Trafikregler i Sverige – værd at vide

Seneste opdateret 09-01-2023
Har du styr på de svenske trafikregler, hastighedsgrænser og promillegrænser? Her i artiklen kan du få styr på, hvad du bør være opmærksom på, når du kører bil i Sverige.
Print

Foto: Cecilia Larsson Lantz/imagebank.sweden.se

Svensk promillegrænse

I Sverige er promillegrænsen lavere end i Danmark. I Sverige er det ikke tilladt at køre bil eller motorcykel med en alkoholpromille over 0,2. I Danmark er grænsen til sammenligning på 0,5 promille.

 

Hastighedsgrænser i Sverige

I Sverige skal du være opmærksom på skiltningen, da hastighedsgrænserne kan variere fra vej til vej.

De generelle hastighedsgrænser for personbiler er:

 • Normalt gælder 110 km/t på motorveje – lavere hastighed kan dog forekomme ved byområder. Få steder er det muligt at køre 120 km/t.
 • På landeveje er fartgrænsen sat ned til 80 km/t på de fleste hovedveje uden midterrabat, og op til 100 km/t på landeveje samt motortrafikveje med midterrabat.
 • I byområder ligger fartgrænsen mellem 30 km/t – 70 km/t.
 • For personbiler med campingvogn er fartgrænsen på motorvej, motortrafikvej og hovedvej 80 km/t. Dette gælder også for anhængere med påløbsbremse. 
 • For anhængere uden påløbsbremse er hastighedsgrænsen generelt 40 km/t. Dog må du køre 80 km/t, hvis følgende er opfyldt:

  - For trailere med last:
  Trailerens totalvægt (trailerens vægt + den maksimalt tilladte last) skal være lavere end 50% af bilens køreklare vægt (dvs. bil + fører + benzin + oppakning). En tommelfingerregel for den køreklare vægt er bilens egenvægt + 125 kg. Trailerens totalvægt må dog maks være 750 kg.

  - For trailere uden last:
  Trailerens egenvægt (vægten uden last) skal være lavere end 50% af bilens køreklare vægt. Trailerens totalvægt må dog maks. være 750 kg.

 

Læs mere om hastighedsgrænserne i Sverige på trafikverket.se

 

Bro- og vejafgifter i Sverige

Skal du krydse Øresundsbroen til Sverige, skal du betale broafgift.

 

Læs mere om priser på Øresundsbron via linket

 

I Gøteborg og Stockholm kommer du i dagtimerne til at betale vejafgift for at køre ind i eller gennem byen. Dette gælder også, hvis du skal køre på Europavej E6 gennem Gøteborg. Betaling sker automatisk ved, at et kamera tager et billede af bilens nummerplade, og vejafgiften opkræves derefter hos bilens ejer.

 

Brug af mobil i trafikken i Sverige

I Sverige er det ikke tilladt at tale i håndholdt mobiltelefon, mens du kører bil - En regel som trådte i kraft den 1. februar 2018. Hvis du bliver taget i at tale i håndholdt mobiltelefon kan du få en bøde på 1500 SEK. Dette gælder også andre transportmidler.

 

Bilbelysning i Sverige

Ved kørsel i dagslys i Sverige, skal du køre med din lygter tændt. Dette kan både være via nærlys eller fjernlys.

Lyset fra forlygter skal være enten hvidt eller gult, mens at lyset fra baglygter skal være rødt. 

 

Læs mere om reglerne for bilbelysning i Sverige på Transportstyrelsens hjemmeside

 

Ulykke

Hvis du kommer i en ulykke, kan du komme i kontakt med det svenske politi, brandvæsen og ambulance ved at ringe 112.

Hvis du kommer i en ulykke, der involverer mennesker eller biler, skal du anmelde det til det svenske politi med det samme. Ingen må forlade ulykkesstedet, og de involverede køretøjer må ikke flyttes, før det svenske politi har været forbi og undersøge stedet.

Hvis du kommer til at påkøre et stort dyr som elg, rådyr, hjort, vildsvin, bjørn, ulv eller los, skal du anmelde påkørslen til det svenske politi – også selvom dyret løber væk efter påkørslen. Du kan få en bøde, hvis du undgår at anmelde ulykken. Ulykker, der involverer mindre dyr som harer, ræve og grævlinger, behøver du ikke at anmelde.

 

Parkeringsregler 

Som udgangspunkt må du kun parkere eller standse i højre side af vejen i færdselsretningen – altså kun parkere i trafikkens retning. Hvis din bil er parkeret ulovligt, kan du få en p-bøde, og du kan også risikere, at din bil kan blive slæbt væk. Du kommer selv til at betale for omkostningerne ved flytningen af din bil.

Ved ensrettede veje kan du holde i begge sider, men stadig i trafikkens retning.

I betalingszoner vil du altid kunne betale med kreditkort og i mange tilfælde parkeringsapps såsom EasyPark.

Svenske byområder kan også have deres egne lokale parkeringsregler, som er en god idé at undersøge nærmere.

 

Læs mere om Transportstyrelsens parkerings – og standseregler i Sverige

 

For personer med handicapparkeringskort gælder samme regler i Sverige, og du kan derfor anvende dit kort på parkeringspladser markeret med et handikapskilt. 

 

Læs mere om handicapparkering i Sverige

 

Vinterdæk eller pigdæk

Fra 1. december til 31. marts er det et krav, at biler kører med vinterdæk i Sverige. Dette gælder for både svenske og udenlandske bilister.

 

Læs mere om vinterdæk og pigdæk i vores artikel

 

"Högerregeln" (højre vigepligt) i Sverige

Ligesom i Danmark, er der højre vigepligt ved vejkryds i Sverige. Dette betyder, at føreren af et køretøj har pligt til at sænke farten eller stoppe helt op (såkaldt "väjningsplikt") for køretøjer, der nærmer sig fra højre. Dette gælder både i vejkryds og på parkeringspladser, åbne pladser og ved terrænkørsel. 

 

Læs mere om högerreglen i Sverige på Trafikstyrelsen.se

 

Trafikskilte/trafiktavler i Sverige

De svenske trafikskilte og -tavler minder i høj grad om de danske. Der kan dog findes specifikke skilte, som kun bruges i Sverige.

Du kan få overblik over de svenske trafikskilte og -tavler på Transportstyrelsens hjemmeside.

 

Se de svenske trafikskilte på transportstyrelsen.se

 

Definition af personbiler i Sverige - Klasse I og II

I Sverige defineres en personbil som et køretøj med højst otte siddepladser udover førerpladsen. 

Personbiler deles op i klasse I og II:

 

 • Klasse I defineres som en almindelig personbil - med et karrosseri hovedsageligt bygget til persontransport.
 • Klasse II defineres som en større bil - med et karrosseri hovedsageligt bygget til at kunne bo og opholde sig i.

 

Læs mere om definition af personbiler i Sverige

 

Trafikregler for knallerter

Trafikregler for knallerter i Sverige afhænger af, hvorvidt din knallert er klassificeret som klasse I eller II. 

Til forskel for Danmark er det i Sverige lovligt at have én passagerer på knallerten, hvis der er en plads beregnet for passagerer.  

Der er et krav om at bære hjelm, når du kører knallert i Sverige. Dette gælder både klasse I og II. 

 

Klasse I

En klasse I knallert er et motorkøretøj på to, tre eller fire hjul, der er konstrueret til højst at køre 45 km/timen.

Det er lovpligtigt i Sverige at have en nummerplade påmonteret på din knallert. Derudover skal knallerten være forsikret. 

En knallert af klasse I må ikke køres på cykelstier. 

For at køre en knallert af klasse I skal du være fyldt 15 år og have et kørekort i klasse AM.

Det er lovligt at have en passagerer med på knallerten, hvis knallerten er besigtiget og godkendt for passagerer. Det er desuden lovpligtigt for passageren at bære hjelm. 

 

Læs mere om Klasse I knallert på Transportstyrelsen.se

 

Klasse II

En klasse II knallert er et motorkøretøj på to, tre eller fire hjul, der er konstrueret til højst at køre 25 km/timen.

Det er ikke lovpligtigt at registrere en klasse II knallert.

Trafikreglerne for en klasse II knallert, er de samme som for en cykel. Du skal derfor køre knallerten på cykelstier og ikke på vejen, hvis dette kan lade sig gøre. 

For at køre en klasse II knallert skal du være fyldt 15 år og have et gyldigt knallertkørekort.

Det er lovligt at have en passagerer på en type II knallert, hvis der er tilstrækkelig med plads. I andre tilfælde gælder følgende regler:

1. Knallerten skal have et passende sæde og effektiv beskyttelse for hjulene.
2. Du må medbringe en passager, hvis der er tale om et barn under ti år.
3. Hvis du er fyldt 18 år, må du have op til to børn under seks år med på knallerten.
4. Passagerer over syv år skal bære hjelm. Passagerer under syv år må gerne anvende anden passende hovedbeskyttelse.

 

Læs mere om Klasse II knallert på Transportstyrelsen.se

Støttes af