Danmark lemper gradvist på ud- og indrejserestriktioner

D. 21-04-2021
Den danske regering har sammen med et flertal i folketinget præsenteret en plan for lempelser af rejserestriktionerne ind og ud af Danmark i foråret/sommeren 2021. Ifølge planen går man over til den gamle lokale risikovurdering, hvor regioner enkeltvist vil blive vurderet ugentligt som værende ”gul”, ”orange” eller ”rød”. Derudover lempes kravene for isolation og test ved indrejse, for blandt andet danskere med sommerhus/ødegård i Sverige.
Print

Aftalen giver gradvist mulighed for at danske statsborgere igen kan rejse til udlandet og udenlandske turister igen kan rejse ind i Danmark.

Aftale er inddelt i 4 faser, hvor ud- og indrejserestriktionerne gradvis vil blive lempet. Læs mere om, hvad det betyder for borgere i Øresundsregionen forneden:

Fase 1: 21. april 2021
 • Man går tilbage til en regional smittevurdering af EU- og Schengenlandene, som man kender det fra efteråret. Dette betyder, at man igen ugentligt vil vurdere om regioner, såsom eksempelvis Skåne, Halland og Blekinge, vil være hhv. ”gul”, ”orange” eller ”rød”. Vurderingen vil ske ugentligt på baggrund af incidenstal, positivprocent og testfrekvens.
 • Kravet om isolation for danskere og bosiddende i Danmark, der ankommer fra egen ødegård i Sverige afskaffes.
 • Rejserestriktionerne for erhvervsrejsende lempes.
 • Listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark udvides, bl.a. for højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, samt for landbrugspraktikanter. Derudover åbnes der for ægtefæller, faste samlevende eller børn til en dansker, der bor i udlandet og rejser sammen, samt for sommerhusejere, bådejere eller personer, der har en fastliggerplads.
 • Kravet for isolation for studerende med bopæl i grænselandet lempes.
Fase 2: 1. maj 2021
 • Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange EU- og Schengenlande, kan frit rejse ind i Danmark, uden krav om isolation og efterfølgende test.
 • Kravet om at skulle vise en negativ covid-19-test ved indrejse lempes, så testen må være 48 timer gammel ved indrejsetidspunkt kontra de nuværende 24 timer.
 • Der åbnes for muligheden for, at grænsekontrollen vil udføres som en stikprøvekontrol.
Fase 3: 14. maj 2021
 • Personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet, undtages fra isolationskrav efter indrejse i Danmark.
 • Incidensgrænsen for åbne/lukkede (gule/orange) regioner, hæves fra 20/30 til 50/60.
 • Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for udlændinge, der rejser fra orange lande. Ved indrejse fra et orange land, vil man dog være omfattet af kravet om test og isolation (med mindre man er vaccineret eller tidligere smittet).
Fase 4: 26. Juni 2021
 • EU-coronapas ventes indført. Dette vil kunne bruges som dokumentation for at rejse ind i Danmark eller ud i Europa.
 • For personer der rejser uden coronapas vil diverse rejserestriktioner og tiltag stadig gælde.

Læs hele aftalen på Justitsministeriets hjemmeside

 

Denne nyhedsartikel opdateres ikke.

Du kan holde dig opdateret på de danske grænserestriktioner i vores faste artikel om indrejserestriktioner i Danmark pga. coronavirus/Covid-19. 

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af