EU-afgørelse skaber usikkerhed om svensk garantipension i udlandet

D. 26-11-2019
25.000 personer bosat i Danmark, Finland eller Norge, og som modtager svensk garantipension, kan blive berørt af lovændringer i Sverige som følge af en to år gammel EU-afgørelse.
Print

En to år gammel afgørelse fra EU-Domstolen kan medføre store ændringer for pensionister, der modtager svensk garantipension i udlandet. Hidtil har man været berettiget til at tage garantipensionen med sig, hvis man bor eller flytter til et andet EU-land, EØS-land eller Schweiz. EU-afgørelsen betyder imidlertid, at Sverige ikke længere må udbetale garantipension til pensionister, der er flyttet til udlandet fra Sverige.  

De grænseregionale informationstjenster Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränsetjänst og Øresunddirekt har alle været i kontakt med bekymrede pensionister, der kan blive berørt af EU-Domstolens afgørelse fra december 2017.

Et lille antal pensionister bosat i udlandet er opmærksomme på dette, men vi mener, at der findes et større ukendt antal, som ikke kender til hvilke konsekvenser, EU-afgørelsen kan have for dem eller endda følge udvikling i sagen,” siger Trond Erik Grundt, daglig leder af Grensetjänsten Norge-Sverige.

I alt 25.000 personer bosat i Danmark, Finland eller Norge modtager i dag svensk garantipension, som er en grundpension til pensionister med lav eller slet ingen indkomst. 

”25.000 pensionister er en stor gruppe, og de har lidt mere end et år til at orientere sig om hvordan EU-afgørelsen kommer til at påvirke deres situation,” fortsætter Päivi Koivupalo, koordinator på Nordkalottens gränstjänst mellen Finland og Sverige.

Den svenske regering har igangsat en udredning, som forventes at være klar i slutning af 2019. Udredningen skal analysere EU-afgørelsens konsekvenser og foreslå eventuelle lovændringer. Indledningsvis er en midlertidig lovgivning trådt i kraft, der skal sikre, at garantipensionen fortsat bliver udbetalt indtil årsskiftet. Den 16. oktober vedtog Riksdagen regeringens forslag om forlængelse af denne midlertidige lovgivning (Forslag 2018/19:131). Beslutningen betyder, at de berørte pensionister fortsat vil modtage deres garantipension indtil udgangen af 2020.

EU-afgørelsen kan ramme pensionister i udlandet samt den nordiske mobilitet hårdt. Vi er spændte på at læse udredningens forslag og se, hvilke konsekvenser, der bliver, så vi på de grænseregionale informationstjenesterne kan informere både pensionisterne, som allerede bor i et andet nordisk land, og andre, som planlægger at flytte mellem nordiske lande,” afslutter Sandra Forsén, virksomhedsansvarlig for Øresunddirekt Sverige.  

 

 

Kontaktpersoner for yderligere information

Trond Erik Grundt

Daglig leder, Grensetjänsten Norge-Sverige

Mobil: +47 (0) 48 05 32 65

E-mail: trond.erik@gtm.nu 

www.grensetjansten.com

 

Päivi Koivupalo

Koordinator, Nordkalottens gränstjänst mellan Finland Sverige
Mobil: +358 (0) 40 126 78 88

E-mail: paivi.koivupalo@tornio.fi

www.granstjanst.se

 

Malin Dahl

Tf Virksomhedsansvarlig Øresunddirekt Sverige

Mobil +46 (0)10-224 1328

E-mail: malin.dahl@lansstyrelsen.se

www.oresunddirekt.com

 

Kort om de grænseregionale informationstjenesterne


De grænseregionale informationstjenesterne har tre opgaver: 1) at informere om at arbejde eller drive virksomhed over de nordiske grænser 2) at fremme og arbejde for et integreret arbejdsmarked i de nordiske grænseregioner og 3) at identificere grænsehindringer og udarbejde løsningsforslag i samarbejde med Nordisk Ministerråd. Hos Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens grænsetjeneste mellem Finland/Sverige og Øresunddirekt får borgere og virksomheder hjælp af personale som er eksperter på love og regler i grænseoverskridende situationer.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af