du modtager mindst 1/8-del pr. dag alle ugens dage, da du ellers kan risikere at miste din social sikring i Sverige. Når dit barn fylder 1 år, skal du modtage fuld udbetaling (full ersättning) mindst fem dage om ugen, og mindst 1/8-del to dage pr uge.

Kontakt Försäkringskassen for at høre mere om, hvad dette indebærer for dig.

 

Kontakt Försäkringskassan på forsakringskassan.se

 

Delt barselsorlovstid i Danmark og Sverige

Danmark og Sverige har et afregningssystem for at udregne barselsorlovsdage for forældrepar, hvor den ene arbejder i Danmark og den anden arbejder i Sverige. Dette betyder, at de dage, der bliver udbetalt i Sverige, bliver trukket fra de dage, der bliver afholdt i Danmark – og omvendt.

Ordningen kræver dokumentation til enten Udbetaling Danmark eller den svenske Försäkringskassan alt afhængig af, hvilket land der bliver afholdt barselsorlov i først.

 

Læs mere om delt barselsorlov i Danmark og Sverige

 

SGI – Din indkomst under barsel

Hvis du vælger at gå ned i arbejdstid under og efter dit barselsorlov, og dermed får en lavere indkomst, kan det påvirke hvor mange barselspenge du har ret til at modtage. Dette beløb udregnes ud fra den såkaldte ”sjukpenninggrundade inkomst (SGI).

SGI er et beløb, som Försäkringskassan udregner ud fra din indkomst. Beløbet bliver brugt til at bestemme, hvor meget du kan få udbetalt ved sygdom, barn syg (vabb) eller barselsdagpenge.

Din SGI afhænger bl.a. af alderen på dit barn og din jobstilling.

 

Læs mere om SGI og barselsdagpenge i Sverige hos Försäkringskassan

 

Søg om barselsdagpenge i Sverige

For at påbegynde udbetalingen af föräldrapenning skal du indsende et såkaldt "moderskapsintyg" til Försäkringskassan. Attesten får du fra din jordemoder. Når Försäkringskassan modtager attesten, sender de information om föräldrapenning retur til dig.

Du ansøger herefter om barselsdagpenge direkte på Försäkringskassans hjemmeside under ”Mina Sidor”. Det kræver et svensk personnummer for at logge ind. Hvis du ikke har et svensk personnummer, skal du ringe til Försäkringskassan og bestille blanketten "Ansökan - föräldrapenning", som derefter sendes til din hjemadresse. Derefter udfylder du blanketten og sender den retur til Försäkringskassan.

Telefonnummeret til Försäkringskassan er +46 771-524 524

 

Læs mere om barselsdagpenge på Försäkringskassans hjemmeside

 

Find Försäkringskassans kontaktoplysninger

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af