Grænsekontrol ved indrejse til Danmark fra Sverige

D. 22-03-2021
Når den danske regering indfører grænsekontrol fra Sverige til Danmark, skal du som dansk/nordisk statsborger kunne fremvise gyldige rejsedokumenter og legitimation. Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der pendler mellem Sverige og Danmark.
Print

 

 

Grænsekontrol i Danmark pga. coronavirus/covid-19

For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 har den danske regering indført indrejserestriktioner og grænsekontrol ved de danske grænser. Dette indebærer også grænsen mellem Danmark og Sverige, hvor ikke-danske statsborgere vil skulle kunne påvise et negativt covid-19-test ved indrejse.

 

Hold dig altid opdateret med de nyeste indrejserestriktioner på coronasmitte.dk

 

Gå til coronasmitte.dk

 

Hvad gælder ved den danske grænsekontrol? 

Som nordisk (dansk) statsborger skal du kunne fremvise:

  • Et pas
  • Nationalt ID-kort med billede
  • Kørekort 

Et gyldigt kørekort udstedt i et nordisk land til rejser inden for de nordiske lande er normalt tilstrækkeligt for nordiske statsborgere, men det sikreste er at fremvise et pas eller et nationalt ID-kort. Bemærk, at det er den rejsende, der er ansvarlig for at bevise sit statsborgerskab.

 

Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du læse mere på borger.dk om ID-kortet, og om hvordan du ansøger om legitimationskortet.

 

Læs mere om legitimationskort på borger.dk

 

ID-kort som fx er udstedt af skattemyndigheder, banker eller DSB, kan du ikke bruge ved grænsekontrollen til Danmark.

 

Nordiske statsborgere under 18 år

Nordiske statsborgere under 18 år behøver ikke kunne fremvise gyldig legitimation, så længe personen rejser med en forælder/værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig som anført ovenfor.
 
For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne. Det vil sige at personen skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Det anbefales således, at personen medbringer et pas.

EU/EØS-borgere (herunder også børn under 18 år)
  • Pas 
  • Nationalt id-kort godkendt som rejselegitimation.
Tredjelandsstatsborgere (herunder også børn under 18 år)
  • Pas, inkl. evt. visum eller opholdstilladelse til Schengenområdet.

Hold dig opdateret på Politi.dk

På Politi.dk kan du lære mere om, hvad du skal kunne fremvise ved grænsekontrol i Danmark.

Gå til Politi.dk

Hvis jeg rejser med tog til Danmark?

Når du rejser til Danmark med toget fra Sverige, vil du opleve i perioder grænsekontrol i Københavns Lufthavn. Det danske politi vil kontrollere afstigende rejsende eller stige ombord på toget for at kontrollere passagererne. Grænsekontrollen ombord på toget fortsætter til den næste togstation. Her skal du kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter til politiet, hvis de kræver det. Det er ikke nødvendigvis alle rejsende, der bliver kontrolleret.

Der vil ikke være ændringer i køreplanen for togene.

 

Hvis jeg er i bil til Danmark?

Kører du i bil over Øresundsbroen, vil det danske politi i perioder stå på dansk side og foretage grænsekontrol, hvor du skal kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter, og det danske politi kan kræve at undersøge bilen. 

Grænsekontrollen på dansk side vil finde sted på Peberholmen, hvor det danske politi vil vinke biler ind til siden til grænsekontrol. Det vil være en stikprøvekontrol, der vil ske en til to gange om ugen.  

Hvis jeg rejser med færge eller bus til Danmark?

Rejser du med færge mellem Helsingør og Helsingborg, vil det danske politi i perioder kontrollere rejsende, der rejser ind i landet. Her skal du kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter. Grænsekontrollen ved ske på land på dansk side.

Det samme gælder for busruterne.

Grænsekontrol ved indrejse til Sverige

Ved indrejse til Sverige skal du fremvise gyldige rejsedokumenter og legitimation.

 

Læs mere om, hvad det betyder for dig, der rejser til Sverige

 

Fakta om grænsekontrollen i Danmark

Grænsekontrol indført pga. coronavirus/covid-19, den 14. marts 2020

For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 lukker de danske grænser fra lørdag den 14. marts, kl. 12.00. Dette indebærer også grænsen mellem Danmark og Sverige. Ingen må komme ind i Danmark uden en god grund.

 

Midlertidig grænsekontrol blev indført 12. november 2019

Ifølge Justitsministeriet vil den midlertidige grænsekontrol ved indrejse fra Sverige blive iværksat fra den 12. november 2019 og indføres foreløbigt for seks måneder.

Grænsekontrollen vil være punktvis kontrol ved færgelejet i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa samt ved Øresundsbroen og ved togtrafik fra Sverige til Danmark. Det vil sige, at der er kontrol ved alle grænseovergange en til flere gange om ugen.

Den danske grænsekontrol betyder, at du skal kunne fremvise gyldig legitimation, når du krydser grænsen fra Sverige til Danmark.

 

Vi kan hjælpe dig

Du kan altid besøge vores informationstjeneste i Malmø og få hjælp med dine spørgsmål omkring arbejde, flytte eller studere på tværs af Øresund.

Støttes af