Barsel og barselsdagpenge når du arbejder i Sverige

Seneste opdateret 07-03-2019
Hvis du er socialt sikret i Sverige, kan du tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge – de såkaldte ”föräldrapenning” - på samme vilkår som svenske borgere. Der er dog en række faktorer, der har indflydelse på beløbssatsen samt hvor lang tid du kan modtage föräldrapenning.
Print

Orlovens samlede længde i Sverige

To forældre har samlet set ret til föräldrapenning i 480 dage ved barselsorlov med ét barn. Heraf er beløbssatsen for 390 dage på sygedagpengeniveau. Dette er dog betinget af, at du inden barslens begyndelse har arbejdet 240 dage sammenhængende, og at du har en årsindkomst på mindst 82.100 SEK. 90 ud af de 480 dage udbetales den laveste takst på 180 SEK (2020) brutto per dag. (Du kan få tillgodoräkna arbetstid från Danmark om du inte hunnit arbeta 240 dagar i Sverige).

Sygedagpengeniveauet beregnes af Försäkringskassan og vil være knap 80 procent af din indkomst. Beløbets størrelse afhænger derfor af din indtægt men med en grænse på maksimalt 1.006 SEK (2020) om dagen.

Hvis du har arbejdet mindre end 240 sammenhængende dage inden barslen, får du i stedet udbetalt 250 SEK (2020) om dagen, dvs. ”grundnivået”, i de første 180 dage. I de resterende dage får du udbetalt udefra sygedagpengeniveauet, men en maksimumgrænse på 1.006 SEK (2020) om dagen.  

 

Fordeling af barsel mellem forældre

Er der to forældre, kan man vælge at dele sin barselsorlov, så hver forælder tager 195 dage hver på sygedagpengeniveau og 45 dage på lägstanivå. Det er også muligt at afstå nogle af dagene, således at den ene forælder får flere dage på barsel end den anden. 90 af dagene er dog reserveret til hver forælder for børn født i 2016 eller senere.

For børn født i 2015 og tidligere gælder reglen, at 60 dage er reserveret til hver forælder.

Er man eneforælder, har man ret til alle de 480 dage på barselsdagpenge.

 

Hvis begge forældre vil på barsel samtidig

Under barnets første leveår kan forældrene tage 30 dage på barselsorlov med barselsdagpenge, på samme tid og for samme barn. Dette kaldes ”dubbeldagar”. På én dubbeldag bliver forældrene trukket for to dages barselsdagpenge. Det vil sige, at hvis et forældrepar vælger at have 30 dubbeldagar, så bliver de trukket for 60 dages föräldrapenning.     

 

Orlov før fødsel

Inden fødslen har moderen ret til at holde orlov med föräldrapenning i op til 60 dage før beregnet fødsel. Til forskel fra det danske system indgår disse 60 dage i de samlede 480 dage. De trækkes altså fra det antal dage, som kan anvendes efter fødslen. 

 

Barsel på deltid

Der er forskellige måder at dele forældreorloven på. Har du et barn under 18 måneder, har du ret til at være helt ledig fra arbejdet, men du kan også vælge i stedet at tage orlov og få ydelse for 50 procent eller 75 procent af din arbejdsdag. Denne ordning gør, at mange svenskere forlænger sin barselsperiode, da de ikke søger föräldrapenning for alle ugens dage. Efter dit barn er fyldt et år, må du søge om fem barselsdage i ugen for ikke at påvirke niveauet på din ydelse fra Försäkringskassan.

Hvis dit barn er født efter den 1. januar 2014, kan du indløse föräldrapenning for det pågældende barn, til det er fyldt 12 år.

 

Hvis du bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark, og du skal på barselsorlov fra dit arbejde i Sverige, skal du søge om barselsdagpenge som en slags kontantsydelse (kontantförmån) fra den første dag, du holder orlov. Det er vigtigt, at du for ellers kan du miste din social sikring i Sverige. Kontakt Försäkringskassen for at høre mere om, hvad dette indebærer for dig.

 

Søg om barselsdagpenge i Sverige

For at påbegynde udbetalingen af föräldrapenning skal du indsende et såkaldt "moderskapsintyg" til Försäkringskassan. Attesten får du fra din jordemoder på din ”mödravårdscentral”. Når Försäkringskassan modtager attesten, sender de information om föräldrapenning til dig. Du kan ansøge om ydelsen direkte på Försäkringskassans hjemmeside eller ved at ringe og bestille blanketten "Ansöken - föräldrapenning", som du udfylder og sender ind. Telefonnummeret er 0771-524 524.

 

Du kan læse mere om barselsdagpenge på Försäkringskassans hjemmeside

 

 

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af