Fra den 30. juli lempes rejserestriktionerne, og danske myndigheder fraråder ikke længere fra at rejse til Sverige. Læs mere her

Svensk statsborgerskab

Seneste opdateret 01-04-2019
Hvis du er dansk statsborger eller har statsborgerskab fra et andet nordisk land, kan du ansøge om svensk statsborgerskab hos den svenske myndighed Länsstyrelsen.
Print

Betingelser for at få svensk statsborgerskab

For at din ansøgning om svensk statsborgerskab skal kunne godkendes, skal du være over 18 år (andre regler gælder for børn og unge), du skal være ustraffet og du skal have boet i Sverige i fem år. Du kan også få statsborgerskab, hvis du er født og opvokset i et af de andre nordiske lande. For nærmere information om betingelserne, kontakt Länsstyrelsen i den del af Sverige, hvor du bor eller planlægger at flytte til.

Ansøgningsblanketten kan hentes på Länsstyrelsens hjemmeside eller udskrives fra Migrationsverkets hjemmeside. I forbindelse med at du afleverer blanketten, skal du betale et gebyr til den svenske myndighed på 475 SEK for voksne og 175 SEK for børn og unge (2017).

Børn og statsborgerskab

For børn afgøres statsborgerskabet af forældrenes statsborgerskab. Et nyfødt barn bliver automatisk dansk statsborger, hvis forældrene er gifte, og hvis moderen eller faderen er dansk statsborger. Børn til ugifte forældre med dansk far og udenlandsk mor får dansk statsborgerskab, hvis de fødes i Danmark, eller hvis forældrene gifter sig, og de selv er ugifte og under 18 år.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt
Tak for dit svar.

Støttes af