Informationscenteret i Malmø har åbent for henvendelser Kontakt Øresunddirekt her

Coronavirus/Covid-19: Information for øresundspendlere

Seneste opdateret 14-10-2021
Her samler vi løbende relevante informationer fra danske og svenske myndigheder, for dig som pendler over Øresund. Mange love, regler og restriktioner adskiller sig landene i mellem, og det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om de gældende regler.
Print

Coronarestriktioner ved landegrænserne

Som følge af coronavirus/covid-19 har både Danmark og Sverige indført en række krav og regler for at rejse ind i landene. Dette påvirker grænsearbejdere, der bor, arbejder og pendler i regionen.

Indrejserestriktioner til Sverige

Vi opdaterer løbende med myndighedsinformationer, -krav og -regler på vores artikel om indrejserestriktioner. Her kan du læse om den aktuelle status ved den svenske grænse.

 

Læs mere om specifikke indrejserestriktioner til Sverige

Indrejserestriktioner til Danmark

Vi opdaterer løbende med myndighedsinformationer, -krav og -regler på vores artikel om indrejserestriktioner i Danmark. Læs mere om de aktuelle regler ved den danske grænse. 

 

Læs mere om specifikke indrejserestriktioner til Danmark

Skat, socialsikring og hjemarbejde

Grundet corona/covid-19 er flere medarbejdere blevet tvunget på hjemarbejde. Hvis du er øresundspendler, kan øget hjemarbejde påvirke, hvor du skal betale skat eller er socialt sikret. Læs mere, om hvad det betyder for dig herunder:

Hjemarbejde og skat

Med anledning av covid-19 är det många pendlare som arbetar hemifrån. För dig som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark kan hemarbete innebära att din beskattning kan komma att ändras. 

Om du ska deklarera för inkomst i båda länderna kommer det dock att ske en avräkning av skatten länderna emellan. Du blir alltså aldrig dubbelbeskattad.

 

Pga. coronavirus/covid-19 er en del grænsependlere ufriviligt blevet tvunget til at arbejde hjemmefra eller sendt på orlov. For dig der arbejdspendler mellem Danmark og Sverige, kan hjemarbejde påvirke, hvilket land du skal betale skat til.  

Vær opmærksom på, at der altid vil blive afregnet skat landene imellem, så du vil derfor aldrig blive dobbeltbeskattet. 

 

Læs mere i vores artikel om hjemmearbejde pga. Covid-19

Ny skattelov i 2021 påvirker øresundspendlere

s

Husk at opdatere din svenske forskudsskat (preliminärskat)

Hvis du har en dansk arbejdsgiver, og bor og arbejder i Sverige, bør du i visse tilfælde selv indbetale forskudsskat - ’preliminärskatt’ - til Skatteverket.

Bemærk, at hvis din indkomst påvirkes – eksempelvis hvis indkomsten bliver lavere - bør du ændre din forskudsskat, så du løbende betaler den rigtige skat for året. Hvis din nuværende beregning er for høj, bør du indsende en ny deklaration – for at undgå at betale for meget skat, som du først kan få tilbagebetalt næste år.

Ændringer i forskudsskatten (preliminärskat) gælder ligeledes for flyende personale i international trafik, som har løbende indkomstbetingelser.

 

Læs mere om 'preliminärskat' på Skatteverket.se

Hjemmearbejde påvirker ikke ens social sikring

Der findes en undtagelse omkring coronavirus/covid-19 i forhold til social sikring, når det gælder hvilket land øresundspendlerne er social sikret i, og hvilket land arbejdsgiveren skal betale arbejdsgiverbidrag til.

 

Undtagelserne:

  • Hvis du bor i Danmark og normalt arbejder i Sverige, påvirkes din social sikring i Sverige ikke grundet hjemmearbejde i Danmark på grund af coronavirus/covid-19.
  • Hvis du bor i Sverige og normalt arbejder i Danmark, påvirkes din social sikring i Danmark ikke - grundet hjemmearbejde i Sverige på grund af coronavirus/covid-19.
  • Hvis du har en igangværende A1-attest for at arbejde i Sverige og Danmark, er denne attest stadig gyldigt.

Bemærk, at undtagelsen kun gælder, hvis du har øget hjemarbejde pga. coronavirus/covid-19, hvis grænsen er lukket eller at restriktioner i samfundet gør at du ikke kan rejse til dit arbejde. Undtagelserne gælder derfor ikke, hvis du eksempelvis starter i nyt job hos en ny arbejdsgiver eller starter som selvstændig. 

 

Hvis du er i tvivl om undtagelserne vedrørende social sikring, kan du kontakte Øresunddirekt på oresunddirekt@lansstyrelsen.se eller Försäkringskassan på (+46) 10-11 51 964.

 

Læs mere om nyheden (på svensk)

 

På borger.dk og forsakringskassan.se kan du læse mere om aktuelle spørgsmål om social sikring i forbindelse med hjemmearbejde på grund af coronavirus/covid-19, hvis du normalt bor i ét land og arbejder i et andet land.

 

Gå til på borger.dk

Gå til forsakringskassan.se

Arbejdsløs pga. corona/covid-19

Pga. restriktioner og nedlukninger som følge af coronavirus/covid-19, er flere virksomheder blevet nødt til at afskedige eller hjemsende medarbejdere. Læs her om, hvordan du skal forholde dig, hvis du mister dit arbejde eller bliver hjemsendt pga. corona/covid-19.  

Hvis du bor i Sverige og bliver arbejdsløs

 

Hvis du bliver arbejdsløs i Sverige, er det vigtigt, at du tilmelder dig på Arbetsförmedlingen på din første ledighedsdag. Dette giver dig mulighed for at melde dig ind i en a-kasse i Sverige, og kunne ansøge om at få udbetalt arbejdsløshedsydelser. 

De samme regler gælder, hvis du bor i Sverige og har pendlet til et arbejde i Danmark. Dette skyldes, at du skal være til rådighed for det svenske arbejdsmarked, når du modtager dagpenge. Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse, kan du få den såkaldte grundforsikring, hvis du opfylder arbejdsvilkåret. 

 

Læs mere om a-kasse for pendlere mellem Danmark og Sverige

 

Læs mere om i vores guide om, hvordan du skal forholde dig, hvis du stopper med at arbejde i Sverige.

 

Læs vores guide om, at stoppe med at arbejde i Sverige

Tilpassede regler for a-kasse i Sverige

Grundet den øgede arbejdsløshed pga. coronavirus/covid-19, har man tilpasset reglerne for arbejdsløshedsydelser i Sverige. De nye midlertidige regler omfatter bl.a en større erstatning ved arbejdsløshed.

 

Læs mere om de tilpassede regler på A-kassa.se

 

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark og er social sikret i Danmark, gælder EU-reglerne stadig i forhold til, at du bør være medlem i en dansk a-kasse. Hvis du bliver arbejdsløs i Danmark, så medregnes medlemsperioden i Danmark, når du søger om arbejdsløshedsdagpenge i Sverige.

 

Læs mere om a-kasse og dagpenge

Hjemsendt fra dansk arbejdsgiver med lønkompensation

Hvis du bor i Sverige, men arbejder i Danmark, og er hjemsendt grundet coronavirus/covid-19, har du mulighed for at få lønkompensation gennem de danske hjælpepakker.

Den danske regering tilbyder hjælpepakker til private virksomheder, som får mulighed for at søge om midlertidig lønkompensation, hvis de hjemsender deres medarbejdere. Hvis din arbejdsgiver opfylder betingelserne for at få midlertidig lønkompensation, kan din arbejdsgiver sende dig hjem med fuld løn. 

Lønkompensationen omfatter private virksomheder, der er registeret i Det Central Virksomhedsregister (CVR) og hvor medarbejderne er registeret med et CPR-nummer.

Du som medarbejder skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og du skal kunne vende tilbage på job, når der er behov. Til gengæld skal du give ’afkald’ på fem feriedage.

På virksomhedsguiden.dk kan du læse mere om lønkompensationen for private virksomheder.

 

Læs mere om lønkompensationen på virksomhedsguiden.dk

Hjemsendt (permitteret) fra svensk arbejdsgiver - med lønkompensation

Coronavirus/Covid-19 har gjort det nødvendigt for flere virksomheder at permittere (hjemsende) medarbejdere, for at spare på lønnen.

At blive permitteret indebærer, at din arbejdsgiver sender dig helt eller delvist hjem, uden at du mister din løn. Under permittering er du stadig ansat hos din arbejdsgiver og skal være klar til at starte med at arbejde igen, når din arbejdsgiver giver besked. Du behøver derfor ikke kontakte Arbetsförmedlingen, da du stadig er ansat hos din arbejdsgiver.

Det er desuden muligt at blive korttidspermitteret, som betyder, at du går ned i arbejdstid og derfor får en smule mindre i løn. Dette kaldes også for korttidsarbejde. Ved korttidspermittering pga. coronavirus/covid-19 hjælper den svenske stat arbejdsgiveren med at betale løn, og du får typisk udbetalt ca. 80% af din løn, på trods af at du arbejder mindre tid. 

 

Læs mere om korttidspermittering på Tillväxtverkets hjemmeside

Hjemsendt fra dansk/svensk arbejdsgiver - uden lønkompensation

En svensk arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke hjemsende en medarbejder uden lønkompensation.

Hvis du er bliver hjemsendt, og din virksomhed ikke kan tilbyde dig lønkompensation og du stadig er ansat i virksomheden, skal du omgående kontakte EU-sagsbehandleren i din danske eller svenske a-kasse for at ansøge om dagpenge.

Hvis du ikke er medlem i en a-kasse, vil du ikke kunne ansøge modtage dagpenge, imens du er hjemsendt.

Arbejdsløs pga. konkurs

Hvis du arbejder i Sverige og din arbejdsplads går konkurs, er det vigtigt at du kender dine muligheder. Du kan evt. være omfattet af den statslige løngaranti.

 

Læs mere i vores artikel om arbejdsløs ved konkurs

Vaccination og covid-19-test i Øresundsregionen

Efter at både Sverige og Danmark har indført forskellige coronarestriktioner ved grænserne og i samfundet, er covid-19-tests og vaccinationer blevet vigtige faktorer for mange øresundspendlere. Læs mere om, hvor du kan forvente at blive testet og vaccineret, hvis du bor og arbejder i Øresundsregionen.

Vaccination i Sverige

Du bliver som udgangspunkt vaccineret i det land, hvor du er registreret (folkbokfört).

Hvis du er registreret i Sverige, kommer du som udgangspunkt til at tilbydes vaccination i den region, hvor du er registreret - selvom du skulle være socialforsikret et andet sted.

 

Vaccination i Danmark

Du bliver som udgangspunkt vaccineret i det land, hvor du er registreret. Hvis du er sygesikret i Danmark (eksempelvis pga. af arbejde i Danmark), har du dog ret til at modtage en vaccine i Danmark. I så fald skal du bruge dit særlige sundhedskort, hvori dit CPR-nummer står.

Du bliver inviteret til vaccinering på følgende måder:

 

  • Hvis du har Nem-ID bliver du automatisk inviteret til vaccinering, når myndighederne når til din aldersgruppe. Når du har modtaget en invitation, kan du selv booke tid til vaccination på vacciner.dk. Vaccinationstiden vil herefter kunne ses på vacciner.dk.

Gå til vacciner.dk

 

  • Hvis du ikke har Nem-ID vil du ikke automatisk modtage en invitation. Hvis du ønsker en vaccination i Danmark, skal du kontakte din region, når det er din aldersgruppes tur til at blive vaccineret. I telefonen skal du oplyse, at du har et særligt sundhedskort, dit CPR-nummer, samt at du gerne vil vaccineres. Hvis det er din aldersgruppes tur til at blive vaccineret, vil regionen herefter kunne booke en vaccinationstid til dig.

 

Hold øje med, hvornår det er din tur til vaccination på Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Gå til Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender

 

Kontakt Region Hovedstaden på tlf.: (+45) 38 66 00 00

Kontakt Region Sjælland på tlf.: (+45) 70 20 42 33

 

Læs mere om vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Covid-19-test i Sverige

Som følge af indrejserestriktioner, kan rejsende potentielt være påkrævet at kunne dokumentere en negativ covid-19-test.

 

Der findes flere forskellige aktører og muligheder for at få en test i Sverige.

Du kan finde information om forskellige covid-19-testmuligheder i din region i Sverige på 1177.se.

 

Læs mere om covid-test i Sverige på 1177.se

Læs mere om rejsecertifikat (reseintyg) på 1177.se

 

Det danske politi godkender både PCR-test og antigen-test, men ikke antikropstest (antistofstest). Krav til testcertifikat er at navn, testtidspunkt og navn på udstederen af testet fremgår. Testcertifikat kan både være skriftligt eller digitalt (eksempelvis på telefonen). Testsvar som ikke er tydeligt negative godkendes ikke. Du kan anvende det danske politis testcertifikat som bevis for en negativ covid-19-test.

 

Hent politiets certifikat på coronasmitte.dk

 

Private testaktører

Der findes også private aktører, der tilbyder covid-19-test i Sverige. 

 

Se liste over private aktører på Folkhälsomyndigheten.se

 

Observer:

  • Kviktest og PCR-test anses begge som gyldige tests
  • Såkaldte "hjemmetest" er ikke godkendt rejsedokumentation
  • Antikropstest er ikke godkendt rejsedokumentation
  • Det danske politi kan stoppe en person som viser tydelige sygdomstegn, eks. hoste eller feber, fra at rejse ind til Danmark.
  • En positiv test, som er minimum 14 dage og maksimalt 12 måneder gammel sidestilles med en negativ test og giver adgang til Danmark. 

 

Læs mere om undtagelser på coronasmitte.dk

Covid-19-test i Danmark

Der findes flere forskellige aktører og muligheder for at få en test i Danmark.

 

Hvis du har et dansk CPR-nummer, har du mulighed for at booke en gratis PCR-test i Danmark via coronaprover.dk.

 

Log ind med NemID på coronaprover.dk, for at booke en test

Øvrig information fra svenske myndigheder

Den svenske regering har besluttet at indføre en række regler og restriktioner for at begrænse smitten af covid-19. Her kan du finde information fra svenske myndigheder, som kan være relevant for dig, som bor eller arbejder i Sverige. 

Krisinformation.se - Information om restriktioner og anbefalinger i Sverige

På krisinformation.se kan du finde informationer om bl.a. gældende restriktioner i det svenske samfund og anbefalinger fra de svenske myndigheder.

 

Læs mere på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten - Sundhedsinformation om covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndighetens hjemmeside indeholder information om coronavirus/covid-19. Her finder du information om smitten i Sverige og globalt. Du finder desuden råd om, hvordan du beskytter dig selv og andre. Desuden indeholder hjemmesiden information til skoler, børneinstitutioner og rejsende. Hjemmesiden opdateres løbende.

 

Gå til Folkhälsomyndigheten.se

Rejseinformation fra Utrikesdepartementet
På den hjemmesiden for den svenske regering og Utrikesdepartementet kan du holde dig opdateret på rejsevejledninger til udlandet, heriblandt til Danmark. 

Læs mere om den svenske rejsevejledning på regeringen.se

Du kan også holde dig opdateret på rejsevejledninger på Swedenabroad.se.

Læs mere på Swedenabroad.se

Læs mere på Swedenabroad.se - om de danske grænser

 

Hvis du har flere spørgsmål om rejsevejledninger, har den svenske regering offentliggjort en artikel med spørgsmål og svar om vejledningerne. Informationen bliver også løbende opdateret.

 

Gå til regeringen.se – spørgsmål og svar om rejsevejledninger

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Hold dig opdateret

Følg Øresunddirekt på vores forskellige digitale platforme og hold dig opdateret. 

Vi deler løbende relevante events, nyheder og informationer både på Facebook og i vores nyhedsbrev.

Støttes af