At føde i Sverige

Seneste opdateret 05-01-2023
Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, kan du frit vælge, om du vil føde dit barn i dit arbejdsland eller i dit bopælsland. Derimod kan du ikke kræve, at barnet får eventuel behandling i Danmark efter fødslen.
Print

Fødsel i Sverige

Når du skal føde i Sverige, foregår det på et hospital eller sygehus. Præcis som i Danmark er der specielt indrettede fødestuer og jordemødre, læger, samt andet plejepersonale tilknyttet afdelingen. Du kan selv vælge hospital eller sygehus, men du kan blive henvist til et andet, hvis det er optaget.

Når fødslen er overstået, bliver du tilbudt indlæggelse på barselsafsnittet, hvilket de fleste vælger. Førstegangsfødende får ca. tre døgns indlæggelse, hvorimod flergangsfødende får ca. et døgn.

 

Læs mere om tiden efter fødslen i Sverige

 

Registrering efter fødslen

Hvis du bor og føder dit barn i Sverige, skal barnet folkeregistreres (folkbokföras) i Sverige og have et svensk personnummer. Jordemoderen udfylder en fødselsattest (födelsesanmälan), som så skal sendes videre til Skatteverket. Forældrene til barnet vil modtage en bekræftelse med posten, når barnet er registreret og har fået et personnummer.

 

Læs mere om registrering på Skatteverkets hjemmeside

 

Dansk CPR-nummer

Hvis det nyfødte barn er født og bor i Sverige, får det ikke et dansk CPR-nummer, selvom begge forældre er danske statsborgere. Et dansk CPR-nummer får barnet først den dag, hvor det begynder at arbejde eller bosætter sig i Danmark.

 

Dansk pas

Hvis barnet har forældre, som er danske statsborgere, kan barnet få et dansk pas. Eftersom det ikke har noget CPR-nummer, registreres det med sin fødselsdato og fire krydser. Passet udstedes af det danske konsulat i Sverige.

 

Læs mere om dansk pas til børn i Sverige

 

Dåb & navngivning

Alle børn i Sverige skal navngives, før de fylder tre måneder. Navngivningen sker hos det svenske skattevæsen: Skatteverket. Når du har registreret fødslen hos Skatteverket, sender de dig en blanket, som du skal bruge.

 

Du kan finde blanketten på Skatteverkets hjemmeside 

 

Hvis barnet har danske forældre, kan det døbes i en dansk eller svensk kirke. Vil du døbe dit barn i Sverige, skal du kontakte det sogn, som du tilhører. Gennem dåben bliver barnet medlem af den svenske Folkekirke.

 

Læs mere om dåb & navngivning i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af