Sygedagpenge i Sverige og Danmark

Seneste opdateret 01-04-2019
Når du arbejder i Sverige, er du også underlagt de svenske regler vedrørende sygedagpenge. Det er Försäkringskassan der tager sig af sygedagpenge.
Print

Sygedagpenge når du arbejder i Sverige

Ved sygdom i Sverige kan du som lønmodtagere få ’karensfradrag’, og beregnes som 20 procent af en uges sygedagpenge og fratrækkes betalt sygedagpenge. Din arbejdsgiver betaler din såkaldt ’sjuklön’.Den er knap 80 procent af lønnen, dog maksimum 804 SEK pr dag (2020). Du skal aflevere en lægeerklæring til din arbejdsgiver, hvis du er syg i mere end en uge. 

 

Er du syg i mere end 14 dage, skal arbejdsgiveren melde det til Försäkringskassan. Herefter vil du modtage sygedagpenge fra Försäkringskassan i stedet for "sjuklön". Sygedagpengene er også knap 80 procent af lønnen, dog maksimum 804SEK pr dag (2020).

 

Sygedagpenge når du arbejder i Danmark

Du er socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Hvis du kun arbejder i Danmark, er du derfor socialt sikret her. Det indebærer, at du i forbindelse med sygdom skal have sygedagpenge efter danske regler. Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver og eventuelt fremvise en lægeerklæring. Arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion fra arbejdskommunen efter danske regler.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt
Tak for dit svar.

Støttes af