Efter barnets fødsel

Seneste opdateret 05-01-2023
Efter barnet er født i Sverige, er det normalt, at moderen og barnet bliver mindst et par timer på fødeafdelingen. Dette sker, for at jordemoderen kan se, at alt er, som det skal være med både mor og barn.
Print

Hvor længe må du blive på hospitalet?

På store sygehuse i Sverige er der er ofte en begrænsning på, hvor længe du må blive, efter at barnet er født. Det er normalt, at flergangsfødende bliver ét døgn og at førstegangsfødende bliver tre. Reglerne er forskellige, så forhør dig hos det aktuelle sygehus eller hos din jordemoder.

 

Efter hjemkomsten

Nogle dage efter, at du er kommet hjem fra sygehuset, bliver du som regel kontaktet af din jordemoder, som vil høre, hvordan du og dit barn har det. Hvis du har spørgsmål, kan du også altid kontakte din jordemoder. Cirka seks uger efter fødslen bliver du indkaldt til en efterundersøgelse. På det tidspunkt har du mulighed for at snakke om fødslen og tiden derefter. 

 

Tid med sundhedsplejersken efter fødslen

Direkte efter hjemkomsten fra hospitalet, er det også tid til at tage kontakt til barnavårdscentral (BVC). I nogle tilfælde er det BVC, der tager kontakt til dig, og i andre tilfælde må du selv kontakte dem. I booker et møde med en sundhedsplejerske, som siden kommer til at følge dit barn frem til femårsalderen. Du kan frit vælge, hvilken BVC du vil gå hos. Det kan være en god idé at have gjort dette klart allerede inden fødslen.

 

På 1177.se på kan du selv vælge hvilken BVC, du vil gå hos

 

Valg af barnavårdscentral

Der er flere måder, du kan vælge BVC på:

  • Du kan udfylde en blanket, som du indsender til det valgte BVC. Få blanketten på ovenstående link til 1177.se. Du kan også få blanketten hos den nærmeste BVC. 
  • Hvis du har et login til deres e-tjeneste, kan du vælge en BVC online, når du er logget ind. Det er muligt at få et login, hvis du er folkeregistreret i Sverige og har svensk e-legitimation eller et svensk mobilnummer.

 

Hvis du ikke aktivt vælger en BVC, registreres barnet automatisk hos nærmeste BVC fra barnets bopælsadresse.

 

Læs mere om BVC på 1177's hjemmeside

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af