Statsborgerskab i både Danmark og Sverige

Seneste opdateret 08-04-2019
Man kan være statsborger i både Danmark og Sverige.
Print

Udenlandske statsborgere, som vil have dansk statsborgerskab

Loven om dobbelt statsborgerskab indebærer, at udenlandske statsborgere, som er berettiget til at søge om dansk statsborgerskab, nu kan søge om et dansk statsborgerskab, uden at frasige sig sit andet statsborgerskab. Det er dog en forudsætning, at man opfylder nogle grundlæggende betingelser.

 

Send erklæring om indfødsret til Statsforvaltningen 

Du kan få dansk statsborgerskab igen ved at indsende en erklæring om din danske indfødsret til Statsforvaltningen i perioden fra den 1. september 2015 til den 31. august 2020. Der findes fire forskellige erklæringsblanketter i denne forbindelse, hvoraf du skal indsende den erklæringsblanket, hvis betingelser du opfylder. For at få erklæringen behandlet, skal der betales et gebyr på 1.100 DKK.

 

  1. og 2. erklæringsblanket er for nordiske statsborgere, som har boet i Danmark for en længere periode.

Erklæringsblanket nr. 1 for nordiske statsborgere 

For at opfylde betingelserne for erklæringsblanket nr. 1, skal man:

  • Være mellem 18 og 23 år
  • Have bopæl i Danmark på det tidspunkt, man indsender erklæringen
  • Have haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de seneste seks år
  • Du skal være ustraffet og må ikke være sigtet for en lovovertrædelse

Du finder erklæringsblanket nr. 1 her, som du skal udfylde og indsende til statsforvaltningen.  

 

Erklæringsblanket nr. 2 for nordiske statsborgere   

Hvis du er ustraffet, nordisk statsborger, som er fyldt 18 år og har boet i Danmark i de seneste 7 år, opfylder du betingelserne for erklæringsblanket nr. 2. Læs mere om de nærmere omstændigheder for nordiske statsborgere, der er berettiget til dansk statsborgerskab, på Statsforvaltningens hjemmeside.

For dem, der ønsker sit tidligere danske statsborgerskab tilbage, og som ikke opfylder ovenstående betingelser, kan man udfylde og indsende erklæringsblanket 3 eller 4. Den tredje erklæringsblanket er for dem, der opfylder bopælsbetingelserne, og den fjerde erklæringsblanket er for dem, der ikkeopfylder bopælsbetingelserne. 

 

Erklæringsblanket nr. 3 for dem, der opfylder bopælsbetingelserne 

For at opfylde bopælsbetingelserne skal du have haft:

  • Dansk indfødsret fra fødslen
  • Boet i Danmark, Grønland eller på Færøerne indtil det 18. leveår (bopæl i et andet nordisk land i de første 12 leveår kan sidestilles med at have boet i Danmark. Derefter, mellem det 12. og 18. leveår, skal man dog have boet i Danmark, Grønland eller på Færøerne)
  • Have boet i Danmark, Grønland eller på Færøerne de seneste to år eller have haft et vedblivende nordisk statsborgerskab efter løsning fra det danske statsborgerskab

I denne forbindelse skal du udfylde erklæringsblanket nr. 3 og indsende den til statsforvaltningen. 

 

Erklæringsblanket nr. 4 for dem, der ikke opfylder bopælsbetingelserne 

Den fjerde erklæringsmulighed er for tidligere danske statsborgere, som nu har et ikke-nordisk statsborgerskab og som derfor ikke opfylder bopælskravene. Der er særlige regler for unge over 22 år, og man må ikke have været idømt ubetinget frihedsstraf, i perioden fra man mistede det danske statsborgerskab, til man afgiver erklæringen til Statsforvaltningen. Læs mere om dette på Statsforvaltningens hjemmeside og find erklæringsblanket nr. 4 her.

Det er vigtigt at huske, at det ikke udelukkende er den danske lov, der bestemmer retten til et dobbelt statsborgerskab. Det skal også være tilladt efter reglerne i det land, hvorfra man ønsker at bibeholde sit statsborgerskab. 

 

Danske statsborgere, der bor i Sverige, som også ønsker at have svensk statsborgerskab 

Den nye danske lov medfører også, at danske statsborgere, som er flyttet til Sverige, kan søge om svensk statsborgerskab og samtidig beholde sit danske statsborgerskab. Danske statsborgere kan få svensk statsborgerskab gennem en ansøgning til Länsstyrelsen. Læs mere om, hvilke krav man generelt skal opfylde for at blive svensk statsborger, samt hvordan man ansøger på Länsstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden finder du også alle de blanketter, som skal bruges i denne forbindelse.

 

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.