Det svenske sundhedsvæsen

Seneste opdateret 21-12-2022
Når du bor eller arbejder i Sverige, har du ret til samme behandling som svenske statsborgere. Det gælder både akut og planlagt behandling. Bliver du syg, skal du i første omgang henvende dig til en ”vårdcentral” (lægehus).
Print

Er du akut syg, kan du besøge akutmodtagelsen på nærmeste sygehus. Er din tilstand livstruende, skal du kontakte SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vårdcentral (lægehus) i Skåne

Alle, der bor i Sverige, tilhører en vårdcentral. Vårdcentralen modsvarer et dansk lægehus. I Skåne kan du selv vælge hvilken vårdcentral, du vil være indskrevet hos. Det er vårdcentralen, som er første instans, hvis du bliver syg.

 

Få en oversigt på vårdcentraler i Skåne

 

Sygehus & akutmodtagelse

Næsten alle besøg på sygehus er henviste besøg fra en læge på vårdcentral. Det betyder, at du først skal henvende dig til din vårdcentral, som undersøger dig og henviser dig videre efter behov. Undtagelsen er blandt andet akutmodtagelsen, hvor du henvender dig, hvis du bliver akut syg.

 

Sjukvårdsrådgivningen - rådgivning døgnet rundt

Bor du i Skåne, kan du døgnet rundt ringe til "sjukvårdsrådgivningen" på 1177. Hvis du ringer fra Danmark, skal du ringe på 0046 771 11 77 00. Her får du svar på lægelige spørgsmål af en uddannet sygeplejerske. Du kan også få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig. Er din vårdcentral lukket, kan sjukvårdsrådgivningen henvise dig til nærmeste åbne modtagelse.

 

Patientafgift i Sverige

I Sverige finansieres behandlinger i overvejende grad af det offentlige. Dog betaler patienten selv en mindre del af udgiften, en patientafgift. Patientafgiften varierer alt efter hvilken region, du er tilknyttet, samt hvilken behandling du modtager.

 

Du kan læse mere om priser i Region Skåne på "1177 Vårdguiden"

 

Ligesom i Danmark, får du i Sverige tilskud til tandlægebehandling og medicin.

 

Læs mere om patientafgifter på Regions Skånes hjemmeside

 

Grænsependlere - ret til behandling i begge lande

Grænsependlere - dvs. personer, der bor i det ene land og arbejder i det andet - kan selv vælge, hvor de vil behandles. Dette gælder både for akut og planlagt behandling. Familiemedlemmer af grænsearbejdere er dog undtaget. De skal søge planlagt behandling i bopælslandet, men er naturligvis berettigede til akut pleje i begge lande.

 

Ansvar

Region Skåne har det overordnede ansvar for sundhedssektoren i hele Skåne.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af