Vejledning til den svenske deklaration hvis du arbejder i Danmark og bor i Sverige

Seneste opdateret 20-03-2024
Hvis du arbejder i Danmark og bor i Sverige, skal du selvangive skat i både Danmark og Sverige. Her finder du information om, hvad du som grænsependler skal medtage i din svenske deklaration, og hvordan du håndterer deklarationen, hvis du har haft distancearbejde.
Print

Skattemæssigt hjemsted og deklaration i Sverige

Hvis du bor i Sverige og har indkomst fra Danmark, skal du udfylde en deklaration i Sverige ud over din danske årsopgørelse, da Sverige er dit skattemæssige hjemsted.

Mange tror, at skattemæssigt hjemsted har at gøre med, hvor man arbejder og hovedsageligt betaler sin skat, men det er ikke tilfældet. Dit skattemæssige hjemsted er normalt i det land, hvor du bor. Selv om du arbejder fuldtid i Danmark og betaler skat af din indkomst der, skal du også udfylde en selvangivelse i Sverige. Som bosiddende i Sverige er du ubegrænset skattepligtig.

Det betyder, at du skal angive alle dine indtægter fra hele verden i din svenske deklaration, uanset om du allerede har betalt skat af dem i et andet land. Din løn fra Danmark er normalt - men ikke altid - fritaget for svensk skat. Kapitalindkomst beskattes dog i Sverige.

Læs mere om, hvordan du opgiver nogle almindelige indkomsttyper, når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, længere nede i denne artikel.

Har du haft distancearbejde i 2023?

Hvis du har haft distancearbejde i 2023, kan din løn fra Danmark blive beskattet i Sverige.

Som ansat hos en privat dansk arbejdsgiver gælder Øresundsaftalen, hvilket betyder, at du betaler skat af din løn i dit hovedarbejdsland, Danmark, hvis du har arbejdet der mindst halvdelen af arbejdsdagene i løbet af en tremåneders periode, og resten af tiden i dit hjem i Sverige eller på midlertidige forretningsrejser. Bemærk, at feriedage, betalte sygedage og en del af en arbejdsdag i Danmark tæller som hele arbejdsdage i Danmark. Hvis du ikke opfylder kravet om mere end 50 % arbejde i Danmark, gælder Øresundsaftalen ikke for dig.

Derefter skal du beregne en fordeling af din løn baseret på antallet af aktive arbejdsdage i Danmark og Sverige i den periode, hvor du ikke var omfattet af Øresundsaftalen. I denne periode vil løn for arbejdsdage i Danmark blive beskattet i Danmark, og løn for arbejdsdage i Sverige og på forretningsrejser i andre lande end Danmark vil blive beskattet i Sverige.

 

Læs mere i vores artikel om distancearbejde

 

Læs mere om at bo i Sverige og arbejde i Danmark samt om Øresundsaftalen på skat.dk

 

Anvend Skattestyrelsens hjælpeværktøj til at udregne fordelingen af arbejdsdage (xls)

 

Læs mere om Øresundsaftalen på Skatteverkets hjemmeside

 

Hvis du er ansat hos en dansk offentlig arbejdsgiver, gælder Øresundsaftalen ikke for dig. Hvis du har arbejdet hjemme i Sverige, skal du fordele din løn på baggrund af den faktiske arbejdstid i henholdsvis Danmark og Sverige. Det betyder, at du bliver beskattet i Danmark for de dage, du har været på arbejde i Danmark, og i Sverige for dine hjemmearbejdsdage.

Du skal beregne en fordeling af lønnen baseret på aktiv arbejdstid i hvert land.

Du kan udregne det samlede antal arbejdsdage i løbet af året, og hvor mange af disse dage du har arbejdet i Danmark og Sverige. Divider antallet af arbejdsdage i Sverige med det samlede antal arbejdsdage, og gang det med årslønnen. Du har nu udregnet lønnen for arbejde udført i Sverige.

Da du ikke bliver beskattet af distancearbejdsdagene i Danmark, betyder det, at du skal justere indkomsten i den danske årsopgørelse. Du kan finde mere information i vores ”Vejledning til den danske årsopgørelse”.

 

Læs mere om skat for grænsependlere med offentlige arbejdsgivere på Skattestyrelsens hjemmeside

 

Læs mere i vores vejledning til den danske årsopgørelse

Vigtige datoer i Sverige 2024
 • Du kan logge ind på skatteverket.se og se din deklaration mellem den 4. og 8. marts. Hvis du har en digital postkasse, vil du også modtage din selvangivelse som en PDF-fil.
 • Hvis du ikke har en digital postkasse, vil du få en papirerklæring sendt hjem til dig mellem 15. marts og 15. april.
 • E-tjenesten Indkomstdeklaration 1 åbner den 19. marts. Du kan deklarere digitalt med din e-identifikation, uanset om du har modtaget din deklaration digitalt eller på papir.
 • Sidste dag for at deklarere er den 2. maj.

 

Se alle vigtige datoer på Skatteverkets hjemmeside

Omregn valuta

I den svenske deklaration skal alle data angives i svenske kroner.

Brug valutakursen på betalingsdatoen eller Riksbankens gennemsnitlige valutakurs for 2023 (1 DKK = 1,5403 SEK).

 

Find valutakurser på Riksbankens hjemmeside

Normale rubrikker i den svenske deklaration

Løn fra Danmark som ikke skal beskattes i Sverige

Hvis du har arbejdet på din arbejdspladsen i Danmark og betalt skat af din løn der, skal du normalt ikke betale skat af den samme løn i Sverige. Det skyldes, at indkomsten er fritaget for svensk skat i henhold til skatteaftalen. Der gælder andre regler for kunstnere og flyvende personale - læs mere under Løn fra Danmark, der beskattes i Sverige.

Selv om du ikke skal betale skat af lønnen i Sverige, skal du krydse af, at du har haft udenlandsk indkomst under punkt 17, Andre oplysninger.

Under "Andet" giver du oplysninger om:

 • indkomsttype, eksempelvis løn + navn på arbejdsgiver
 • hvilket land indkomsten kommer fra
 • i hvilket land arbejdet blev udført
 • indkomstens størrelse i DKK og omregnet til SEK
 • om indtægten er skattefri i Sverige, for eksempel fordi du har arbejdet på stedet i Danmark i henhold til Øresundsaftalen.
Løn fra Danmark som skal beskattes i Sverige

Der er nogle situationer, hvor din løn og dine ydelser fra Danmark bliver beskattet i Sverige. Det er tilfældet, hvis du eksempelvis har arbejdet som artist eller som flyvende personale.

Det er også tilfældet, hvis du har arbejdet i Sverige på vegne af din danske arbejdsgiver, og Øresundsaftalen ikke gælder. Læs mere om, hvordan du beregner den korrekte indkomst under overskriften "Har du haft distancearbejde i 2023?"

Omregn først den indkomst, der skal beskattes i Sverige til svenske kroner.

Hvis du er omfattet af dansk social sikring, skal du skrive indkomsten omregnet til SEK i rubrik 1.5: ”Andra pensionsgrundande inkomster”. Hvis du er omfattet af svensk social sikring, skal du indtaste indkomsten i rubrik 1.1: ”Lön förmåner, sjukpenning m.m.”

I rubrik 17 ”Övriga upplysningar” skal du krydse af, at du har haft indkomst fra udlandet.

I feltet ”Övrigt” skal du give en forklaring på indkomsten. 

Indtast:

 • type af indkomst + navn på arbejdsgiver
 • hvilket land indkomsten kommer fra
 • indkomstens størrelse i DKK og omregnet til SEK
 • hvor arbejdet blev udført. Hvis du har arbejdet både i Danmark og Sverige for den samme arbejdsgiver, skal du også angive det samlede antal arbejdsdage + hvor mange dage, du har arbejdet i Danmark og Sverige.

Hvis du har arbejdet som kunstner og også er blevet beskattet i Danmark, skal du også krydse af, at du søger om fradrag for udenlandsk skat. Angiv, hvor meget skat du har betalt af din indkomst i Danmark.

BEMÆRK! Hvis du har en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i Danmark, skal du i nogle tilfælde medregne både arbejdsgiverens og dine egne bidrag til arbejdsmarkedspensionen i grundlaget for den skattepligtige løn i den svenske selvangivelse. Det er for eksempel tilfældet, hvis den danske arbejdsmarkedspension er klassificeret som en kapitalforsikring i Sverige (eksempelvis 53 A-forsikring). Hvis du er i tvivl om, hvilket beløb du skal medtage i din selvangivelse, skal du forklare det under ”Övriga upplysningar”.

Du kan finde mere information om den svenske selvangivelse i Skatteverkets selvangivelsesguide.

 

Se Skatteverkets guide til dig som bor i Sverige og arbejder i Danmark

Sygedagpenge, barselsdagpenge eller a-kasse fra Danmark

Har du modtaget danske sociale ydelser som for eksempel syge- eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller dansk a-kasse? Disse beskattes i både Sverige og Danmark, og du får fradrag for den danske skat i din svenske beskatning.

Omregn bruttobeløbet til svenske kroner og skriv det i rubrik 1.5 " Andra inkomster som inte är pensionsgrundande".

Kryds af under punkt 17 "Övriga upplysningar", at du har haft indkomst fra udlandet. Hvis du har betalt skat af indkomsten i Danmark, skal du også krydse af i " Jag begär avräkning för utländsk skatt".

Under "Övrigt" skriver du oplysninger om typen af indkomst, for eksempel barselsorlov fra Danmark, størrelsen af den betalte indkomst og udenlandske skat i DKK og omregnet til SEK. Hvis du ikke ved, hvor meget den endelige danske skat udgør, når du indsender din selvangivelse, skal du oplyse det på selvangivelsen og udfylde selvangivelsen, så snart du kender beløbet.

Pensionsudbetalinger fra Danmark

Fra marts 2024 vil du, som modtager pension fra Danmark, kunne se din pensionsindkomst på "Mina sidor" på skatteverket.se. De indgår også i specifikationen til Inkomstdeklaration 1, som følger med din deklaration.

Hvis du modtager pension fra Danmark, vil du normalt også blive beskattet af den i Sverige. Du skal medregne pensionsindkomsten i din svenske selvangivelse.  Du omregner indkomsten til svenske kroner og udfylder beløbet i enten rubrik 1.3 for folkepension, ATP og arbejdsmarkedspension eller 1.4 for privat pension.

Du kan benytte e-tjenesten ”Räkna om utländska tjänsteinkomster” på skatteverket.se.

 

Beregn udenlandsk indkomst på skatteverket.se

 

Hvis du også har betalt dansk skat af pensionerne, skal du sætte kryds i feltet " Jag begär avräkning för utländsk skatt" under ”Övriga upplysningar”. Angiv, hvor meget skat du har betalt i Danmark omregnet til svenske kroner. Du får fradrag for dansk skat op til det beløb, der svarer til den svenske skat på din danske pensionsindkomst.

Hvis du ikke kender beløbet for den endelige danske skat, når du indsender din deklaration, skal du angive det på deklarationen og udfylde den, så snart du kender beløbet.

 

Læs mere om, hvordan pension fra Danmark beskattes i Sverige på skatteverket.se

 

Læs mere om, hvordan du deklarerer din udenlandske løn og pension i Sverige på skatteverket.se

Skat af kapitalgevinst på danske pensionsordninger

Hvis du bor i Sverige og har ret til en dansk arbejdsmarkedspension i form af en rateforsikring eller en kapitalforsikring, skal du indberette værdien af forsikringen som grundlag for udbytteskat i din deklaration (rubrik 9.1 eller rubrik 9.2).

Du kan læse mere om, hvordan du indberetter og beregner et grundlag for udbytteskat på Skatteverkets hjemmeside.

 

Læs mere om skat af kapitalgevinst på skatteverket.se

 

Hvis du har betalt PAL-skat i Danmark for din forsikring, har du ret til en reduktion af den svenske udbytteskat - oplys om dette i din selvangivelse.

Renteindtægter

Hvis du bor i Sverige, skal du selvangive dine renteindtægter i Sverige. Hvis du har haft renteindtægter fra en dansk bank, skal du derfor tilføje indtægten omregnet til SEK i rubrik 7.2.

Giv en forklaring under ”Övriga upplysningar”.

Du bliver ikke beskattet af renteindtægterne i Danmark.

Andre kapitalindkomster

Hvis du bor i Sverige, skal du betale skat af al kapitalindkomst i Sverige. Det gælder for eksempel aktieindkomst og indkomst fra udlejning og salg af privat bolig.

Danmark har ret til at beskatte udbytte fra danske aktier med højst 15 %. Sæt kryds ved, at du ønsker skattefradrag, og oplys, hvor meget skat du har betalt i Danmark.

Du kan finde mere information om, hvordan du opgiver kapitalindkomst på skatteverket.se.

Renteudgifter

Hvis du bor i Sverige, er du ubegrænset skattepligtig, og du har ret til at trække dine renteudgifter fra i den svenske beskatning, også selvom du vælger at bruge de danske grænsegængerregler og trække renteudgifterne fra i din danske selvangivelse.

Personlig hjælp til årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjælper med spørgsmål om den danske årsopgørelse og den svenske skattedeklaration.

Ring på 040 17 64 00 eller besøg os på informationscenteret i Malmø.

Støttes af