Svenske a-kasser og dagpenge hvis du bor i Sverige

Svenske a-kasser fungerer på lignende måde som i Danmark, men dagpengesystemet adskiller sig på nogle områder fra det danske. Du kan her læse om svenske a-kasser, samt hvor meget du kan få udbetalt i arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du bor i Sverige.

Om svenske a-kasser

En arbejdsløshedskasse, som i daglig tale kaldes en ’a-kassa’, kan yde økonomisk støtte, hvis du bliver fyret, eller hvis du af andre årsager bliver arbejdsløs. Det er de 27 svenske a-kasser, der således administrerer en udbetaling af ”arbetslöshetsersättning” fra arbejdsløshedsforsikringen. A-kassen er altså en slags arbejdsløshedsforsikring, som du kan tilmelde dig, når du er i arbejde.

 

Man skal indbetale en månedlig afgift til sin a-kasse for at være medlem. Størrelsen af kontingent varierer men koster mellem 100 SEK/måned - 200 SEK/måned (2018), hvilket er betydeligt billigere end danske a-kasser. I modsætning til Danmark kan de dog ikke trækkes fra i skat. De månedlige medlemsafgifter finansierer delvist a-kasserne, og de er derudover finansieret af arbejdsgiverafgifter samt statsbidrag.

 

Tidligere var a-kasser en del af de forskellige fagforbund, men i dag er det kun nogle a-kasser, som er koblet til et fagforbund, selvom alle a-kasser er forbundet med et særligt erhverv eller en branche. Til trods for dette, forudsætter medlemskab i en a-kasse ikke et medlemskab i et fagforbund eller fagforening, og omvendt forudsætter et medlemskab i en fagforening ikke et medlemskab i en a-kasse.

 

Husk dette! Som grænsependler skal du huske, når du kontakter en a-kasse i Sverige eller Danmark, skal du tale med deres EU-sagsbehandler (EU-handläggare). 

 

Arbejdsvilkåret

For at være berettiget til arbejdsløshedsforsikring skal du opfylde følgende vilkår: Du skal i 12 måneder før arbejdsløshed have arbejdet i mindst seks måneder med mindst 80 timer om måneden, eller du skal have arbejdet minimum 480 timer inden for en 6 måneders sammenhængende periode - dog mindst 50 timer i hver måned. 

 

For at være berettiget til arbejdsløshedsforsikring skal du desuden melde dig ledig på den svenske arbejdsformidling, den første dag du er arbejdsløs. Det er også et krav, at du er aktivt arbejdssøgende og har mulighed for at tage det arbejde, som du bliver tilbudt.

Dagpengeydelse i Sverige

Den svenske regering fastsætter størrelsen på Arbejdsløshedsforsikringen. A-kassen har derfor ingen indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt. Det er til gengæld muligt at sikre sig en højere arbejdsløshedsunderstøttelse ved hjælp af en såkaldt privat indkomstforsikring.

 

Dagpenge - hvis du pendler til eller fra Sverige

 

Ydelsen udregnes på baggrund af den arbejdsløses tidligere indkomst og er 80 procent af lønnen de første 100 dage, dog med en maksimal udbetaling på 910 SEK pr dag. Efter 100 dage har du ret til 80 procent af din løn med maksium 760 SEK/dag. Efter 200 dage falder udbetalingen til 70 procent af den tidligere indkomst med et loft på en daglig udbetaling af 760 SEK. Du kan maksimalt få dagpenge i 300 dage (dog i 450 dage hvis du har børn under 18 år) (2019), og perioden kan ikke forlænges.

 

Arbejdsløshedsforsikringen er derudover skattepligtig, og du optjener ret til pension i den periode, hvor du er på dagpenge. 

Den svenske grundforsikring

Hvis du bliver arbejdsløs og ikke har været medlem i en a-kasse, kan du, hvis du opfylder arbejdsvilkåret, få en  erstatning på maksimum 365 SEK pr dag (2019). Dette gælder også, hvis du ikke har været medlem af en a-kasse længe nok til at få udbetalt dagpenge. Da grundforsikringen ikke er specielt høj, er det en god ide at være medlem af en a-kasse.

 

Vær opmærksom på, at ovenstående ydelser kun gør sig gældende såfremt at du bor i Sverige. Du bør dog stadig være medlem af en svensk a-kasse, hvis du arbejder i Sverige.

 

Læs også vores relevante artikler herunder: