Grænsekontrol ved indrejse til Danmark

Seneste opdateret 04-08-2022
Når den danske regering indfører grænsekontrol fra Sverige til Danmark, skal du som dansk/nordisk statsborger kunne fremvise gyldige rejsedokumenter og legitimation. Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der pendler mellem Sverige og Danmark.
Print

Foto: News Øresund

Hvad gælder ved den danske grænsekontrol? 

Når du rejser ind i Danmark fra Sverige over Øresund, vil der lejlighedsvis være grænsekontrol af det danske politi. 

Grænsekontrollen er stikprøvebaseret, og det er derfor ikke alle, der bliver stoppet og kontrolleret. Det er dog vigtigt, at du har papirer og ID i orden, hvis du bliver stoppet i grænsekontrollen.  

 

Som nordisk (dansk) statsborger, skal du kunne fremvise et af følgende ved indrejse til Danmark:

  • Et pas
  • Nationalt ID-kort med billede
  • Kørekort 

 

Et gyldigt kørekort udstedt i et nordisk land til rejser inden for de nordiske lande er normalt tilstrækkeligt for nordiske statsborgere, men det sikreste er at fremvise et pas eller et nationalt ID-kort. Bemærk, at det er den rejsende, der er ansvarlig for at bevise sit statsborgerskab.

Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du læse mere på borger.dk om ID-kortet, og om hvordan du ansøger om legitimationskortet.

 

Læs mere om legitimationskort på borger.dk

 

ID-kort som fx er udstedt af skattemyndigheder, banker eller DSB, kan du ikke bruge ved grænsekontrollen til Danmark.

Nordiske statsborgere under 18 år

Nordiske statsborgere under 18 år behøver ikke kunne fremvise gyldig legitimation, så længe personen rejser med en forælder/værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig som anført ovenfor.
 
For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne. Det vil sige at personen skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Det anbefales således, at personen medbringer et pas.

EU/EØS-borgere (herunder også børn under 18 år)
  • Pas 
  • Nationalt id-kort godkendt som rejselegitimation.
Tredjelandsstatsborgere (herunder også børn under 18 år)
  • Pas, inkl. evt. visum eller opholdstilladelse til Schengenområdet.

Hold dig opdateret på Politi.dk

På Politi.dk kan du lære mere om, hvad du skal kunne fremvise ved grænsekontrol i Danmark.

 

Gå til Politi.dk

Hvis jeg rejser med tog til Danmark?

Når du rejser til Danmark med toget fra Sverige, vil du opleve i perioder grænsekontrol i Københavns Lufthavn. Det danske politi vil kontrollere afstigende rejsende eller stige ombord på toget for at kontrollere passagererne. Grænsekontrollen ombord på toget fortsætter til den næste togstation. Her skal du kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter til politiet, hvis de kræver det. Det er ikke nødvendigvis alle rejsende, der bliver kontrolleret.

Der vil ikke være ændringer i køreplanen for togene.

Hvis jeg er i bil til Danmark?

Kører du i bil over Øresundsbroen, vil det danske politi i perioder stå på dansk side og foretage grænsekontrol, hvor du skal kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter, og det danske politi kan kræve at undersøge bilen. 

Grænsekontrollen på dansk side vil finde sted på Peberholmen, hvor det danske politi vil vinke biler ind til siden til grænsekontrol. Det vil være stikprøvekontrol, der vil ske et par gange om ugen.  

Hvis jeg rejser med færge eller bus til Danmark?

Rejser du med færge mellem Helsingør og Helsingborg, vil det danske politi i perioder kontrollere rejsende, der rejser ind i landet. Her skal du kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter. Grænsekontrollen ved ske på land på dansk side.

Det samme gælder for busruterne.

Dokumentation for skoleudflugter ind i Danmark

Skoleelever under 18 år, der rejser ind i Danmark i forbindelse med en skoleudflugt, behøver ikke vise pas ved indrejse. I stedet skal de ansvarlige lærer eller person over 18 år kunne dokumentere en liste over de rejsende (en såkaldt skolerejseliste), samt kunne dokumentere rejsens formål og omstændigheder. Skolerejselisten kan skaffes hos Udlændingestyrelsen eller via en dansk politikreds.

 

Læs mere på politi.dk

Grænsekontrol ved indrejse til Sverige

Ved indrejse til Sverige skal du fremvise gyldige rejsedokumenter og legitimation.

 

Læs mere om, hvad det betyder for dig, der rejser til Sverige

 

Trafikinformation fra Øresundsbroen

Hvis du skal rejse over Øresundsbroen kan det være en god idé at tjekke den aktuelle trafikinformation og eventuel ventetid på broen. Øresundsbroen opdaterer jævnligt deres trafikinformation på deres hjemmeside.

 

Se aktuel trafikinformation over Øresundsbroen

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af