Skat i Danmark

Dansk skat når du arbejder i Sverige

Når du bor i Danmark og pendler til et arbejde i Sverige, betaler du skat i Sverige. Det mest almindelige er at betale SINK-skat på 25 procent (2019). I visse tilfælde bliver man også opkrævet betaling af supplerende skat til D...

Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

Du skal betale skat i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller uden brug af grænsegængerreglen.

Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du 'Begrænset skattepligtig i Danmark'. Hvis mindst 75 procent af din samlede indkomst i løbet af et kalenderår kommer fra Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter 'Grænsegæn...

Fradrag - når du benytter grænsegængerreglen

Hvis du har haft 75 procent af din samlede årsindkomst i Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglen, som giver dig ret til nogle andre fradrag, end dem du får som begrænset skattepligtig.

ROT/RUT-fradrag i Sverige og det danske håndværkerfradrag (servicefradrag)

I Sverige har man noget, der kaldes ROT/RUT-fradrag, som svarer til det danske håndværkerfradrag. I nedenstående kan du læse, hvornår du kan gøre brug af henholdsvis det svenske og det danske håndværkerfradrag, hvis du pendler ...