Børne- og ungeydelse hvis du bor og/eller arbejder i Sverige

Seneste opdateret 11-08-2020
Forældre som er socialt sikret i Sverige har ret til børne- og ungeydelse (børnepenge), som i Sverige hedder 'barnbidrag'. Hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, er det som udgangspunkt det land barnet bor i, der skal udbetale børne- og ungeydelsen.
Print

Försäkringskassan udbetaler børne- og ungeydelse i Sverige

Det svenske barnbidrag (børne- og ungeydelse) er på 1.250 SEK pr. barn pr. måned (2020) og udbetales af den svenske Försäkringskassan. Børne- og ungeydelsen udbetales til børn, der er bosat i Sverige fra måneden efter barnets fødsel til det kvartal, hvor barnet fylder 16 år. Derefter udbetales såkaldt studiehjælp, som også er 1.250 SEK pr. måned (2020). Dette udbetales i 10 måneder om året, frem til barnet fylder 18 år. Børne- og ungeydelsen er skattefrit og udbetales senest den 20. i hver måned.

Flerbørnstillæg ved børne- og ungeydelse

Hvis du har to eller flere børn, som du modtager børne- og ungeydelse for, får du også et såkaldt flerbørnstillæg. Det bliver udbetalt automatisk.

Mulighed for forlænget børne- og ungeydelse

Børn over 16 år som fortsat går i grundskole eller i specialskole kan få forlænget børne- og ungeydelse. Forlænget børne- og ungeydelsen er ikke noget, som du behøver at søge om - medmindre dit barn studerer i udlandet.

 

Læs mere om barnbidrag på Försäkringskassen.se

 

Pendlere hvor familien bor i Sverige

En familie, som bor i Sverige, og hvor den ene forælder arbejder i Sverige, og den anden arbejder i Danmark, får som udgangspunkt udbetalt børnepenge fra Sverige. Hvis begge forældre arbejder i Danmark, er det Danmark, der står for udbetalingen.

 

Hvis det danske børne- og ungeydelse overstiger summen af det svenske, skal Danmark udbetale et tillæg, svarende til differencen mellem de to landes bidrag. Har du boet i Danmark tidligere, skal du kontakte Udbetaling Danmark for yderligere information. Hvis du arbejder i Danmark, skal du ligeledes kontakte Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark her

 

Pendlere hvor familien bor i Danmark

En familie, som bor i Danmark, og hvor den ene forælder arbejder i Danmark og den anden i Sverige, skal som udgangspunkt have børnepenge fra Danmark. Hvis begge forældre arbejder i Sverige, er det Sverige, der står for udbetalingen.

 

Hvis det svenske barnbidrag overstiger summen af det danske, skal Sverige udbetale et tillæg, svarende til differencen mellem beløbene.

 

Mere information:

Find mere information om svensk barnbidrag (børne- og ungeydelsen) på Försäkringskassan.se

 

Gå til Försäkringskassan.se

 

Du kan også kontakte Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø for mere information.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af