Svensk statsborgerskab

Seneste opdateret 08-03-2023
Hvis du er dansk statsborger eller har statsborgerskab fra et andet nordisk land, kan du ansøge om svensk statsborgerskab hos den svenske myndighed Länsstyrelsen.
Print

Betingelser for at få svensk statsborgerskab

For at din ansøgning om svensk statsborgerskab skal kunne godkendes, skal du være over 18 år (andre regler gælder for børn og unge), du skal være ustraffet og du skal have boet i Sverige i fem år. Du kan også få statsborgerskab, hvis du er født og opvokset i et af de andre nordiske lande. For nærmere information om betingelserne, kontakt Länsstyrelsen i den del af Sverige, hvor du bor eller planlægger at flytte til.

Ansøgningsblanketten kan hentes på Länsstyrelsens hjemmeside eller udskrives fra Migrationsverkets hjemmeside. I forbindelse med at du afleverer blanketten, skal du betale et gebyr til den svenske myndighed på 475 SEK for voksne og 175 SEK for børn og unge (2023).

 

Hent ansøgningsblanketten på lansstyrelsen.se

 

Læs mere om dobbelt statsborgerskab

 

Som nordisk statsborger kan du blive svensk statsborger på to måder: gennem anmälan eller gennem ansökan:

Svensk statsborgerskab gennem anmälan (anmeldelse)

Hvis du ansøger om svensk statsborgerskab gennem anmälan, er det er den svenske Länsstyrelsen som behandler din ansøgning.

For at komme i betragtning til et svensk statsborgerskab, skal du på ansøgningstidspunktet opfylde følgende krav:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have boet i Sverige i mindst fem år
 • Du må ikke have været tidligere dømt til fængsel eller anden frihedsstraf i ovenstående fem år (visse undtagelser gælder for personer mellem 18-20 år). 

Du afleverer din anmeldelse om svensk statsborgskab hos Länsstyrelsen i den region, hvor du bor.

 

Ansøg om svensk statsborgerskab hos Migrationsverket.se

Svensk statsborgerskab gennem ansökan (ansøgning)

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til at blive svensk statsborger, kan du som nordisk statsborger ansøge om statsborgerskab gennem ansökan. I dette tilfælde er det Migrationsverket som behandler ansøgningen.

Når du ansøger om svensk statsborgerskab, skal du opfylde følgende krav:

 • Kunne bevise din identitet - bl.a. ved hjælp af nationalt pas eller officielt ID.
 • Have fyldt 18 år.
 • Have været bosat i Sverige i mindst to år. 
 • Have levet et "anstændigt" liv i Sverige.* 

*Det er Migrationsverket som vurderer, om du har levet et anstændigt liv og opført dig ordentligt i Sverige.

 

Du kan læse mere om betingelserne for ansøgning på Migrationsverkets hjemmeside.

 

Ansøg om svensk statsborgerskab på migrationsverket.se

Børn og statsborgerskab

For børn afgøres statsborgerskabet af forældrenes statsborgerskab. Et nyfødt barn bliver automatisk dansk statsborger, hvis forældrene er gifte, og hvis moderen eller faderen er dansk statsborger. Børn til ugifte forældre med dansk far og udenlandsk mor får dansk statsborgerskab, hvis de fødes i Danmark, eller hvis forældrene gifter sig, og de selv er ugifte og under 18 år.

For børn af svenske statsborgere gælder et svensk statsborgerskab også automatisk. Hvis børnene er født i udlandet, kan de registreres i Sverige via Skatteverkets hjemmeside. 

Et barn bliver svensk statsborger fra fødslen, hvis:

 • En af forældrene er svensk statsborger eller
 • en afdød forældre til barnet var svensk statsborger ved sin død.

Børn født før den 1. april 2015 får svenskt statsborgerskab ved fødslen, hvis:

 • Moren var svensk statsborger, eller
 • Faren var svensk statsborger og gift med barnets mor, eller
 • Faren er svensk statsborger, ikke gift med moren, men barnet er født i Sverige, eller
 • Faren er afdød, men var svensk statsborger ved sin død, og barnet er født i Sverige, eller
 • Faren er afdød, men var ved sin død svensk statsborger og gift med barnets mor.

For at ansøge om et svensk pas, skal du ansøge via politiet i Sverige.

 

Læs mere om registrering af svenske statsborgere på Skatteverket.se

 

Ansøg om svensk pas hos polisen.se

 

Se liste over svenske repræsentationer i Danmark

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af