Statsborgerskab i både Danmark og Sverige

Seneste opdateret 03-03-2021
Man kan ansøge om at være statsborger i både Danmark og Sverige.
Print

Udenlandske statsborgere, som vil have dansk statsborgerskab

Loven om dobbelt statsborgerskab indebærer, at udenlandske statsborgere, som er berettiget til at søge om dansk statsborgerskab, nu kan søge om et dansk statsborgerskab, uden at frasige sig sit andet statsborgerskab. Det er dog en forudsætning, at man opfylder nogle grundlæggende betingelser.

Dette betyder eksempelvis, at hvis man er nordisk statsborger og bliver dansk statsborger, bevarer man sit nordiske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab.

 

Ansøg om dansk statsborgerskab gennem erklæring 

Du ansøger om dansk statsborgerskab ved at indsende en erklæring om din danske indfødsret til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Du skal indsende den erklæringsblanket, hvis betingelser du opfylder. For at få erklæringen behandlet, skal der betales et gebyr på 1.100 DKK.

Sagsbehandlingstiden varierer, men det er ikke unormalt at behandlingen kan tage 6-8 måneder.

 

Erklæringsblanket nr. 1: Nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år  

For at opfylde betingelserne for erklæringsblanket nr. 1, skal man:

  • Være mellem 18 og 23 år
  • Have bopæl i Danmark på det tidspunkt, man indsender erklæringen
  • Have haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de seneste seks år
  • Du skal være ustraffet og må ikke være sigtet for en lovovertrædelse

Du finder erklæringsblanket nr. 1 her, som du skal udfylde og indsende til statsforvaltningen.  

 

Læs mere på uim.dk

 

Erklæringsblanket nr. 2: Nordiske statsborgere over 18 år   

Hvis du er ustraffet, nordisk statsborger, som er fyldt 18 år og har boet i Danmark i de seneste 7 år, opfylder du betingelserne for erklæringsblanket nr. 2. Læs mere om de nærmere omstændigheder for nordiske statsborgere, der er berettiget til dansk statsborgerskab.

 

Læs mere på uim.dk

 

For dem, der ønsker sit tidligere danske statsborgerskab tilbage, og som ikke opfylder ovenstående betingelser, kan man læse mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Læs mere om dansk statsborgerskab på uim.dk

 

Dansk statsborgerskab for børn af nordiske statsborgere

Hvis forældre, der er nordiske statsborger, får dansk statsborgerskab gennem en af ovenstående erklæringer, så omfatter det som hovedregel evt. mindreårige børn under 18 år. Du kan læse om betingelserne for statsborgerskabet på uim.dk.

Dette betyder, at du ikke også behøver at ansøge om særskilt statsborgerskab til dine børn, som automatisk bliver danske statsborgere, hvis deres forældre får dansk statsborgerskab.  

 

Læs mere om statsborgerskab for børn af nordiske forældre

 

Danske statsborgere, der bor i Sverige, som også ønsker at have svensk statsborgerskab 

Danske statsborgere, som er flyttet til Sverige, kan også søge om svensk statsborgerskab og samtidig beholde sit danske statsborgerskab. 

Danske statsborgere søger om svensk statsborgerskab gennem en ansøgning til Länsstyrelsen. Læs mere om, hvilke krav man generelt skal opfylde for at blive svensk statsborger, samt hvordan man ansøger på Länsstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden finder du også alle de blanketter, som skal bruges i denne forbindelse.

Du kan læse mere svensk statsborgerskab - heriblandt til børn - i vores artikel om svensk statsborgerskab.

 

Læs mere om ansøgning om svensk statsborgerskab på Länsstyrelsens hjemmeside

Læs vores artikel om svensk statsborgerskab

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af